فهرست بستن

جزوه های هندسه یک

جزوه های تدریس هندسه یک دهم ریاضی

 تدریس فصل1 هندسه1     تدریس فصل2 هندسه1

 تدریس فصل3 هندسه1     تدریس فصل4 هندسه1

 

سطح مقطع و دوران    جزوه: قضیه هرون      جزوه: تابع ریاضی1

تمرین تفکر تجسمی      جزوه: فصل1 هندسه1     جزوه: فصل2 هندسه1

 

 جزوه چندضلعی شبکه ای     جزوه نقطه، خط و صفحه

 چندضلعیها، ذوزنقه     جزوه چندضلعی ها، مساحت    خواص متوازی الاضلاع

 

ویدئو آموزش قضیه کسینوسها    ویدئو آموزش قضیه کسینوسها    ویدئوی آموزش چندضلعیها

 آموزش چندضلعیهای شبکه ای     آموزش چندضلعیها، ذوزنقه     آموزش نقطه وخط درفضا

 

 چندضلعی ها     جزوه قضیه کسینوسها     آموزش قضیه کسینوسها

 تجسم فضایی     چندضلعی ها     آموزش ویدئویی تجانس1

 

 چندضلعی های شبکه ای     چندضلعی ها – ذوزنقه     چندضلعی ها

 قضیه سینوسها     قضیه سینوسها     قضیه کسینوسها

 

قضیه کسینوسها     چندضلعی شبکه ای     ذوزنقه

 تجسم فضایی     تفکر فضایی و دوران     تجسم فضایی

 

 ذوزنقه     چندضلعی های شبکه ای     قضیه کسینوس ها

 قضیه تالس و عکس    حل تمرین تالس    جزوه زاویه ظلی

استدلال هندسه یک     [Button id=”55″]    [Button id=”56″]

[Button id=”59″]    [Button id=”60″]    [Button id=”62″]

 

آزمون تشریحی هندسه یک، دوشنبه بیست و هفتم بهمن نودونه

 آزمون شماره1 هندسه1     آزمون شماره2 هندسه1     آزمون جامع هندسه1

تمرین تفکر تجسمی    جزوه: تفکر تجسمی    تناسب و قضیه تالس

 

آزمون های آنلاین تستی هندسه یک، سوالات کوتاه پاسخ

هندسه1 -آزمون1    هندسه1 -آزمون2

هندسه1 -آزمون3    هندسه1 -آزمون4

 

حل تمرین فصل اول هندسه یک