فهرست بستن

طایفه‌های بختیاری

آ

 • آرپناهی

ا

 • اورک
 • ایسوند
 • ایل زنگنه

ب

 • بابااحمدی
 • بابادی
 • بابادی باب
 • بساک
 • بهمئی

د

 • دورکی

د

 • دینارانی

ز

 • زراسوند
 • زلقی

ش

 • شهنی

ط

 • طایفه گیلاوند
 • طوایف ایل بختیاری

ع

 • عرب کمری
 • عکاشه

م

 • ململی (طایفه)
 • ممبینی

م منجزی

 • موری (طایفه)

ه

 • هفت‌لنگ

پ

 • پبدنی

ک

 • کوراوند

گ

 • گله (طایفه)
 • گندلی
 • گُمار

طایفه آرپناهی یکی از طوایف بابادی باب بختیاری است که متشکل از ۶ تش می باشد. شش تش طایفه آرپناهی عبارتند از:

۱. رکدی

۲. پیـر

۳. خدادادوند

۴. کیدی

۵. تازه ای

۶. داودکولی

بابادی

بابادی باب یکی از ۴ طایفه بزرگ هفت لنگ بختیاری می باشد که از طایفه های زیر تشکیل شده است. زیر شاخه‌های طایفۀ بابادی عبارتنداز :

 • بابادی عالی انور
 • عکاشه، (گاشه)
 • راکی
 • میرقائد، (میرکاد)
 • شهنی
 • مدمولیل (مدمولی)
 • پبدنی
 • آرپناهی
 • احمد محمودی، (احمد مُمِدی)
 • ململی
 • گُمار
 • گَله
 • رواتی، (شیخ رباط)
 • نصیر

محل سکونت

محل سکونت اصلی آنها در کوهرنگ، بیرگان، فارسان، مسجد سلیمان، ایذه، اردل، لالی و شوشتر می‌باشد.

تاریخ

ریاست طایفه بابادی به عهده مهدی خان بابادی فرزند بزرگ تقی خان (عالی انور) بوده است.

بابادی‌ها نیز مانند سایر بختیاری‌ها به ییلاق و قشلاق (سردسیر و گرمسیر) کوچ می کردند. ییلاق شان در استان چهار محال بختیاری شامل پردنجان، گوجان و شهرستان کوهرنگ است. ریاست این مکان‌ها را نیز مهدی خان بر عهده داشت. قشلاقشان در استان خوزستان شامل میان رودان؛ بنوارگله بلوط؛ مهدی آباد، تراز؛ دشت ده(حتی)، قلعه میدان، جاستون شه، کالک شوران؛ دره بوری؛ در حومه شهرستان لالی می‌باشند. منطقهٔ مهدی آباد را به نام ایشان نام نهاده‌اند.

در جریان اصلاحات ارضی در دوره محمدرضا شاه پهلوی اراضی گوجان و پردنجان را از خان‌ها گرفته و در بین رعیت‌ها تقسیم نمودند. این واقعه در زمان نوادگان مهدی خان اتفاق افتاد.

ایشان نیز دژی واقع در دشت ده بنام دز قلعه میدان (استان خوزستان) داشته‌اند که آثاری از آن به جا مانده و اکنون محل اقامت اولادمهری بابادی می‌باشد. شیرهای سنگی بر مزار مهدی خان و پدر او تقی خان در پردنجان به عنوان آثار باستانی ثبت شده‌اند.

بعد از وفات مهدی خان فرزند بزرگش محمدکریم خان و نوه ایشان علیدوست خان زمامداری امور را بر عهده گرفتند در این دوران ایل آرپناهی از دادن مالیات به علیدوست خان سر پیچی نمودند و به دستور علیدوست خان ایل آرپناهی را غارت نمودند و بعد از مدتی فردی ناشناس از این ایل به صورت پنهانی وی را کشت و به دستور محمدکریم خان بر اساس حس انتقام جوئی و قصاص خون علیدوست خان چندین نفر از ایل آرپناهی را کشتند و سر انجام پس از فوت محمد کریم خان ریاست به جهانگیر خان و فرامرز خان که از نوادگان برادر مهدی خان بودند رسید.

