فهرست بستن

بررسی پیشینه طایفه بابادی

یکی از آثار تاریخی ونظامی  حکومت بابادی عالی انور، قلعه امیر معروف به قلاع واقع در منطقه میدان یا شهر تاریخی طرازک می باشد .اوج بهره برداری سیاسی ونظامی این قلعه مربوط به دوره تاریخی اتابکان لرو امیران محلی لر می باشد .در اواسط  دوره زندیه پس از کسب مقام خانی مهرعلیخان بابادی عالی انور تیره عالی انور به تدریج در منطقه فعلی یعنی هتی ،میدان ،هرکش ،طراز ،دشت ده واطراف مستقر ومالکیت یافتند  که دراواخر دوره زندیه ابنیه  تاریخی قلعه امیر ودز میدان که  مجاور ومسلط برقلعه می باشد  به مالکیت فرزندمهرعلیخان بابادی یعنی شیرعلیخان درآمد وبه دستور خان بابادی نوسازی ومورد استفاده قرار گرفت . همچنین قسمتهایی از املاک اطراف قلعه تحت مالکیت وتصرف سایربرادران شیرعلیخان یعنی آ فرهاد وآفتاح قرار گرفت . این قلعه  به مساحتی حدود ۱۵۰۰متر با سنگ وملات گچ وآهک ساخته شده برتپه ای مشرف بر سرزمین تراز ،شکراب ،دهگه و جاده اتابکی مستقر می باشد که از داخل آن دز دیده بانی میدان (دز شیرعلیخان ) وبرعکس مشهود می باشد و درگذشته  درصورت ضرورت با علایم دیداری وشنیداری ارتباط برقرار می گردید . مصالح این قلعه یا قلاع از خود محل تهیه شده و کوره گچ پزی در مجاور تپه مشهود است .برجهای شش گانه و سبک ساختمان قلعه ونیز موقعیت آن که از پشت به کوه بلند کلخونگستان و دره های مجاور آن محصور است حکایت از اهمیت قلعه در گذشته داشته است .این قلعه درکنار بقعه متبرکه پیرعمران قرار دارد که وجود چشمه دایمی آن به جذابیت آن افزوده است واز آب آن برای آشامیدنی سکنه قلعه ،فاریاب و درختان اطراف استفاده میشد .ساختمان این قلعه در  دوره فتحعلی شاه قاجاری پس از مرگ شیرعلی خان رو به خرابی نهاد که در فاصله سالهای ۱۲۴۰ تا ۱۲۵۵قمری با همت کربلایی عباس شیرکش فرزند آ فرج ونوه شیرعلیخان توسط چند تن اساتید گچ کار با هزینه بالایی ( واگذاری ملک درچلگرد به سازندگان )تعمیر وبازسازی کلی گردید .متاسفانه درحال حاضر تنها مخروبه ای از این قلعه مهم تاریخی برجای مانده است  و سال ۱۳۹۴ قدیمیترین برد شیر (شیرسنگی ) منطقه یعنی آعبدالله فرزند شیرعلیخان که یکی از مالکین منطقه بود توسط عده ای غارتگر وداعش صفت تخریب گردید لذا با توجه به احتمال نابودی کامل آن قلعه نیازمند  توجه ،مراقبت وبازسازی توسط سازمان میراث فرهنگی  می باشد  .

چند سند ملکی نیز دراین خصوص موجود است ازجمله :

سند مالکیت ۱۲۰۷ قمری با اشاره به مالکیت شیرعلیخان بابادی عالی انور بر ملک قلعه امیر سراشکفت پیرعمران ، تلخ آب برود تا شکرآب و حد فاریاب نخودکار .

سند مالکیت شیرعلیخان بابادی عالی انور مورخ  ۱۲۱۱قمری  خریداری قسمتی از ملک معروف به قلامیر از برادران خود آفرهاد وآفتاح فرزندان مهرعلیخان بابادی عالی انور با حد و حدود  جوغ فاریاب نخود کار برود رخ برخ تا برسد به اشکفت پیرعمران و پیرالوس وحد سوم تا آب شکرآب و…..

سند مالکیت ۱۲۳۰قمری  فروش یک خویش  از دوخویش قلامیر توسط کربلایی محمدخان وکربلایی حیدر فرزندان شیرعلیخان بابادی عالی انور به ملاتقی ،آموسی و کربلایی الیاس ولدان آ عبدالله اخوی بایعان مذکور ……

توضیح اینکه از آن زمان  ملک قلعه شیرعلیخان معروف به قلاع   تحت مالکیت  نوادگان وی بویژه بخشی از نوادگان کربلایی حیدر فرزند چهارم شیرعلیخان بابادی عالی انور می باشد وبه غیر از قبر اولاد مهرعلیخان قبر شناخته شده دیگری در آنجا وجود ندارد .

قلعه شیرعلیخان بابادی

برای مشاهده مستند قوم باد، وارد صفحه مورد نظر شوید

قسمت اول قوم باد    قسمت دوم قوم باد    قسمت سوم قوم باد

قسمت چهارم قوم باد    قسمت پنجم قوم باد    قسمت ششم قوم باد

 

جهت مطالعه مقالات و مشاهده منابع، وارد صفحه مورد نظر شوید.

شناخت ایل بختیاری    مشاهیر بختیاری    درباره طایفه بابادی

مطالب مرتبط با موضوع