فهرست بستن

مهندسی دریا

هدف تربیت کارشناس برای خدمت در یگانهای شناور، فنی و پشتیبانی ساحلی در زمینه های مهندسی برق و الکترونیک ( شامل سیستمهای قدرت و الکترونیکی مانند : مولدها، رادار، مخابرات ، سونار، هدایت تیر و موشک ، کمک ناوبری و همچنین در زمینه های مهندسی مکانیک سیستمهای تحرک یگانهای شناور) است . داوطلبان باید به زندگی دریایی علاقه داشته و ازسلامتی روحی و جسمانی ( طبق گواهی بیمارستانهای نیروی دریایی) برخوردار باشند.در طی این دوره کار آموزش و کارورزی نیز وجود دارد. مجموعه دروس این رشته همراه با بکارگیری علوم مهندسی مکانیک و تکنولوژی مربوط به آن در مورد محاسبه، ساخت و اجرا و سیستمهای رانش کشتی، ماشین آلات فرعی کشتی و سازنده بدنه کشتی، کارآئی لازم را برای طراحی و راهبری و نگهداری سیستمهای فوق به دانشجویان ارائه می دهد.
فارغ التحصیلان علاوه بر مشاغل تخصصی خود به عنوان افسر می توانند پس از کسب تجربیات کافی در کارخانجات و صنایع دریایی کشور به تعمیر ونگهداری و تولید بپردازند. دانشجویان در طول دوره با انجام مسافرتهای دریایی به عنوان کارآموزی با آداب و سنن کشورهای دوست آشنا شده وتجربیات عملی نیز خواهند اندوخت .

مطالب مرتبط با موضوع