بابادی باب

بابادی باب یکی از ۴ طایفه بزرگ هفت لنگ بختیاری می باشد که از طایفه های زیر تشکیل شده است.
زیر شاخه‌های بابادی باب عبارتنداز :

 • بابادی
 • شهنی
 • مَدمولیل
 • راکی
 • نصیر
 • پبدنی
 • احمد مُهمِدی
 • مُلمُلی
 • گُمار
 • گَله
 • آرپناهی
 • عالی انوری
 • عکاشه
 • بابادی عالی انور

تقی عبدالهی، حاجی ور، احمدسُمالی، محمد حسینی، ،، جلیل، بدر، یوسفی، نجفی و غیونی

 • عکاشه، (گاشه)

آلونی، جاوی، شهرویی، کلامویی، کَلسِن، سله چین، کوشکی، میرزاوند، شهوی، میلاسی، کید، مویی، ونکی و کهو

 • راکی

قاسم وند، کلاوند، طماسوند، فردی پور، جووند و ارزانی وند

 • میرقائد، (میرکاد)

دوستعلی، سراج الدین، خشنوی، رکان، شیخ بابا روزبهان و دهدار

 • شهنی

تاجدی وند

تیره تاجدی وند از نوادگان شخصی به نام حاجی اردشیر میباشندکه فرزندان حاجی اردشی ربه شرح ذیل میباشند :

ارزانی وند، بهادروند، شاهسوند، قنبروند، باروند، شیخ وند، کاشانی، بلبل، شیخ، چرم و شوسینی

 • پبدنی

رمدان، عبدالله جون، سلجوقی (سلگو) و درویش عالی

 • آرپناهی

داوود کولی، بویر، رکدی، خدادادی، پیرتازه و کسدی

 • مَدمولیل (مدمولی)

سمالوند، سلحشور، بهلول، گوراوند و سلیمانوند

 • گُمار

تودوی، کپری، هزار میشی وعداپا

 • گَله

تمبر، باقروند، شهوند، جمال وند، باقری، دیله، لیرابی، خودنیار، غریب، بور، سلکون، خواجه غـولی و خواجه نصیری

 • رواتی، (شیخ رباط)

اسدی، یوسفی، بهزادی، بارانی، علایی، ویسی و عیدی

 • نصیر

قاضی، شیرازی، محمدجعفری و احمدی

 • مُلمُلی
 • احمد محمودی، (احمد مُمِدی)

محل سکونت

محل سکونت اصلی آنها در کوهرنگ، بیرگان، فارسان، مسجد سلیمان، ایذه، اردل، لالی و شوشتر می‌باشد.

برای مشاهده مستند قوم باد، وارد صفحه مورد نظر شوید

قسمت اول قوم باد    قسمت دوم قوم باد    قسمت سوم قوم باد

قسمت چهارم قوم باد    قسمت پنجم قوم باد    قسمت ششم قوم باد

 

جهت مطالعه مقالات و مشاهده منابع، وارد صفحه مورد نظر شوید.

شناخت ایل بختیاری    مشاهیر بختیاری    درباره طایفه بابادی

بهمئی

بهمئی‌ها در مناطق بهمئی سردسیر(دیشموک)، بهمئی گرمسیر(لیکک) و قسمتهایی از خوزستان(صیدون) زندگی می‌کنند. اکثریت این مناطق را بهمئی‌ها تشکیل می‌دهند اما در کنار آنها طوایف دیگری هم وجود دارند که البته به نسبت بهمئی‌ها در اقلیت هستند. برای نمونه طوایف ساکن در بخش دیشموک به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

بهمئی‌ها، سادات، طیبی‌ها و که در این بین، بهمئی‌ها بیش از ۹۷ در صد از جمعیت این بخش را به خود اختصاص داده‌اند.

