فهرست بستن

درباره من

مزبان حبیبی بابادی

دانشجوی سال چهارم دکترای آنالیز ریاضی (تالیف رساله)

مسول تیم ریاضی پژوهشکده معلم استان فارس، آموزشگر و پژوهشگر ریاضی

آدرس: شیراز، کد پستی  ۷۱۶۴۷۵۴۸۱۸ ، تلفن: ۹۱۷۶۱۹۳۵۱۱(۹۸+)

ایمیل:  mezbanhabibi@yahoo.com, mezbanhabibi@gmail.com,        info@mezbanhabibi.ir

مسول روابط عمومی انجمن علمی معلمان ریاضی استان فارس

عضو انجمن اسلامی معلمان استان فارس از سال ۱۳۹۲ تا کنون

مسول کمیته سیاسی انجمن اسلامی معلمان استان فارس، ناحیه یک شیراز

عضو و موسس حزب مشارکت ایران اسلامی در استان خوزستان

عضو و موسس کانون صنفی معلمان استان خوزستان

عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات استان خوزستان

عضو ستاد انتخاباتی سید محمد خاتمی ۱۳۷۶ و ۱۳۸۰ در استان خوزستان

حضور در جیهه های جنگ، ۱۳۶۶ کرخه، ۱۳۶۶ کردستان و ۱۳۶۸ سوسنگرد.

حضور در جیهه های جنگ، عملیات والفجر ۱۰ در کردستان بهمن ۱۳۶۶ – فروردین ۱۳۶۷

 1. تخصص های علمی

 

۱-۱  عملگرهای ابردوری

۱-۲ آنالیز ریاضی

۱-۳ آنالیز مختلط

۱-۴ آنالیز تابعی

۱-۵ تاپل های ابردوری

۱-۶ ابردوری توپولوژیکی

۱-۷ اپسیلون ابردوری بودن

۱-۸ ابردوری بودن موروثی

۱-۹ آشوبناکی

۱-۱۰ انتقال های پسرو و پیشرو

 

 1. مهارت های تخصصی حرفه ای

 

آموزشی

 

۲-۱ حساب دیفرانسیل

۲-۲ هندسه تحلیلی

۲-۳ ریاضیات گسسته

۲-۴ هندسه

۲-۵ آنالیز ریاضی

۲-۶ آموزش ریاضی

 

پژوهشی

 

۲-۷ عملگرهای ابردوری

۲-۸ آنالیز ریاضی

۲-۹ آنالیز مختلط

۲-۱۰ آنالیز تابعی

۲-۱۱ تاپل های ابردوری

۲-۱۲ ابردوری توپولوژیکی

۲-۱۳ اپسیلون ابردوری بودن

۲-۱۴ ابردوری بودن موروثی

۲-۱۵ آشوبناکی

۲-۱۶ انتقال های پسرو و پیشرو

 

 

 1. آموزش های آکادمیک

 

۱ دانشجوی دکترای آنالیز ریاضی

سال پنجم، در حال نگارش رساله

۳-۲ کارشناسی ارشد آنالیز ریاضی(فوق لیسانس)

دانشگاه پیام نور شیراز، دانشگده علوم، بخش ریاضی، شیراز، ایران

موضوع پایان نامه: عملگرهای ابردوری با الحاق های ابردوری

استاد راهنما: استاد دکتر بهمن یوسفی

استاد مشاور: خانم دکتر فریبا ارشاد

۳-۳ کارشناسی ریاضی(لیسانس)

دانشگاه تربیت معلم رسول اکرم اهواز، بخش ریاضی دانشکده علوم، اهواز، ایران

موضوع پروژه: توانهای حقیقی اعداد حقیقی

استاد راهنما و مشاور: استاد دکتر علی رضایی

۳-۴ کاردانی ریاضی(فوق دیپلم)

تربیت معلم شهید رجایی دزفول، دزفول، ایران

 

