فهرست بستن

مرمّت و احیای بناهای تاریخی

مقدمه

از آنجا‌یی که مطالعه، حفاظت، مرمت و احیای بناها، مجموعه ها، محوطه ها و بافتهای تاریخی عرصه های مسکونی کشور ضرورت دارد، معماران و مهندسینی که در این امر فنی، فرهنگی و هنری مهارت دارند باید مانند یک معمار و هنرمند اشراف و تسلط لازم را بر ابعاد  تخصصی و مفاهیم امروزی حرفه خود داشته باشند.

ضمن اینکه نظری هوشیارانه و عالمانه به گذشته داشته باشند فارغ التحصیلان این رشته در واقع مهندسین معماری خواهند بود که میاموزند چگونه امروز را با بهره گیری از تجربیات گذشته برای آینده بسازند. افرادی خواهند بود که پلی بین معماری گذشته و آینده می توانند ایجاد کنند. این افراد تاریخ را باید خوب بشناسند و قادر باشند آثار تاریخی را تجربه و تحلیل کرده و بخوانند و مفاهیم و ارزشهای آن را استخراج و هوشیارانه بکار گیرند. و با بیانی امروزی به جامعه معرفی نمایند. از این رو سه مرحله آموزشی را باید طی کنند:

  • شناخت مبانی و بیان معماری امروز و کارآموزی آن
  • شناخت مبانی و بیان معماری گذشته و کارآموزی آن
  • شناخت چگونگی حفاظت و عرضه ارزشهای معماری گذشته در متن زندگی امروز و کارآموزی آن در دوره کارشناسی تاکید مرحله سوم می باشد که جنبه های اجرایی در آن بیشتر لحاظ می شود.

 در دوره های کارشناسی ارشد و دکترای این رشته مکث کافی در مراحل اول و دوم که جنبه های تجربه و تحلیل و تحقیقاتی بیشتری دارد خواهد شد. که در جای خود در آینده مطرح خواهد گردید.

دوره کارشناسی مرمت و احیای بناهای تاریخی یکی از دوره های آموزش عالی است که هدف آن تربیت کارشناسان و متخصصین متعهد و   آشنا به شیوه های پیشرفته مطالعه، مرمت و احیای مجموعه ها و بافت های تاریخی ارزشمند کشور است. فارغ التحصیلان این رشته با کارآیی و دانش نظری و علمی می توانند نیازهای کشور را در امر نگهداری و مرمت و احیای علمی میراث گرانبها و تاریخی برطرف نمایند.
حداقل طول دوره کارشناسی مرمت و احیای بناهای تاریخی ۲ سال شامل ۸ نیمسال ۱۷ هفته ای می باشد.

دروس عمومی ۲۳ واحد ،  دروس پایه ۲۳ واحد ، دروس اصلی ۴۲ واحد ، دروس تخصصی ۵۵ واحد ( با احتساب ۶ واحد پروژه نهایی)
علاوه بر نکاتی که در مقدمه به آنها اشاره شده در ضرورت و اهمیت دوره کارشناسی مرمت و احیای بناهای تاریخی باید به این نکته مهم   اشاره کرد که وجود هزاران بنا و مجموعه و بافت تاریخی مهم و ارزشمند در کشور و توجه روز افزون جامعه به اهمیت این شواهد ارزنده در عرصه زندگی امروز و نقش موثری که دولت برای این میراث عظیم در برنامه های رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی کشور قائل است. حضور کارشناسان و متخصصین آشنا به شیوه های پیشرفته مطالعه و مرمت احیای این آثار را امری ضروری ساخته است و  تربیت نیروهای متعهد و متخصص جز از طریق آموزش سطوح عالی و مستمر و فرهنگ ساز میسر نیست.

