فهرست بستن

کتب جبر، توپولوژی جبری، گراف

کتاب Numerical_Linear_Algebra_and_Applications-Biswa Nath Datta

کتاب An introduction to noncommutative noetherian rings-Goodearl K.R._ Warfield Jr R.B.

کتاب C* Algebras-Jacques Dixmier

کتاب جبر مجرد-رابینسون-An introduction to abstract algebra-Derek_J.S._Robinson-2003

کتاب جبر مجرد-اسمیت-Introduction to Abstract Algebra_Jonathan_D._H._Smith-2008

کتاب اوریجینال با کیفیت(قابلیت جستجو)-کوهمولوژی موضعی-شارپ-برادمن-Local Cohomology-An Algebraic Introduction with Geometric Applications-By M. P. Brodmann -online publish 2010

کتاب اوریجینال با کیفیت جبر جابجایی رودنی شارپ(با قابلیت جستجو)-Steps in Commutative Algebra-Sharp-2001-original-2ed

کتاب رهنمای نرم افزار سینگولار-A Quick Start using SINGULAR

کتاب بعد  گرنشتاینGorenstein Dimensions-Lars Winther Christensen-springer2000

ترجمه فارسی کتاب گروه لی و گروه فشرده-جان فردریک پرایس

کتاب An introduction to noncommutative noetherian rings-Goodearl K.R._ Warfield Jr R.B.

کتاب C* Algebras-Jacques Dixmier

کتاب نظریه گرافهای جبری– Algebraic graph theory-Chris Godsil, Gordon F. Royle-2001

کتاب گرافها و ماتریسها– Graphs and matrices-R. B. Bapat-2011

کتاب  جبر مجرد-رابینسون-An introduction to abstract algebra-Derek_J.S._Robinson-2003

کتاب جبر مجرد-اسمیت-Introduction to Abstract  Algebra_Jonathan_D._H._Smith-2008

کتاب Introduction to Modern Abstract AlgebraDavid_M._Burton-1967

کتاب نظریه گروه-اسکات-Group theory-W._R._Scott-2010

کتاب نظریه گروه فازی-Fuzzy group theory-Mordeson-Bhutani-Rosenfeld-2005

نوت Fuzzy Algebra-vasantha kandasamy-2003

کتاب Fundamentals of semigroup theory-Howie

کتاب The algebraic theory of semigroups-Clifford-Vol1

کتاب The algebraic theory of semigroups-Preston-Clifford-Vol2

کتاب Abstract and Concrete Categories-AdamekHerrlich-Strecker

کتاب HANDBOOK OF COMPUTATIONAL GROUP THEORY-Derek_Holt_Bettina_Eick_Eamonn

کتاب Representations of Groups-A Computational Approach-Klaus_Lux_Herbert_Pahlings

دو لکچر نوت درباره گروهها

کتاب جالب جبر جابجایی-COMMUTATIVE ALGEBRA-PETE L. CLARK

جزوه جبر جابجایی-هونیکه-Commutative Algebra I-notes-Craig Huneke-2012

جزوه جبر جابجایی-ELEMENTARY COMMUTATIVE ALGEBRA-LECTURE NOTES-NIELSEN-2005

جزوه گروههای متناهی دکتر هاشمی-گیلان

حل تمرین گروه-میدان-حلقه-مدول-کاتگوری-جبرجابجایی- مشترک در کتب هانگرفورد و روتمن

سوالات نظریه گراف-نیمسال اول-91–92

سوالات جبر جابجایی-نیمسال اول-91-92

سوالات جبرجابجایی-90-91

دانلود نمونه سوال ارشد پیام نور-(توپولوژی عمومی-جبر همولوژی1-آنالیز مختلط-گروههای نامتناهی-تابعی-جبر پیشرفته-زبان تخصصی)

کتاب مقدمه ای بر منطق و مجموعه های فازی-Introduction to Fuzzy Sets, Fuzzy Logic, and Fuzzy Control Systems-Guanrong Chen, Trung Tat Pham-(2000)

کتاب مجموعه های فازی– Mathematics of Fuzzy Sets and Fuzzy Logic-Barnabas Bede-Springer (2012

کتاب حل تمرین-جبر-آنالیز حقیقی و مختلط-هندسه دیفرانسیل-PDE

دانلود کتابهای دکتر نجفی خواه-بسیار مفیدهفرستند دوست خوبم محسن آوجی

کتاب کوهمولوژی موضعی-برادمن-شارپ-ویرایش دوم-۲۰۱۲-Local Cohomology(An Algebraic Introduction with Geometric Applications)-2Ed-2012

مطالب مرتبط با موضوع