 • بهمئی ها: شامل خان‌ها، عالی محمد، علاء الدین، کمایی، محمد موسی، نری میسا و نوروزی که محل زندگی و تقسیمات فرعی انها به شرح زیر می‌باشد:
 • خان ها: در شهر دیشموک و حومه ان یعنی گراب ساکنند.
 • عالی محمد (عالی ممد) شامل تیره‌های زیر می‌باشد.
 • علی خان: محل سکونت انها دره گرو و مورخانی می‌باشد.
 • صالح: محل سکونت انها ده قاضی و باغ کلک می‌باشد.
 • محمد جعفر: محل سکونت انها دره گرو و مورخانی می‌باشد.
 • ملا طاهر: در سربیشه، مله طاویس و مله گوراب زندگی می‌کنند.
 • علاء الدینی ها: دلی، سرگچ، سردو، سرهنگ، سرپر نعمت الهی، رود ایوک و رود سمه محل سکونت انهاست.
 • کمایی ها: محل سکونت انها دره دهاب، امیر اباد و تلخاب می‌باشد.
 • محمد موسی: دهنو، دره گرو وسربیشه محل سکونت انهاست.
 • نریمیسا: سرغل، دشتک، موردراز و دیشموک محل سکونت انهاست.
 • نوروزی ها: به سه تیره عمده یعنی شیخ حسن، ملک و مرو تقسیم می‌شوند.
 • تیره شیخ حسن: در دیشموک، دشتک، لیراب، چندار، ریزک، رخ رش، تنگ تی و تنگ سوخته زندگی می‌کنند.
 • تیره مرو: ده احمد، بردله و ده تل محل زندگی انهاست.
 • تیره ملک: محل سکونت انها شهولی، شهسواری و ریزک است.
 • سادات: شامل، سادات عباسی، ‏‏ درویش‌ها، سادات میرسالاری و سادات شاه غالب می‌باشد..
 • سادات عباسی: در دیشموک و امیر اباد و سادات میرسالاری در فارتق ساکنند.
 • درویش ها: در گراب و تنگ گوردالو ساکنند.
 • سادات شاه: در سیلاب و کلوار زندگی می‌کنند.
 • طیبی ها: بخش اندکی از طیبی‌ها در شهر دیشموک زندگی می‌کنند. و مابقی انها در بخشی دیگر بنام چاروسا به مرکزیت قلعه رئیسی مستقرند.

ایل بهمئی در طول تاریخچه اش به جز 1 بار همیشه پیروز بوده لازم به ذکر است طایفه ی بیژنی از 9 تیره تشکیل شده که از این میان تاکایدی بزرگتر است و تاکایدی ها به4 خاندان اصلی و خود خاندان تاکایدی تقسیم میشوند عبارت اند از: تاکایدی.شهروئی.ناصرپور.آرمده.بهمنی

منابع

 • خسروی، عبدالعلی. فرهنگ بختیاری. تهران، ۱۳۶۸
 • نجم‌الملک، عبدالغفار. سفرنامهٔ خوزستان. تهران، ۱۳۴۱
 • حمدالله مستوفی. تاریخ گزیده. تهران، ۱۳۳۹

دورکی

دورکی یکی از ۴ باب بزرگ هفت لنگ بختیاری است.

طوایف

دورکی دارای شعب بابااحمدی، زراسوند، اسیوند، موری، گندلی، عرب کمری، آسترکی است.

 • طایفه بابااحمدی
 • طایفه زراسوند
 • طایفه کورکور
 • طایفه اسیوند
 • طایفه موری
 • طایفه گندلی
 • طایفه آسترکی
 • طایفه عرب کمری
 • طایفه سزار
 • طایفه نورآباد

طایفه بابا احمدی

۱.تیره سراجدین وند

 • تیره درویش آدمی
 • تیره درویش میرحاج
 • تیره برام
 • تیره احمد فخردین
 • تیره عدیوی
 • تیره کوهی

۲.تیره کشکی

 • اولاد بابا
 • اولاد عرب
 • اولاد کریم
 • اولاد کاظم
 • اولاد میرزا حسین
 • اولاد شنبه
 • اولاد القاص

طایفه زراسوند

 • تیره اولاد جعفرقلی خان
 • تیره احمد خسروی
 • تیره خدری
 • تیره پیوندی 
 • تیره خدرسرخ
 • تیره توشمال
 • تیره علاسوند
 • تیره سیف دین وند
 • تیره هیهاوند
 • تیره کورکور
 • تیره گورکه
 • تیره زنبور
 • تیره ایمری
 • تیره میر
 • تیره یتیم
 • تیره باپیر

        . تیره شهو

 • تیره گرما

طایفه گندلی

۱.تیره گندلی

 • تیره سلطانی وند
 • تیره کول وند
 • تیره جلیلوند
 • تیره نورعلی وند
 • تیره بازی وند
 • تیره مدولی
 • تیره خواجه وند
 • تیره جمالوند
 • تیره شهریاروند
 • تیره سرقلی
 • تیره سادات علی کولی

۲.تیره ورناصری

 • تیره ورناصری
 • تیره صالح بابری
 • تیره بره بی چاست

طایفه اسیوند

 • تش پل
 • تش گاودوش
 • تش شهماروند
 • تش بردین
 • تش شاهرخ وند
 • تش خواجه وند

طایفه موری

۱.تیره بردین باب

 • تیره کریم ون
 • تیره اسدوند
 • تیره عبدوند
 • تیره غریب کر
 • نیره عیدی وند
 • تیره قاسمعلی وند
 • تیره عوروند

