فهرست بستن

دریافت فایل کتاب درسی آمار و احتمال

فایل بخش های کتاب: 

ضمیمه حجم
 مقدمه ۶۷۲.۲۲ کیلوبایت
 بخش اول ۱.۲۷ مگابایت
 بخش دوم ۱۰۲۰.۸۹ کیلوبایت
 بخش سوم ۱.۸۷ مگابایت
 بخش چهارم ۱.۰۸ مگابایت
 بخش پنجم ۹۶۵.۶۴ کیلوبایت
 بخش ششم ۱.۱۴ مگابایت
 بخش هفتم ۱.۰۵ مگابایت
 بخش هشتم ۱.۵۸ مگابایت
 بخش نهم ۱.۱۴ مگابایت
 بخش دهم ۱.۵۷ مگابایت

فایل کامل کتاب: 

ضمیمه حجم
 آمار و احتمال ۴.۳ مگابایت

دریافت سایر کتب

دریافت کتاب     دریافت کتب دانشگاهی     کتب موضوعی دانشگاه

 

مطالب مرتبط با موضوع