درس‌های رشته

ردیف  عنوان درس

۱

آسیب شناسی

۲

آسیب‌شناسی

۳

آشنایی با باستان‌شناسی

۴

آشنایی با بافتها و محوطه‌های دوره اسلامی ایران

۵

آشنایی با مرمت تزئینات وابسته به معماری

۶

آشنایی با معماری جهان

۷

آشنایی با هنر و تمدن اسلامی

۸

آشنایی با هنر و تمدن فرهنگهای همجوار

۹

آشنایی با کامپیوتر

۱۰

اخلاق و تربیت اسلامی ۱ و ۲

۱۱

انسان طبیعت معماری ۱

۱۲

انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن از قرن سیزدهم

۱۳

ایستایی ۱

۱۴

ایستایی ۲

۱۵

پروژه نهایی

۱۶

تاریخ اسلام

۱۷

تربیت بدنی ۲

۱۸

ترکیب ۱

۱۹

ترکیب ۲

۲۰

تنظیم شرایط محیطی ۱

۲۱

تنظیم شرایط محیطی ۲

۲۲

ریاضیات ۱

۲۳

زبان خارجی ۱ (نظری و عملی(

۲۴

زبان خارجی ۲ (نظری و عملی(

۲۵

زیست‌شناسی

۲۶

شناخت سازه‌های سنتی بناهای تاریخی

۲۷

شناخت مواد و مصالح

۲۸

طراحی معماری ۱

۲۹

طراحی معماری ۲

۳۰

طرح مرمت و احیای بافتهای تاریخی

۳۱

طرح مرمت و احیای بنا

۳۲

طرح مرمت و احیای محوطه‌های باستانشناسی

۳۳

عناصر و جزئیات ساختمان ۱

۳۴

عناصر و جزئیات ساختمان ۲

۳۵

فارسی ۱

۳۶

فارسی ۲

۳۷

فتوگرامتری

۳۸

قوانین و تشکیلات مرمت

۳۹

مبانی نظری مرمت و احیای ابنید و بافتهای ۱

۴۰

متون اسلامی (آیات و احادیث(

۴۱

مدیریت امور ساختمان (تشکیلات دفتری و کارگاهی(

۴۲

مطالعه و شناخت بناهای تاریخی ایران اسلامی ۱

۴۳

مطالعه و شناخت بناهای تاریخی ایران اسلامی ۲

۴۴

معارف اسلامی ۲

۴۵

نقشه‌برداری

۴۶

هندسیه (پرسپکتیو(

۴۷

کارآموزی حفاظت و مرمت ۱

۴۸

کارآموزی حفاظت و مرمت ۲

۴۹

کارگاه عکاسی پایه

۵۰

کامپیوتر و معماری

صنعت و بازار کار

فارغ التحصیلان این رشته قادر خواهند بود با اطلاعات و دانش عمومی، نظری و تحقیقات از یک طرف و کار عملی از طرف دیگر هزاران بنای  تاریخی را که در اختیار واحدهای دولتی از قبیل سازمان میراث فرهنگی کشور و سایر وزارتخانه‌ها و ارگانهای دولتی و بخش  خصوصی قرار دارد، مورد مرمت و بازسازی قرار دهند و ضمن نگهداری و مرمت بناهای تاریخی، نسل جوان را برای عبرت آموزی از آثار گذشتگان یاری نمایند.

این فارغ التحصیلان خواهند توانست در برنامه‌ریزی برای مرمت بناهای تاریخی کشور و تعیین اولویت‌های ضروری با هماهنگی مسئولین و دستگاههای ذیربط مشارکت نمایند و حسب ضرورت در مورد کارهای اجرایی مرمت نیز سهیم باشند.

مطالعه، حفاظت، مرمت و احیای بناها، مجموعه‌ها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی عرصه‌های مسکونی کشور، امری ضروری است. معماران و مهندسین که این امر بسیار فنی، فرهنگی و هنری را به عهده دارند باید علاوه بر اشراف و تسلط لازم بر ابعاد تخصصی و مفاهیم امروزی حرفه‌ی خود، نظری هوشیارانه و عالمانه‌ به گذشته داشته باشند. فارغ‌التحصیلان مرمت و احیای بناهای تاریخی در واقع مهندسین معماری امروزین هستند که فرا گرفته‌اند چگونه “امروز” را با بهره‌گیری از تجربیات “گذشته” برای “آینده” بسازند. افرادی که می‌توانند پلی بین معماری گذشته و آینده ایجاد کنند. این دسته از متخصصان تاریخ را خوب می‌شناسند و می‌توانند آثار تاریخی را تجزیه و تحلیل کرده و بخوانند و مفاهیم وارزش‌های آن را استخراج و هوشیارانه به کار گیرند و با بیانی امروزی به جامعه معرفی نمایند. فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی مرمت و احیای بناهای تاریخی قادر خواهند بود به یاری اطلاعات و دانش عمومی، نظری و تحقیقاتی و تجربه عملی در مرمت و احیای هزاران بنای تاریخی که در اختیار واحدهای دولتی از قبیل سازمان میراث فرهنگی کشور است، نقش مؤثری داشته باشند.همچنین می‌توانند در برنامه‌ریزی برای مرمت بناهای تاریخی کشور و تعیین اولویت‌های ضروری با هماهنگی مسؤولین و دستگاه‌های مربوط مشارکت کرده و برحسب ضرورت در مورد کارهای اجرایی مرمت نیز سهیم باشند.

درس‌های این رشته در طول تحصیل :
دروس پایه:
انسان، طبیعت،معماری، هندسه (پرسپکتیو)، ریاضیات، ترکیب، کارگاه عکاسی پایه، نقشه‌برداری.

دروس اصلی:
ایستایی، شناخت مواد و مصالح، عناصر و جزئیات ساختمان، طراحی معماری، آشنایی با هنر و تمدن اسلامی، آشنایی با بافت‌ها و محوطه‌های دوره اسلامی ایران، آشنایی با هنر و تمدن فرهنگ‌های همجوار، مدیریت امور ساختمان (تشکیلات دفتری و کارگاهی) کامپیوتر و معماری،‌ آشنایی با معماری جهان، تنظیم شرایط محیطی، آسیب‌شناسی، آشنایی با باستان‌شناسی، آشنایی با مرمت تزئینات وابسته به معماری .

دروس تخصصی:
مبانی نظری مرمت و احیای ابنیه و بافت‌ها، مطالعه و شناخت بناهای تاریخی ایران پیش از اسلام، مطالعه و شناخت بناهای تاریخی ایران اسلامی،‌ قوانین و تشکیلات مرمت، شناخت‌ سازه‌های سنتی بناهای تاریخی، طرح مرمت و احیای بنا، طرح مرمت و احیای بافت‌های تاریخی، طرح مرمت و احیای محوطه‌های باستان‌شناسی، کارآموزی حفاظت و مرمت، فتوگرامتری،‌ پروژه نهایی.

توجه: برای دسترسی به مختصری از اطلاعات در مورد هر یک از رشته های زیر، روی نام رشته کلیک کنید.

علوم ریاضی و فنی    علوم تجربی      رشته علوم انسانی

رشته هنر    زبان های خارجی

 

دسترسی به سوالات و دفترچه های کنکور سراسری

سوالات کنکورسراسری

 

دسترسی به نمونه سوال

دریافت نمونه سوال

مطالب مرتبط با موضوع