فهرست بستن

نمونه سوال ریاضی ششم ابتدایی

دانلود فایل PDF نمونه سوال فصل 5 ریاضی ششم ابتدایی

دانلود فایل PDF فصل پنجم ریاضی ششم دبستان (کل فصل) 

دانلود فایل PDF فصل پنجم ریاضی ششم دبستان (مبحث حجم و جرم)

دانلود فایل PDF فصل پنجم ریاضی ششم دبستان (مبحث طول و سطح) 

دانلود فایل PDF فصل پنجم ریاضی ششم دبستان (مبحث مساحت دایره، خط و زاویه)

[سوالات همراه با جواب است – حجم فایل: 4 مگابایت]

دانلود نمونه سوالات ریاضی ششم به صورت کامل و یکجا

دریافت نمونه سوال ریاضی ششم نوبت اول

لینک دانلود نمونه سوال
نوبت برگزاری
نوبت اول – دی ماه 98
نوبت اول – دی ماه 98
نوبت اول – دی ماه 98
نوبت اول – دی ماه 98
نوبت اول – دی ماه 98

دریافت نمونه سوال ریاضی ششم نوبت دوم

لینک دانلود نمونه سوال
نوبت برگزاری
نوبت دوم – خرداد ماه 99
نوبت دوم – خرداد ماه 99
نوبت دوم – خرداد ماه 98
نوبت دوم – خرداد ماه 98
نوبت دوم – خرداد ماه 98
نوبت دوم – خرداد ماه 98
نوبت دوم – خرداد ماه 98
نوبت دوم – خرداد ماه 98
نوبت دوم – خرداد ماه 97
نوبت دوم – خرداد ماه 96

دانلود نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی:

نمونه سوالات ریاضی ششم نوبت اول و نوبت دوم

نمونه سوالات نوبت اول نمونه سوالات نوبت دوم
دانلود نمونه  سوال (1) دانلود نمونه  سوال (1)
دانلود نمونه  سوال (2) دانلود نمونه  سوال (2)
دانلود نمونه  سوال (3) دانلود نمونه  سوال (3)
دانلود نمونه  سوال (4) دانلود نمونه  سوال (4)
دانلود نمونه  سوال (5) دانلود نمونه  سوال (5)
دانلود نمونه  سوال (6) دانلود نمونه  سوال (6)
دانلود نمونه  سوال (7)
دانلود نمونه  سوال (8)
دانلود نمونه  سوال (9)

 

دانلود نمونه  سوال (10)

نمونه سوالات امتحانی ریاضی ششم فصل اول تا هفتم؛ کل کتاب

نمونه سوال فصل اول ریاضی ششم (عدد و الگوهای عددی)

نمونه سوال فصل دوم ریاضی ششم (کسر)

نمونه سوال فصل سوم ریاضی ششم (اعداد اعشاری)

نمونه سوال فصل چهارم ریاضی ششم (تقارن و مختصات)

نمونه سوال فصل پنجم ریاضی ششم (اندازه‌گیری)

نمونه سوال فصل ششم ریاضی ششم (تناسب و درصد)

نمونه سوال فصل هفتم ریاضی ششم (تقریب)

نمونه سوال امتحانی پایه ششم ابتدایی

لینک ورود به بخش نمونه سوال کلاس ششم

 

نمونه سوال نیم سال اول

مطالب مرتبط با موضوع