فهرست بستن

اولاد خسروخان بابادی

خسروخان ۱۷ پسر داشت . نوع تقسیم فرزندان ایشان بر اساس نام مادرانشان است که به ترتیب زیر است:

 همسر اول خسروخان ، دختر عموی ایشان بی بی ماهیجان ، دختر حبیب خان بود . خسروخان از همسر اولش ۷ پسر داشت که عبارتند از :

چراغ خان

علی قلی خان

نصرالله خان

کربلائی محمدقلی

آمحمدرضا

آمرتضی

آرضاقلی

زن دوم خسروخان بی بی شرف از طایفه عرب بختیاری یا عرب کمری بود و ایشان قبلا همسر جعفرقلی خان دورکی بودند که بعد از کشته شدن جعفرقلی خان در جنگ منار به همسری خسروخان درآمدند . بی بی شرف از خسروخان ۶ پسر داشت که عبارتند از:

آمحمد حسین

امان الله خان

آاسد

آعزیز

آفرج الله

آعبدالله

زن سوم خسروخان ، بی بی بگم دختر ملاهاشم مهدی پور بود که خسروخان از ایشان ۳ پسر داشت . اسامی آنها به شرح زیر است:

آغلامرضا

آعلی رضا

آمهدی (میتی)

خسروخان از زن آخر خود که از تش کورکور، طایفه دینارانی بود یک پسر بنام  آراه خدا  داشت.

برای مشاهده مستند قوم باد، وارد صفحه مورد نظر شوید

قسمت اول قوم باد    قسمت دوم قوم باد    قسمت سوم قوم باد

قسمت چهارم قوم باد    قسمت پنجم قوم باد    قسمت ششم قوم باد

 

جهت مطالعه مقالات و مشاهده منابع، وارد صفحه مورد نظر شوید.

شناخت ایل بختیاری    مشاهیر بختیاری    درباره طایفه بابادی

مطالب مرتبط با موضوع