فهرست بستن

سوالات امتحانات نهایی دی ماه ۱۴۰۰

برای دریافت هر سوال بر روی آن کلیک و دریافت نمایید .

راهنمای تصحیح زیست شناسی ۳ رشته علوم تجربی سوال ۳ قسمت د اصلاحیه دارد(تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۸)

دروس عمومی مشترک

زبان های خارجی

تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  (اقلیت ارامنه)

زبان آلمانی(۳)

تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  (اقلیت زرتشتی)

زبان فرانسه (۳)

تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  (اقلیت کلیمی)

زبان انگلیسی(۳)

تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  (اقلیت آشوری)

 زبان انگلیسی ۳ ویژه ناشنوایان

رشته تحصیلی

روز

تاریخ امتحان

ریاضی فیزیک

علوم تجربی

ادبیات وعلوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

پنج شنبه

۱۴۰۰/۱۰/۲

تعلیمات دینی ۳ (دینی ، اخلاق و قرآن) تعلیمات دینی ۳ (دینی ، اخلاق و قرآن) تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) علوم و معارف قرآنی ۳ 

دوشنبه

۱۴۰۰/۱۰/۶

حسابان ۲ زیست شناسی ۳ علوم و فنون ادبی ۳ علوم و فنون ادبی ۳

چهارشنبه

۱۴۰۰/۱۰/۸

هندسه ۳ ریاضی ۳ جغرافیا ۳ عربی ۳(زبان تخصصی)

شنبه

۱۴۰۰/۱۰/۱۱

فیزیک ۳ فیزیک ۳ فلسفه ۲ فلسفه ۲

دوشنبه

۱۴۰۰/۱۰/۱۳

سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت

چهارشنبه

۱۴۰۰/۱۰/۱۵

فارسی ۳ فارسی ۳ فارسی ۳ فارسی ۳

شنبه

۱۴۰۰/۱۰/۱۸

شیمی ۳ شیمی ۳ عربی، زبان  قرآن ۳ تاریخ ۳ (تخصصی)

دوشنبه

۱۴۰۰/۱۰/۲۰

زبان انگلیسی(۳)

بالای صفحه

زبان انگلیسی(۳)

بالای صفحه

زبان انگلیسی(۳)

بالای صفحه

زبان انگلیسی(۳)

بالای صفحه

چهارشنبه

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

عربی،زبان قران ۳ عربی،زبان قران ۳ تاریخ ۳ اصول و عقاید ۳

شنبه

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

علوم اجتماعی علوم اجتماعی ریاضی و آمار ۳ ریاضی و آمار ۳

دوشنبه

۱۴۰۰/۱۰/۲۷

ریاضیات گسسته —— جامعه شناسی احکام ۳

 

مطالب مرتبط با موضوع