۲.تیره بوری باب

 • تیره علیجانوند
 • تیره بوری
 • تیره کرداک ونی
 • تیره کرطلائی
 • تیره شیخ سلیمانی

1.     ↑ نمودار سازماني ايل بختياري(كتاب ايل بختياري)

منابع

 • نیکزادامیرحسینی، کریم . شناخت سرزمین بختیاری . اصفهان، ۱۳۵۴
 • حمدالله مستوفی . تاریخ گزیده، به کوشش عبدالحسین نوایی . تهران، ۱۳۳۹

زراسوند

طایفه زراسوند یکی از طوایف هفت لنگ بختیاری می‌باشد. این طایفه معمولاً در مناطقی از شمال شرق استان خوزستان (مسجد سلیمان، اندیکا و…) و غرب استان چهارمحال و بختیاری از جمله در مناطقی مانند دشت چغاخور ساکنند.

نظام سیاسی و توزیع قدرت

در سازمان حکومتی ایل بختیاری، تقریباً از ۱۶۶۹ میلادی (۱۰۸۰ فمری) به بعد و با سلطة تدریجی هفت‌لنگها بر تمام ایل شکل می‌گیرد. خانهای هفت لنگ اولاد فردی به نام حیدر ملقب به حیدرکور هستند. او که رئیس ایل پاپی لرستان بود، در ۱۸۰۰ میلادی (۱۲۱۵ قمری) به عللی از آنجا گریخت و به خانه کلانتر طایفه زراسوندشهباز خان {خدر سرخ} از دورکی هفت لنگ بختیاری آمد و بعد از مدتی با دختر او ازدواج کرد. غالب‌ْ آقا، پسر حیدر بعدها به ریاست طایفه زراسوند انتخاب شد. نسل خانهای اخیر بخش هفت لنگ بختیاری به او می‌رسد.

طایفه زراسوند

 • تیره اولاد جعفرقلی خان
 • تیره احمد خسروی
 • تیره خدری
 • تیره پیوندی
 • تیره خدرسرخ
 • تیره توشمال
 • تیره علاسوند
 • تیره سیف دین وند
 • تیره هیهاوند
 • تیره کورکور
 • تیره گورکه
 • تیره زنبور
 • تیره ایمری
 • تیره میر
 • تیره یتیم
 • تیره باپیر

        . تیره شهی

 • تیره گرما

منابع

 • دائره المعارف بزرگ اسلامی – مقاله بختیاری

زلقی

ایل زلکی «زلقی» یکی از ایلات مهم شعبه یا جرگه چهارلنگ از ایل بختیاری می باشد. این ایل متشکل از ۵ طایفه بزرگ و دارای بیش از ۴۰ تیره می‌باشد که هرکدام از تیره ها، به نوبه خود از چند اولاد، و هر اولاد از چند تش، وهر تش از چند کو، و هر کو از چند کروبو یا خانوار، تشکیل شداست.معمولا تیرهای یک طایفه، دارای نیای مشترکی میباشندویا به صورت نسبی یا سببی باهم پیوند خویشاوندی دارند.

برای مشاهده مستند قوم باد، وارد صفحه مورد نظر شوید

قسمت اول قوم باد    قسمت دوم قوم باد    قسمت سوم قوم باد

قسمت چهارم قوم باد    قسمت پنجم قوم باد    قسمت ششم قوم باد

 

جهت مطالعه مقالات و مشاهده منابع، وارد صفحه مورد نظر شوید.

شناخت ایل بختیاری    مشاهیر بختیاری    درباره طایفه بابادی

طوایف و تیره‌های ایل زلکی

۱. طایفه هزارسی
شامل تیره‌های :اولاد آخدابخش -(جهانبخش-ذلفقار-جعفرومحمدباقر-جهانگیروظهراب) آباوا( بابا) – آ عباس – آ بختیار و جوبازوند(جانبازوند)-سه تیره معروف به پزی شامل:( محمد وند- سلیمان وند(سلیمووند)-حسن وند(حسه وند))-دراشگفتی -ترپی- بی آبی(بی اویی)-مدروک-مفروش -لیرکی .

۲. طایفه دوزنی
شامل تیره های1-1:خان(تاجمیری-تشمال(شاهمنصوری)3-1-غیبی وند رحمت وند(رمدوند)-4-1جمال وند 5-1-ماندنی(موندنی)شامل(سلطانی-قوچعلی-ممدوزنی)6-1-تیره‌های معروف به وندوندگری شامل:(شیخ گوشه-غیب اله وندالانوعباسی(اولاد آحسین عبداله)-غیب اله وند سرقلاعی(اولاد کلی جلی)-شمس الدین وند-شیخ باباروزبه)-کاهگونی-گانر- حیدروند(حدروند).

