فهرست بستن

رشته علوم تجربی

توجه: برای دسترسی به مختصری از اطلاعات در مورد هر یک از رشته های زیر، روی نام رشته کلیک کنید.

گفتار درمانی     میکروبیولوژی – ژنتیک     کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری     مهندسی بهداشت محیط

علوم تغذیه     داروسازی     علوم تغذیه     داروسازی

اتاق عمل     اعضای مصنوعی     دامپزشکی     کار درمانی

 

تکنولوژی پرتو شناسی     زمین شناسی     پرستاری     حسابداری

فیزیوتراپی     گیاه پزشکی     علوم اقتصادی     رادیولوژی

هوشبری    بینایی سنجی     مامایی      علوم تربیتی

 

پروتزهای دندانی    تکنولوژی پرتو درمانی     دندانپزشکی      علوم آزمایشگاهی

فوریت های پزشکی    بهداشت عمومی     مددکاری اجتماعی      زیست شناسی

علوم و صنایع غذایی     شیمی کاربردی     زیست شناسی سلولی و مولکولی     مهندسی شیلات

 

پزشکی هسته ای     مهندسی علوم دامی     علوم و مهندسی جنگل     علوم و مهندسی باغبانی

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی     پزشکی     مهندسی فضای سبز

 

سایر رشته ها

علوم ریاضی و فنی    رشته هنر      زبان های خارجی      رشته علوم انسانی