 1. گاهشناسی تخصصی و آکادمیک
 2. Student(M.S.), Payam e Noor University – Shiraz Branch, Shiraz, Fars, Iran, 2007-2009
 3. Student(B.Sc.), Rasool Akram teacher training University, Ahvaz, Khuzestan, Iran, 1996-1998
 4. Student(Teacher training center), Shahid Rajaeii teacher training Center, Dezfool, Khuzestan, Iran, 1992-1994
 5. Student(Diploma), Shahid Beheshti high School, Shooshtar, Khuzestan, Iran, 1988-1992
 6. Mathematics teacher, teaching Mathematics, since 1993 to 2011 in Khuzestan and Fars provinces education, Iran.
 7. Mathematics teacher, teaching Mathematics, since 2011 to 2012 in Molavi School, Stockholm, Sweden.
 8. Mathematics teacher, teaching Mathematics, since 2011 to 2012 in Imam Khomeini School, Shiraz, Iran.
 9. Mathematics teacher, teaching Mathematics, since Sep 2013, Ibn-e-Sina School, Shiraz, Iran.
 10. Mathematics teacher, teaching Mathematics, since Sep 2013, Shahed Khansari School, Shiraz, Iran.
 11. PhD student, Mathematical Analysis, since Sep 2014, PNU, Shiraz, Iran.

 

 1. کسب نشان ها و افتخارات

۵-۱ نفر اول(مدال طلا)، المپیاد تخصصی ریاضی دانشجویان مراکز تربیت معلم ایران، ۱۳۷۲.

۵-۲ نفر سوم(مدال برنز)، المپیاد عمومی دانشجویان مراکز تربیت معلم ایران، ۱۳۷۳.

۵-۳ نفر پنجم، المپیاد وبلاگ نویسی معلمان ایران، ۱۳۸۶.

 

 1. داور نشریات بین المللی و عضویت در انجمن ها

داور نشریه

http://www.davidpublisher.org/index.php/Home/Journal/detail?journalid=34&jx=JMSS&cont=reviewers

 • Journal of Management & Production

داور نشریه

http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/about/displayMembership/2

 • Journal of Mathematics and Statistical Science (ISSN ۲۴۱۱-۲۵۱۸, USA)

داور نشریه

http://www.ss-pub.org

 • European Mathematica Society,

http://www.euro-math-soc.eu/users/mezban-habibi-babadi

 

6-5 انجمن ریاضی ایران

۶-۶ انجمن معلمان ریاضی ایران

 

 1. مقالات علمی منتشر شده در مجلات و نشریات بین المللی

 

1998

 • Mezban Habibi, Real Exponential Type of Real Numbers, B.Sc. Thesis, 1998.

2009

 • Mezban Habibi, Hypercyclic Operators with Hypercyclic Adjoints, M.Sc. thesis, 2009.

2010

 • Ershad, B. Yousefi, M. Habibi, Conditions for Reflexivity on Some Sequence Spaces, International Journal of Mathematical Analysis, 4(30) (2010), 1465–۱۴۶۸.
 • Mezban Habibi, Short Proofs for Pythagorean Theorem, International Mathematical Forum, 5(66) (2010), 3273–۳۲۸۲.
 • Yousefi, M. Habibi, Syndetically Hypercyclic Pairs, Syndetically Hypercyclic Pairs, International Mathematical Forum, 5(66) (2010), 3267–۳۲۷۲.
 • Habibi and F. Safari, n-Tuples and Epsilon Hypercyclicity, Far East Journal of Mathematical Sciences, 47(2) (2010), 219-223.
 • Habibi, B. Yousefi, Conditions for a tuple of Operators to be Topologically Mixing, International Journal of Applied Mathematics, 23(6) (2010), 973-976.

2011

 • Yousefi, M. Habibi, Hypercyclicity Criterion for a Pair of Weighted Composition Operators, International Journal of Applied Mathematics, 24(2) (2011), 215-219.
 • Yousefi, M. Habibi, Hereditary Hypercyclic Pairs, International Journal of Applied Mathematics, 24(2) (2011), 245-249.
 • Habibi, F. Safari, Chaoticity of a Pair of Operators, International Journal of Applied Mathematics, 24(2) (2011), 155-160.
 • Ostad, M. Habibi, F. Safari, On n-Tuples of Weighted Shift to be Topologically Mixing, Far East Journal of Mathematical Sciences, 52(2) (2011), 203-208.
 • Karami, M. Habibi, F. Safari, M. Zarrabi, Density and Independently on Hbc (E), International Journal Contemporary Mathematical Sciences, 6(36) (2011), 1761–۱۷۶۷.
 • Ghezelbash, M. Habibi, F. Safari, On Topologically Mixing of n-Tuples, Pioneer Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, 3(1) (2011), 49-54.
 • Yousefi, M. Habibi, On the Eighenfunctions of weighted Composition Operators on Function Spaces, International Journal of Applied Mathematics, 24(4) (2011), 625-629.