۳. طایفه جاوند
شامل تیره‌های :ایسوالی(عیسی والی)1-3خان2-3ارجنگی3-3خمکاروند4-3شهکه وند5-3شیخ6-3گیوه کش-سهرسهر[(سرخ سرخ)قربانوند-عباسوند-چنگری-اسدوند]

۴. چهارطایفه
شامل تیره های:(میکوروکلاوند-مینجایی(میانجایی) چپال-چهاربری چهارلنگ)-پیراحمد فداله(فضاله)-ولاتی و دره کاییدی.

۵. طایفه بریم وند
شامل تیره های:تشمال(الخاص وند)-تیره کوه کن(مددی)_ابول وند(قاسم وند)-حیدر وند-مهلی وند_غلام وند. وبولفويي ازتيره هاي وابسته به ايل زلكي ميباشد.

زیست بوم

مناطق سکونت این طایفه در جنوب استان‌های مرکزی و لرستان و شمال استان چهار محال و بختیاری و نیز در شهرهای شمالی و شرقی استان خوزستان میباشد.

برخی شهرهای محل سکونت [ویرایش]

الیگودرز، دورود، خمین، اندیمشک، دزفول، شوشتر، گتوند، مسجد سلیمان، هندیجان هرچند به دلیل قرار گرفتن مقر ریاست این ایل در طول تاریخ در منطقه الیگودرز و نامگذاری بخش بزرگی از حوزه جغرافیایی این منطقه بنام بخش زلقی این گمان به وجود آمده است که سکونت گاه اصلی این ایل مکان مذکور است اما، شواهد تاریخی و جغرافیای انسانی این ایل حاکی از آن است که زلکی ها( زلقی ها) از دیر باز در اکثر مناطق لرستان بزرگ(مناطق یاد شده) سکونت داشته اند.

دیدنی‌های منطقه زلقی

مناطق زلقی نشین به دلیل گستردگی در مناطق با آب و هوای کوناگون ( سردسیر و گرمسیر ) دیدنیهای متفاوت و ممتازی را در دل خود جای داده است . این دیدنیهای طبیعی شمال مواردی همچون کوه، جنگل، رودخانه، آبشار، دشت لاله، مناطق حیات وحش، مکانهای تاریخی و …میباشد:

 • قالی کوه
 • رود زالکی
 • آبشار آب سفید (او اسبید)
 • دشت لاله‌های واژگون در بخش زلقی
 • امامزاده محمد ابن حسن(ممد حَسه)
 • قبرستان تاریخی بزنوید
 • کوه تمندر
 • سد رود بار ( در حال احداث)
 • آب لیروک
 • شط تمی

شهنی

طایفه شهنی

طایفهشهنی یکی از طوایف بابادی باب بختیاری است که متشکل از دوازده تیره می باشد.
قشلاق(گرمسیر) این طایفه در اطراف مسجدسلیمان در مناطق تل بزان، دشتگل، کمفه، شلا
و
ییلاق(سردسیر) آن در منطقه بیرگان، پره‌جفت و احمدلیوه می‌باشد.


دوازده تیره طایفه شهنی عبارتنداز:

۱.تاجدین وند

۲. بهادر وند

۳. بلیل

۴. ارزانی وند

۵. شاهسـوند

۶. قنبروند

۷. باروند

۸. شیـخ وند

۹. شیـخ

۱۰. چـَـرم

۱۱. خواجه

۱۲. کاشـانی

منابع

 • شينی، داريوش . نگرشی بر ايل بختياری و طايفه شهنی . اهواز : انتشارات معتبر ، ۱۳۸۵
 • تاریخ بختیاری نوشته سردار اسعد بختیاری
 • عیدیوندی، حافظ . مروری بر تاریخ ایران از سپیده دم تاریخ و نگرشی بر ایل بختیاری . قم : نسیم حیات ، ۱۳۸۳
 • مردانی، سعید . تاریخ چهارمحال وبختیاری

