فهرست بستن

سوالات امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۱

برای دریافت هر سوال بر روی آن كليك و دریافت نمایید .

دروس عمومی مشترک

زبان های خارجی

تعلیمات دینی (3) (دینی،اخلاق وقرآن)  (اقلیت ارامنه)

زبان آلماني(۳)

تعلیمات دینی (3) (دینی،اخلاق وقرآن)  (اقليت زرتشتي)

زبان فرانسه (۳)

تعلیمات دینی (3) (دینی،اخلاق وقرآن)  (اقليت كليمي)

زبان انگليسي(۳)

تعلیمات دینی (3) (دینی،اخلاق وقرآن)  (اقليت آشوري)

 زبان انگليسي ۳ ويژه ناشنوايان

رشته تحصیلی

روز

تاریخ امتحان

رياضي فيزيک

علوم تجربی

ادبيات وعلوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

یک شنبه

1401/3/1

تعلیمات دینی (3) (دینی،اخلاق وقرآن) تعلیمات دینی (3) (دینی،اخلاق وقرآن) تعلیمات دینی (3) (دینی،اخلاق وقرآن)  علوم و معارف قرآنی 

چهار شنبه

1401/3/4

هندسه 3 ریاضی 3 تاریخ 3 تاریخ 3

شنبه

1401/3/7

شیمی 3 شیمی 3 عربی،زبان قرآن 3 احکام 3

دوشنبه

1401/3/9

سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت

پنج شنبه

1401/3/12

حسابان 2 زیست شناسی 3 فلسفه 2 فلسفه 2

سه شنبه

1401/3/17

فیزیک 3 فیزیک 3 ریاضی و آمار 3 ریاضی و آمار 3

پنج شنبه

1401/3/19

عربی ،زبان قران 3 عربی ،زبان قران 3 علوم و فنون ادبی 3 علوم و فنون ادبی 3

شنبه

1401/3/21

علوم اجتماعی علوم اجتماعی جامعه شناسی 3 اصول و عقاید 3

دوشنبه

1401/3/23

فارسی 3 فارسی 3 فارسی 3 فارسی 3

چهارشنبه

1401/3/25

زبان انگليسي(۳) زبان انگليسي(۳) زبان انگليسي(۳) زبان انگليسي(۳)

شنبه

1401/3/28

ریاضیات گسسته —– جغرافیا 3 عربی 3(زبان تخصصی رشته)

مطالب مرتبط با موضوع