2012

 • Mezban Habibi, -Tuples of Bounded Linear Operators on Banach Space, International Mathematical Forum, 7(18) (2012), 861–۸۶۶.
 • Mezban Habibi, n-Tuples and Chaoticity, International Journal of Mathematical Analysis, 6(14) (2012), 651–۶۵۷.
 • N. Hoseini M., M. Habibi, F. Safari, F. Ghezelbash, P. Karami, Semi-Periodic Vector for n-Tuples of Operators, International Journal of Mathematical Analysis, 6(13) (2012), 643–۶۵۰.
 • Mezban Habibi, On Syndetically Hypercyclic Tuples, International Mathematical Forum, 7(52) (2012), 2597–۲۶۰۲.
 • Mezban Habibi, Sadegh Masoudi, Fatemeh Safari, -Tuples of Operators and Hereditarily, International Journal Contemporary Mathematical Sciences, 7(41) (2012), 1993–۱۹۹۸.

۲۰۱۳

 • Parvin Karami, Mezban Habibi, Fateme Safari, Mohammad Zarrabi, On Density and Hypercyclicity, International Mathematical Forum, 8(9) 2013, 401–۴۰۵.
 • Kobra Ostad, Mezban Habibi, Fateme Safari, Semi-Periodic ∞-Tuples, International Journal of Mathematical Analysis, 7(16) 2013, 763 – ۷۶۶.

۲۰۱۴

 • Nasrin Hoseini M., M. Habibi, On Hypercyclicity ∞-Tuples of Commutative Bounded Linear operators, Pure Mathematical Sciences, 3(1) 2014, 17 – ۲۱.
 • Mezban Habibi, On Hilbert-Schmidt Tuples of Commutative Bounded Linear Operators on Separable Banach Spaces, International Journal of Mathematics Trends and Technology, 8(2) 2014, 103-111.
 • Mezban Habibi, On Syndetically Hypercyclic ∞-Tuples, International Journal of Mathematical Analysis, 8(20) 2014, 951 – ۹۵۵.
 • Mezban Habibi, On Hilbert-Schmidt n-Tuples, International Journal Contemporary Mathematical Sciences, 9(7) 2014, 325 – ۳۲۹.

۲۰۱۵

 • Mezban Habibi, Infinity Tuples of operators and Hereditarily, AIMC46, Yazd University, Yazd, Iran, 2015.
 • Mezban Habibi, Ali Reza Sharifi, Continuous and Exact-Continuous Frame for Hilbert Spaces, AIMC46, Yazd University, Yazd, Iran, 2015.
 • Mezban Habibi, Nasrin Hoseini, Some Conditions for Infinity Tuples of Commutative Bounded Linear Mapping acting on Ordered Hilbert Spaces to be Hilbert-Schmidt Tuples, Natura Journal, 19(10), 2015.

2016

 • Mezban Habibi, Chaotically Tuples of Unilateral Weighted Backward Shift Acting on Hilbert Spaces, The 8th National Conference on Mathematics of Payame Noor University, 11-12 April 2016, Lorestan, IRAN.
 • Mezban Habibi, Chaotically Tuples of Unilateral Weighted Backward Shifts Acting On Hilbert Spaces, 2rd International Conference on Research in Science and Engendering, Kasem Bundit University, 14 March 2016, Istanbul, Turkey.

2017

 • Mezban Habibi, Tuples and Infinity Tuples of Commutative Bounded Linear Mapping on Ordered Hilbert Spaces, International Conference on Science and Imagineering in Technology Era, 11 March 2017, Vienna, Austria.
 • Mezban Habibi, Continuous and Exact-Continuous Frame For Hilbert Spaces, International Conference on Modern Approach Science, Technology and Engineering, 28 Jan 2017, Stockholm, Sweden.
 • Mezban Habibi, On Hilbert Schmidt Tuples of Operators and Chaotically Condition, 3rd International Conference on Research in Science and Engendering, Kasem Bundit University, 31 Aug 2017, Bangkok, Thailand.
 • Mezban Habibi, AliReza Sharifi, Nasrin Hosseini, Hilbert Spaces and its G- Bessel Frames and some Exact-Continuous Frames,  ۹th National Conference on Mathematics of Payame Noor University, 19-20 Oct 2017, Kerman, Iran.
 • Mezban Habibi, AliReza Sharifi, On G-Riesz Bases and G-Orthonormal Bases for Hilbert Spaces, 9th National Conference on Mathematics of Payame Noor University, Oct 19-20 2017, Kerman, Iran.
 • Mezban Habibi, AliReza Sharifi, Infinity Tuples of Commutative Bounded Linear Operators and Hypercyclicity Condition, 9th National Conference on Mathematics of Payame Noor University, Oct 19-20 2017, Kerman, Iran.
 • Mezban Habibi, On Hypercyclicity of n-Tuples of Commutative Bounded Linear Operators, 9th National Conference on Mathematics of Payame Noor University, Oct 19-20 2017, Kerman, Iran.