عرب کمری

اعراب کمری عربهايی را می گويند كه در مجاورت بختياری ها زندگی ميكنند، با ایشان وصلت کرده‌اند و از نظر رسم و رسوم و زبان و … اشتراکات زیادی با بختیاری‌ها پیدا کرده‌اند، اما در اصل بختياری نيستند .
در حقيقت عرب كمری ها، اعرابی هستند كه اصطلاحأ در كـوه و كمـر زندگی ميكنند، و وجه تسميه آنها نيز همين نكته است . زبان آنها در اصل عربی است كه به زبان عربی عراق بيشتر شبيه است تا اعراب خوزستان ولی به مرور زمان و بر اثر مراوده و تبادل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با اقوام بختياری، با گویش بختیاری تركيب شده و اصطلاحاتی مخصوص به خود پيداكرده است َ بطوری كه فهم آن، هم برای اعراب خوزستان و هم براي بختياری ها ممكن نيست .
عرب کمری‌ها معمولاً هم به گویش بختیاری و هم به لهجهٔ عرب کمری و گاهی نیز به عربی خوزستانی تسلط کامل دارند.
عرب کمری‌ها به دیگر اعراب خوزستان، اصطلاحاً عرب بَری می‌گویند عرب بری یعنی عرب‌هایی که در بر یا زمین مسطح زندگی می‌کنند .
عرب کمری نیز شاخه‌های متعدد دارد و به دلیل وصلت‌های زیاد و نزدیکی جغرافیایی با بختیاری‌ها به مرور زیر شاخه قوم بختیاری‌ و طایفه دورکی قرار گرفت. اما اصلِ ایشان عرب است .
عرب کمری ها به دو شاخه تقسیم می شوند:

 • کنگرپر
 • علی بیگ

منابع لسان السلطنه سپهر، عبدالحسین. تاریخ بختیاری.

 • تاریخ بختیاری نوشته سردار اسعد بختیاری

عکاشه

طایفه عکاشه یکی از طوایف بابادی باب بختیاری است که متشکل از ۹ تیره می باشد.
نـُه تیره طایفه عکاشه عبارتنداز:

۱. خدر

۲. کلا

۳. کوشکی

۴. شرویی

۵. کربلایی حسن

۶. دینار عالی

۷. آلونی

۸. مراد

۹. مویی

منابع تاریخ بختیاری نوشته سردار اسعد بختیاری

 • عیدیوندی، حافظ نگرشی بر ایل بختیاری

ململی (طایفه)

طایفهٔ مالملی یا ململی یکی از طوایف بختیاری است که در بخش‌بندی طوایف بختیاری، جز شاخه هفت لنگ، از تیره راکی، طايفه بابادي باو می‌باشند.

طايفه ي ململي عبارت است از :

تيره اولاد

تيره سلحچين كه عبارت است از پنج تش:گاهي، مدبيدار، اوستا، سمالوند، بهلول

تيره ليموچي كه عبارت است از ليموچي، باچي، اولشي، دويت عرب، بنيادوند، صالح وند

تيره كوراوند كه عبارت است از علي شهوند، جافرمقصي،كوشار، مهدي، اميدوند، سليمان وند، حلوايي

نام‌های خانوادگی مرادي، تاجمرادي، آغاسي، اقبال بختياري،كوچكي،كريمي، صالحي، درويشي، بختياري، شهرياري از جمله زیر مجموعه آن محسوب می‌شوند.

محل سکونت این طایفه در استان چهارمحال و بختیاری در شهرستان‌های کوهرنگ، بيرگان و كوه كلك، فارسان و شهرکرد، در استان خوزستان، شهرستان‌های ایذه و مسجدسلیمان و در استان اصفهان شهرستان‌های لنجان، فلاورجان، فولادشهر، زرين شهر، و اصفهان می‌باشد.

اين نكته شايد قابل توجه باشد كه مادر سردار فاتح پدر دكتر شاهپور بختيار از تيره ي سلحچين طايفه ي جليل ململي بوده است.

برای مشاهده مستند قوم باد، وارد صفحه مورد نظر شوید

قسمت اول قوم باد    قسمت دوم قوم باد    قسمت سوم قوم باد

قسمت چهارم قوم باد    قسمت پنجم قوم باد    قسمت ششم قوم باد

 

جهت مطالعه مقالات و مشاهده منابع، وارد صفحه مورد نظر شوید.

شناخت ایل بختیاری    مشاهیر بختیاری    درباره طایفه بابادی

ممبینی

طایفه ممبینی تیره ای از طایفه ٔجانکی گرمسیر ایل چهارلنگ بختیاری می باشد. [۱]

بروایت کتاب تاریخ خوزستان از ایرج افشار سیستانی و گفته سرهنگ محسن ستارمنش، ممبینی ها در حدود سیصد سال پیش، از اعراب بنی کعب منشعب و سرازیر منطقه ممسنی و از آنجا به منطقه جانکی کوچ کرده اند.
بروایت کتاب سردار اسعد بختیاری از آقای عکاشه، ممبینی ها از طوایف اصیل بختیاریند و از بصره آمده اند.

