فهرست بستن

نمونه سوال ریاضی دوم ابتدایی

نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی فصل اول

نمونه سوال ریاضی دوم فصل اول همراه با جواب (نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی دوم فصل اول همراه با جواب (نمونه دوم)

نمونه سوال ریاضی دوم فصل اول همراه با جواب (نمونه سوم)

نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی فصل دوم

نمونه سوال ریاضی دوم فصل دوم همراه با جواب (نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی دوم فصل دوم همراه با جواب (نمونه دوم)

نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی فصل سوم

نمونه سوال ریاضی دوم فصل سوم همراه با جواب (نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی دوم فصل سوم همراه با جواب (نمونه دوم)

نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی فصل چهارم

نمونه سوال ریاضی دوم فصل چهارم همراه با جواب (نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی دوم فصل چهارم همراه با جواب (نمونه دوم)

نمونه سوال ریاضی دوم فصل چهارم همراه با جواب (نمونه سوم)

از طریق لینک زیر چند نمونه سوال را دانلود کنید.

لینک اول نمونه سوال ریاضی دوم دبستان با جواب (نوبت اول) [کلیک کنید]

لینک دوم نمونه سوال ریاضی دوم دبستان با جواب (نوبت اول) [کلیک کنید]

لینک سوم نمونه سوال ریاضی دوم دبستان با جواب (نوبت اول) [کلیک کنید]

لینک چهارم نمونه سوال ریاضی دوم دبستان با جواب (نوبت اول) [کلیک کنید]

لینک پنجم نمونه سوال ریاضی دوم دبستان با جواب (نوبت اول) [کلیک کنید]

دانلود نمونه سوال ریاضی دوم دبستان نوبت دوم

از طریق لینک زیر چند نمونه سوال را دانلود کنید.

لینک اول نمونه سوال ریاضی دوم دبستان با جواب (نوبت دوم) [کلیک کنید]

لینک دوم نمونه سوال ریاضی دوم دبستان با جواب (نوبت دوم) [کلیک کنید]

لینک سوم نمونه سوال ریاضی دوم دبستان با جواب (نوبت دوم) [کلیک کنید]

لینک چهارم نمونه سوال ریاضی دوم دبستان با جواب (نوبت دوم) [کلیک کنید]

لینک پنجم نمونه سوال ریاضی دوم دبستان با جواب (نوبت دوم) [کلیک کنید]

لینک ششم نمونه سوال ریاضی دوم دبستان با جواب (نوبت دوم) [کلیک کنید]

 

 

دانلود نمونه سوالات امتحان ریاضی دوم ابتدایی نوبت اول ( دی ماه )

 

نمونه سوالات امتحان ریاضی دوم ابتدایی نوبت اول ( دی ماه )
امتحان ریاضی دبستان آیت الله سعیدی
امتحان ریاضی دبستان بنت الهدی صدر

دانلود نمونه سوالات امتحان ریاضی دوم ابتدایی نوبت دوم ( خرداد ماه )

نمونه سوالات امتحان ریاضی دوم ابتدایی نوبت دوم ( خرداد ماه )
امتحان ریاضی دبستان امام علی ( ع )
امتحان ریاضی دبستان خیریه ابوفاضل ( ع )
امتحان ریاضی دبستان شهید علی اکبر زائری

نمونه سوالات امتحانی ریاضی نوبت اول

نمونه سوال امتحان ریاضی دوم ابتدایی نوبت اول دی ماه دبستان بنت الهدی صدر
نمونه سوال امتحان ریاضی دوم ابتدایی نوبت اول دی ماه دبستان آیت الله سعیدی دانلود
نمونه سوال امتحانی ریاضی نیم سال اول – دبستان شاهد – میانه – دی ۹۷ دانلود
نمونه سؤال امتحانی ریاضی دوم دبستان-دبستان سما- ویژه دی ۹۷ دانلود
نمونه سؤال امتحانی ریاضی دوم دبستان-دبستان پویا- ویژه دی ۹۷ دانلود
نمونه سوال امتحانی ریاضی دوم دبستان-مدرسه سما (ملایر)- دی ۹۷ دانلود
نمونه سوال امتحانی ریاضی دوم دبستان – مدرسه گل بهاریان- دی ماه ۹۷ دانلود

نمونه سوالات امتحانی ریاضی نوبت دوم

نمونه سوال امتحانی ریاضی نیم سال دوم – دبستان امام جواد – گرمسار – خرداد ۹۷ دانلود
نمونه سوال امتحانی ریاضی دوم دبستان – مدرسه معلم ۱ – اردبیل – ویژه خرداد ۹۷ دانلود
نمونه سوال امتحانی ریاضی دوم دبستان – مدرسه امام علی (ع) – تبریز – خرداد ۹۷ دانلود
نمونه سوال امتحانی ریاضی دوم دبستان – مدرسه حدیث مهر – تبریز – خرداد ۹۷ دانلود
نمونه سوال امتحانی ریاضی نیم سال دوم – دبستان بنت الهدی – عجب شیر – اردیبهشت ۹۷ دانلود
نمونه سوال امتحان ریاضی دوم ابتدایی نوبت دوم خرداد ماه دبستان شهید علی اکبر زائری
نمونه سوال امتحان ریاضی دوم ابتدایی نوبت دوم خرداد ماه دبستان خیریه ابوفاضل ( ع )
نمونه سوال امتحان ریاضی دوم ابتدایی نوبت دوم خرداد ماه دبستان امام علی ( ع )

نمونه سوال ریاضی دوم دبستان نوبت اول

لینک دانلود فایل اول

لینک دانلود فایل دوم

لینک دانلود فایل سوم

لینک دانلود فایل چهارم

لینک دانلود فایل پنجم

نمونه سوال ریاضی دوم دبستان نوبت دوم

لینک دانلود فایل اول

لینک دانلود فایل دوم

لینک دانلود فایل سوم

لینک دانلود فایل چهارم

لینک دانلود فایل پنجم

لینک دانلود فایل ششم

دوره ابتدایی    متوسطه اول    متوسطه دوم

نمونه سوال ریاضی دوم دبستان نوبت اول

 نمونه سوال ریاضی دوم ابتدایی نوبت اول (نمونه اول)

 نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی نوبت اول نمونه 1 همراه با جواب

 نازنینم با کارت های اعداد ۳و۵و۲ هرچه می توانی عدد سه رقمی بنویس.