 

 

 1. ارائه سخنرانی و پوستر در کنفرانس های علمی

 

 • Teaching “Mathematics” since 1993 to 2010 in Khuzestan and Fars provinces education.
 • Teaching “Mathematics” In Allameh Pre-university, Khuzestan province education, 1996-2007.
 • Teaching “Integrated Mathematics” In Pouya Pre-university, Shooshtar, Khuzestan province education, 1998-2005.
 • Teaching “Geometrically Analysis” In Pouya Pre-university, Shooshtar, Khuzestan province education, 1999-2005.
 • Teaching “Linear algebra” In Pouya Pre-university, Shooshtar, Khuzestan province education, 1999-2005.
 • Teaching “Mathematics” In Bozorgmehr Pre-university, Shooshtar, Khuzestan province education, 1996-2007.
 • Teaching “Integrated Mathematics” In Allameh Pre-university, Khuzestan province education, 2002-2007.
 • Teaching “Analysis Geometry and Linear Algebra” In Allameh Pre-university, Khuzestan province education, 2001-2007.
 • Teaching “Geometry and Mathematics” In Beheshti High school, Khuzestan province education, 1998-2007.
 • Teaching “Geometry and Mathematics” In Ferdosi High school, Khuzestan province education, 1998-2007.
 • Teaching “Mathematics” In Ibn-e-Sian High school, Fars province education, 2008-2010.
 • Teaching “Mathematics” In Imam Khomeini Pre-university, Fars province education, 2008-2010.
 • Teaching “Analysis Geometry and Linear Algebra and Integrated Mathematics” In Imam Khomeini Pre-university, Fars province education, 2009-2010.
 • Teaching “Differential Calculus” In Imam Khomeini Pre-university, Fars province education, 2008-2010.
 • Teaching “Mathematics” In Molavi School, Lidingo, Stockholm, Sweden, 2011-2012.
 • Teaching “Geometry” In Molavi School, Lidingo, Stockholm, Sweden, 2011-2012.
 • Teaching “Statistic” In Molavi School, Lidingo, Stockholm, Sweden, 2011-2012.
 • Teaching “Differentiation, Discrete mathematics” In Imam Khomeini Pre-university School, Shiraz, Fars, Iran, 2013-2015.
 • Teaching “Mathematics” In Shahed Khansari School, Shiraz, Fars, Iran, 2013-2015.
 • Teaching “Mathematical Analysis” In Ibn-e-Sina School, Shiraz, Fars, Iran, 2013-2015.
 • Talk, Infinity Tuples of operators and Hereditarily, AIMC46, Yazd University, Yazd, Iran, 2015.
 • Poster, Continuous and Exact-Continuous Frame for Hilbert Spaces, AIMC46, Yazd University, Yazd, Iran, 2015.
 • Poster, Nasrin Hosseini, Hilbert Spaces and its G- Bessel Frames and some Exact-Continuous Frames,  ۹th National Conference on Mathematics of Payame Noor University, 19-20 Oct 2017, Kerman, Iran.
 • Poster, On G-Riesz Bases and G-Orthonormal Bases for Hilbert Spaces, 9th National Conference on Mathematics of Payame Noor University, Oct 19-20 2017, Kerman, Iran.
 • Poster, Infinity Tuples of Commutative Bounded Linear Operators and Hypercyclicity Condition, 9th National Conference on Mathematics of Payame Noor University, Oct 19-20 2017, Kerman, Iran.
 • Poster, On Hypercyclicity of n-Tuples of Commutative Bounded Linear Operators, 9th National Conference on Mathematics of Payame Noor University, Oct 19-20 2017, Kerman, Iran.

