فهرست بستن

دریافت فایل کتاب درسی آمار و احتمال

فایل بخش های کتاب: 

ضمیمهحجم
ضمیمهحجم
 مقدمه۶۷۲.۲۲ کیلوبایت
 بخش اول۱.۲۷ مگابایت
 بخش دوم۱۰۲۰.۸۹ کیلوبایت
 بخش سوم۱.۸۷ مگابایت
 بخش چهارم۱.۰۸ مگابایت
 بخش پنجم۹۶۵.۶۴ کیلوبایت
 بخش ششم۱.۱۴ مگابایت
 بخش هفتم۱.۰۵ مگابایت
 بخش هشتم۱.۵۸ مگابایت
 بخش نهم۱.۱۴ مگابایت
 بخش دهم۱.۵۷ مگابایت

فایل کامل کتاب: 

ضمیمهحجم
 آمار و احتمال۴.۳ مگابایت

مطالب مرتبط با موضوع

دیدگاهتان را بنویسید