تیره های طایفه ممبینی عبارتند از :

 • ملاعوض در منطقه سرتایی
 • شهریاری در مله ابوالعباس
 • ملازکی در گنبد
 • کربلایی در هپرو
 • شادمیری در لاسمان
 • تیقنی در تیقن
 • صالحی در میداوود بالا
 • محمد کاظمی در میداوود
 • تامرادی و پیرمرادی در منگنان
 • شیخها در کلگه
 • دم ابی در منگنان
 • عبداله و عبدل در منگنان
 • سادات میر سالاری در رودزرد

منابع

 • افشار سیستانی، ایرج . تاریخ خوزستان . اهواز
 • عکاشه، اسکندر . تاریخ ایل بختیاری . تهران، ۱۳۶۵
 • لغت نامه دهخدا

منجزی

منجزی طایفه ای از ایل بختیاری شاخه هفت لنگ باب بهداروند (بختیاروند) می باشد. قسمت عمده این طایفه در استانهای خوزستان، چهارمحال بختیاری و اصفهان زندگی می کنند.
طایفه منجزی دارای ۹ تیره می باشد. که عبارتنداز :

۱. روا

۲. لملمی

۳. هلیلی (پلنگ)

۴. تاجنالایی

۵. لوخرده

۶. بولسنی

۷. آلونی

۸. ملامدی

۹. نیمبنیچه


موری (طایفه)

طایفه موری

۱. تیره بردین باب

 • تیره کریم ون
 • تیره اسدوند
 • تیره عبدوند
 • تیره غریب کر
 • تیره عیدی وند
 • تیره قاسمعلی وند
 • تیره اوروند

۲. تیره بوری باب

 • تیره علیجانوند
 • تیره بوری
 • تیره گرداگوني
 • تیره کرطلائی
 • تیره شیخ سلیمانی

منابع

 • شينی، داريوش . نگرشی بر ايل بختياری و طايفه شهنی . اهواز : انتشارات معتبر ، ۱۳۸۵
 • تاریخ بختیاری نوشته سردار اسعد بختیاری
 • عیدیوندی، حافظ . مروری بر تاریخ ایران از سپیده دم تاریخ و نگرشی بر ایل بختیاری . قم : نسیم حیات ، ۱۳۸۳
 • مردانی، سعید . تاریخ چهارمحال وبختیاری

هفت‌لنگ

هفت لنگ و چهار لنگ دو شاخه مهم بختياري‌اند.

هفت لنگ شامل پنج باب می باشد که عبارتنداز :

 • بابادی باب
 • دورکی باب
 • دینارانی باب
 • بهداروند باب
 • سه دهستانی باب

بابادی باب

 • بابادی باب خود به شعب زیر تقسیم می‌شود :
 • بابادی
 • شهنی
 • عکاشه
 • راکی
 • گله
 • مدمولیل
 • نصیر
 • گمار
 • ململی
 • آرپناهی
 • پبدنی
 • عالی انور
 • احمد محمدی

 

دورکی باب

 • دورکی باب خود به شعب زیر تقسیم می‌شود :
 • زراسوند
 • اسیوند
 • موری
 • گندلی
 • بابااحمدی
 • عرب
 • آسترکی

 

دینارانی باب

 • دینارانی باب خود به شعب زیر تقسیم می‌شود :
 • اورک
 • موزرمویی
 • نوروزی
 • بویری
 • کورکور
 • لجمیر اورک
 • علیمردانخانی
 • عالی محمودی

برای مشاهده مستند قوم باد، وارد صفحه مورد نظر شوید

قسمت اول قوم باد    قسمت دوم قوم باد    قسمت سوم قوم باد

قسمت چهارم قوم باد    قسمت پنجم قوم باد    قسمت ششم قوم باد

 

جهت مطالعه مقالات و مشاهده منابع، وارد صفحه مورد نظر شوید.