 

 1. وابستگی های حرفه ای
 • Department of Mathematics, Teacher of “Mathematics and Geometry of High school and Differential Calculus and Integrated mathematics and Analysis Geometry and Linear Algebra” in Shooshtar, Khuzestan Province Education, Iran, 1993-2007.
 • Department of Mathematics, Teacher of “Mathematics and Geometry of High school and Differential Calculus and Integrated mathematics and Analysis Geometry and Linear Algebra” in Shiraz, Fars Province Education, Iran, 2007-2011.
 • Department of Mathematics, Mathematics teacher at Molavi High school, Stockholm, Sweden, 2011-2014.
 • Department of Mathematics, Faculty of Science, PhD student, Payame Noor University, Shiraz, Iran, 2014.
 • Head of Department, Department of Mathematics, Iran’s Ministry of Education, Shiraz, Fars, Iran, 2015.
 • Imam Khomeini Pre-University, Head of Department of Mathematics, Iran’s Ministry of Education, Shiraz, Fars, Iran, 2007-2015.
 • Ibn-E-Sina School for Talent students, Mathematics teacher, Shiraz, Fars, Iran, 2006-2014.
 • Shahed Khansari High school, Mathematics teacher (Calculus), Shiraz, Fars, Iran, 2006-2017.
 • Khorsandian High school, Mathematics teacher (Calculus), Shiraz, Fars, Iran, 2014-2017.

 

 1. شرکت در کنفرانس های علمی بین المللی

 

 • The 5th International Conference on Control and Optimization with Industrial Application, 27-29 August 2015, Baku, Azerbaijan.
 • The 46th Annual Iranian Mathematics Conference (AIMC46), 25-28 August 2015, Yazd, Iran.
 • Advanced School and Workshop on Geometry of Discrete Actions, Aug 24-Sep 04, Trieste, Italy
 • Advanced School and Workshop on Geometry and Dynamics, Sep 21 – Oct 03 2015, Trieste, Italy.
 • 3rd International Conference on Applied Mathematics & Approximation Theory – AMAT 2015, May 28-31, 2015, Ankara-Turkey.
 • Spring School on Analysis, May 28-June 3, 2017, Paseky and Jizerou. Prague.
 • The 8th National Conference on Mathematics of Payame Noor University, 11-12 April 2016, Lorestan, IRAN.
 • 2rd International Conference on Research in Science and Engendering, Kasem Bundit University, 14 March 2016, Istanbul, Turkey.
 • International Conference on Science and Imagineering in Technology Era, 11 March 2017, Vienna, Austria.
 • International Conference on Modern Approach Science, Technology and Engineering, 28 Jan 2017, Stockholm, Sweden.
 • 3rd International Conference on Research in Science and Engendering, Kasem Bundit University, 31 Aug 2017, Bangkok, Thailand.
 • 9th National Conference on Mathematics of Payame Noor University, Hilbert Spaces and its G- Bessel Frames and some Exact-Continuous Frames, 19-20 Oct 2017, Kerman, Iran.
 • 9th National Conference on Mathematics of Payame Noor University, On G-Riesz Bases and G-Orthonormal Bases for Hilbert Spaces, Oct 19-20 2017, Kerman, Iran.
 • 9th National Conference on Mathematics of Payame Noor University, Infinity Tuples of Commutative Bounded Linear Operators and Hypercyclicity Condition, Oct 19-20 2017, Kerman, Iran.
 • 9th National Conference on Mathematics of Payame Noor University, On Hypercyclicity of n-Tuples of Commutative Bounded Linear Operators, Oct 19-20 2017, Kerman, Iran.

 

 1. پروژه ها و طرح های پژوهشی
 • Islamic Azad University, Dehdasht Branch, Hypercyclic n-Tuples and its properties
 • Islamic Azad University, Dehdasht Branch, Semi-Periodic infinity-Tuple
 • Islamic Azad University, Dehdasht Branch, Hilbert-Schmidt operators and hypercyclicity
 • Islamic Azad University, Genaveh  Branch, Semi-Periodic Vector for n-Tuples
 • Islamic Azad University, Genaveh  Branch, On Hypercyclic Tuples and special properties with under view of Syndeticality
 • Islamic Azad University, Genaveh Branch, On Hilbert-Schmidt infinity Tuples
 • Islamic Azad University, Meymeh Branch, On Hypercyclic Tuples and special properties with under view of Syndeticality.
 • Islamic Azad University, Mamasani Branch, Density and Independently.
 1. مقالات آموزشی، اجتماعی و فرهنگی به زبان فارسی