……………………………………………………………………………………………..

حالا ازبین عددهایی که نوشتی الف) بیشترین عدد وکمترین عدد را بنویس.

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۰ مگابایت
 منبع : همکلاسی

 نمونه سوال ریاضی دوم ابتدایی نوبت اول (نمونه دوم)

 نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی نوبت اول نمونه2 همراه با جواب

الگوها را ادامه دهید.
—–,——,—–,—–,——,—–,۱۰۰،۲۰۰،۳۰۰
صد،دویست،سیصد،چهارصد،پانصد،—— , —— ,——, ——,——-

به رقم بنویسید.

——— چهارصدو نه

هشتصد و هفتاد و پنج ———

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۲.۳۳ مگابایت
 منبع : همکلاسی

 نمونه سوال ریاضی دوم ابتدایی نوبت اول (نمونه سوم)

 نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی نوبت اول 3همراه با جواب

عدد های زیر را با حذف یکا ن و دهگان به صورت تقریبی بنویس.

<—-751

<——-639

تفاوت وشباهت این دو شکل را بنویس.

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۱.۹۹ مگابایت
 منبع : همکلاسی

 نمونه سوال ریاضی دوم ابتدایی نوبت اول (نمونه چهارم)

 نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی نوبت اول 4همراه باجواب

عددهای دو رقمی بنویسید که یکان آن ها ۲ و ۴ و دهگان آن ها ۵ و ۸ باشد.

به عدد یا حروف بنویس:

——– ۵۶۷

———۱۰۵

دویست ودوازده ——-

چهارصد بیست و دو ——

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۱.۸۶ مگابایت
 منبع : همکلاسی

 نمونه سوال ریاضی دوم ابتدایی نوبت اول (نمونه پنجم)

 نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی نوبت اول 5 همراه با جواب

۲-جای خالی را کامل کن.

۷ دسته صد تایی، ۳ دسته ده تایی و ۲ تا یکی می شود.
به عدد: —— به حروف: ——-

۵ دسته صد تایی، ۴ دسته ده تایی می شود.
به عدد: ——-  به حروف: ——-

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۲ مگابایت
 منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی دوم دبستان نوبت دوم

 نمونه سوال ریاضی دوم ابتدایی نوبت دوم (نمونه اول)

نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی نوبت دوم 1همراه با جواب

سوال ۲- با رقم های ۳، ۹، ۸ تا می توانید عددهای سه رقمی بنویسید.

سوال ۳- حاصل جمع و تفریق های زیر را به دست آورید.

۸+۱۰+ ۳۰+ ۵+ ۵ =

۷۰- ۲۰=

۵۰۰+ ۳۰۰=

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۰ مگابایت
 منبع : همکلاسی

 نمونه سوال ریاضی دوم ابتدایی نوبت دوم (نمونه دوم)

نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی نوبت دوم 2 همراه با جواب

۲-با رقم های ۵ و ۷ برای یکان و ۳ و ۴ برای دهگان ، تاجایی که می توانی عدد دورقمی بساز.

۳-حاصل جمع هارا به دست بیاور.

……=۴۰+۵+۵۱۰+۵+۵

…. = ۵+۵+۲۰+۳۰

…..= ۳+۴+۱۰+۲۰+۵+۵

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۰ مگابایت
 منبع : همکلاسی

 نمونه سوال ریاضی دوم ابتدایی نوبت دوم همراه با جواب (نمونه سوم)

نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی نوبت دوم3 همراه با جواب

۴- عددی هستم سه رقمی که رقم یکانم ۲و رقم صدگانم ۶ بوده ورقم دهگانم حاصل جمع رقم های یکان و صدگانم است، با توجه به ویژگی هایی که دارم درجاهای خالی راپرکنید.
مرابه رقم بنویسید       ……………………………                    مرابا حروف بنویسید…………

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۰ مگابایت
 منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی دوم ابتدایی نوبت دوم (نمونه چهارم)

نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی نوبت دوم4همراه با جواب

در جای خالی عدد مناسب بنویس.
الف ) ۵۲ به چه عددی نزدیک تر است ؟۴۰ یا ۵۰؟…….
ب)  ۹۹  به چه عددی نزدیک تر است ؟ ۷۰یا ۸۰؟…….

حسین۴۰۰ ریال و مجید ۳۰۰ ریال را در صندوق انداختند . آن ها با هم چند ریال در صندوق انداخته اند ؟

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۰ مگابایت
 منبع : همکلاسی

 نمونه سوال ریاضی دوم ابتدایی نوبت دوم (نمونه پنجم)

نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی نوبت دوم5 همراه با جواب

۱۳-در جای خالی عدد مناسب بنویس :
۶۸۱ برابر است با …….یکی و……….دهتایی و ……..صدتایی
یک عدد سه رقمی بنویس که رقم های آن مثل هم باشد.     ………………..
………قسمت از …………..پرچم ایران قرمز است.

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۰ مگابایت
 منبع : همکلاسی
نمونه سوال نیم سال اول
نمونه سوال نیم سال دوم

مطالب مرتبط با موضوع