شناخت ایل بختیاری    مشاهیر بختیاری    درباره طایفه بابادی

بهداروند باب

 • بهداروند باب خود به شعب زیر تقسیم می‌شود :
 • بهداروند
 • عالی جمالی
 • جانکی سردسیر
 • منجزی
 • بلیوند

 

سه دهستانی

 • سه دهستانی باب خود به شعب زیر تقسیم می‌شود :
 • بارزی جاکی
 • بویر حسنی
 • جلاله ای
 • جلیل (خليل طهماسبي-جليل طهماسبي)
 • جالکی
 • ابراهیم محمدی
 • اقائی
 • اموئی احمدی
 • سادات بیدله
 • منجزی
 • میلاسی
 • فلارد
 • خالدی
 • ریگی
 • دودرائی

 

محل سکونت

محل سکونت اصلی آنها در شهرستان لردگان می‌باشد.

منابع

 • تاریخ بختیاری نوشته سردار اسعد بختیاری
 • خسروی، عبدالعلی . فرهنگ بختیاری . تهران، ۱۳۶۸
 • کریمی، اصغر . سفر به دیار بختیاری . تهران، ۱۳۶۸
 • نجم‌الملک، عبدالغفار . سفرنامۀ خوزستان . تهران، ۱۳۴۱
 • عکاشه، اسکندر . تاریخ ایل بختیاری به کوشش فرید مرادی . تهران، ۱۳۶۵
 • نیکزادامیرحسینی، کریم . شناخت سرزمین بختیاری . اصفهان، ۱۳۵۴
 • حمدالله مستوفی . تاریخ گزیده، به کوشش عبدالحسین نوایی . تهران، ۱۳۳۹
 • کیهان، مسعود . جغرافیای مفصل ایران . تهران، ۱۳۱۱

گله (طایفه)

طایفه گَله یکی از طوایف بابادی باب بختیاری است که متشکل از دوازده تیره می باشد.
دوازده تیره طایفه گَله عبارتند از:
۱. تمبر

۲. اولاد

۳. باقروند

۴. شهوند

۵. جمال وند

۶. باقری

۷. دیله

۸. لیرابی

۹. خودنیار

۱۰. غریب

۱۱. خواجه غـولی

۱۲. خواجه نصیری

منابع

 • شينی، داريوش نگرشی بر ايل بختياری و طايفه شهنی.اهواز: انتشارات معتبر، ۱۳۸۵
 • عیدیوندی، حافظ نگرشی بر ایل بختیاری

گندلی

طایفه گندلی

۱. تیره جلیل وند

 • تیره سلطانی وند
 • تیره کول وند
 • تیره جلیلوند
 • تیره نورعلی وند
 • تیره بازی وند
 • تیره مدولی
 • تیره خواجه وند
 • تیره جمالوند
 • تیره شهریاروند
 • تیره سرقلی
 • تیره سادات علی کولی

۲. تیره ورناصری

 • تیره ورناصری
 • تیره صالح بابری
 • تیره بره بی چاست

منابع

 • شينی، داريوش . نگرشی بر ايل بختياری و طايفه شهنی . اهواز : انتشارات معتبر ، ۱۳۸۵
 • تاریخ بختیاری نوشته سردار اسعد بختیاری
 • عیدیوندی، حافظ . مروری بر تاریخ ایران از سپیده دم تاریخ و نگرشی بر ایل بختیاری . قم : نسیم حیات ، ۱۳۸۳
 • مردانی، سعید . تاریخ چهارمحال وبختیاری

گُمار

گمار شاخه‌ای است از طایفهٔ بزرگ بابادی باب بختیاری میباشد، که خود از چهار تیره تشکیل شده است که عبارتند از :

 • تودوی
 • کپری
 • هزار میشی
 • عداپا

این طایفه دارای جمعیتی تقریباً بالغ بر ۵۳۰۰ نفر می‌باشد که نود درصد از آنها در شهرستان‌ها و مابقی در منطقه شلا قسمتی از شیمبار زندگی می‌کنند. افراد باقیمانده در شـَـلا، از طریق دامداری و کشاورزی زندگی خود را تامین می‌کنند. عمده کشاورزی آنان گندم، جو و برنج می‌باشد و زمین حاصلخیز و پربرکت دارند.

منبع

 • تاریخ بختیاری نوشته سردار اسعد بختیاری
 • عیدیوندی، حافظ. نگرشی بر ایل بختیاری

برای مشاهده مستند قوم باد، وارد صفحه مورد نظر شوید

قسمت اول قوم باد    قسمت دوم قوم باد    قسمت سوم قوم باد

قسمت چهارم قوم باد    قسمت پنجم قوم باد    قسمت ششم قوم باد

 

جهت مطالعه مقالات و مشاهده منابع، وارد صفحه مورد نظر شوید.

شناخت ایل بختیاری    مشاهیر بختیاری    درباره طایفه بابادی

مطالب مرتبط با موضوع