 

 1. انگیزه ی خرید خودروهای هیبریدی
 2. پاسخ به جوابیه صندوق ذخیره فرهنگیان
 3. اعتراض معلمان و کارهایی که می شود انجام داد
 4. نظام رتبه بندی معلمان و اگرها
 5. آن قول های روحانی و این ۱۴ درصد
 6. بودجه ۹۳ و سهم آموزش و پرورش
 7. آن ۵۷۵ نفر و احوال ما
 8. رتبه بندی معلمان، تخطئه ی جدید علیه معلمان
 9. ماه مهر و نامهربانی مسولین
 10. آیا برنامه ۹۰ ورزشی است؟
 11. استیضاح وزیر آموزش، با چه هدفی؟
 12. موبایل در مدارس، عارضه یا تکنولوژی
 13. باز هم رئیس جمهوری آمد و رفت و هیچ
 14. این دولت هم پا جای پای دولت قبلی گذاشته
 15. نعل وارونه ی حمایت از خودروسازان داخلی
 16. سوالاتی از وزیر آموزش و پرورش
 17. سرویس مدارس و آموزش دانش آموزان
 18. درباره شغل فرهنگیان
 19. به بهانه ی پنجم اکتبر، روز جهانی معلم
 20. کلاس روش های تست زنی، ضرورت یا کلاهبرداری؟
 21. اورژانس شیراز، رضایت یا عدم رضایت؟
 22. بررسی کتاب فیزیک یک، فصل ۵
 23. تغییرات در آموزش و پرورش فارس
 24. سوالاتی از وزیر آموزش و پرورش
 25. آقای وزیر، سفراستانی نمی خواهیم
 26. ایستگاه کتاب، گامی بسوی ترویج کتابخوانی
 27. تالیف کتاب های درسی, هزینه ی بالا, کیفیت پائین
 28. یازده سوال به احترام یازده جانباخته ی تراژدی تصادف صالح شهر
 29. انصراف از دریافت یارانه به شرط ضمانت
 30. لطفا این اورژانس را تعطیل کنید
 31. فوق العاده شغل کارکنان و تبغیض برای فرهنگیان
 32. پرداخت حقوق فرهنگیان و این همه سروصدا؟
 33. طنز تلخ واگذاری خودرو به فرهنگیان، آن هم با پول خودشان
 34. آقای نوبخت، مطالبات فرهنگیان که پرداخت نشد!
 35. اعتراضات صنفی هم توسط نیروهای اصولگرای فرهنگی انجام شده و هم اصلاح طلب
 36. شما اختلاس می کنید ؟
 37. ” نظام رتبه بندی معلمان” یا شیر بی یال و دم و کوپال !
 38. پرسشی از صدا و سیما
 39. کسر مالیات از حقوقی که پرداخت نمی شود !
 40. تخطئه های رئیس کمیسیون آموزش مجلس علیه فرهنگیان
 41. آپارتاید شغلی
 42. تاملی بر سخنان آقای وزیر در رسانه ملی
 43. وقتی معلم می شکند
 44. آقای رسایی ؛ مدت هاست ما در قفس شیرهای گرسنه ایم !
 45. موسم انتخابات و نطق های آتشین در حمایت از فرهنگیان !
 46. طرح دو فوریتی مجلس، درمان سرطان با قرص مسکن !
 47. همایش روسا بود یا طنز رتبه بندی؟!
 48. سخنی با ساکنین خانه ی ملت
 49. آلزایمر سیاسی در آموزش و پرورش!
 50. آموزش یک عامل موفقیت کشور سوئیس
 51. نظام هماهنگ پرداخت که ناهماهنگ اجرا می شود
 52. مقرراتی در آموزش و پرورش ژاپن :
 53. رتبه بندی معلمان، تخطئه ی جدید علیه معلمان
 54. تنبیه ممنوع, ظلم به معلم هم ممنوع
 55. آن قول های روحانی و این ۱۴ درصد
 56. قیمت های جهانی و حقوق ملی
 57. فوق العاده شغل کارکنان و تبعیض در حق فرهنگیان
 58. هزینه در آموزش و پرورش یا سرمایه گذاری
 59. شما اختلاس می کنید؟
 60. هزار وعده ی خوبان، یکی وفا نکنند
 61. آپارتاید شغلی
 62. جزوه ی تشریحی حساب دیفرانسیل
 63. مقدمه ای کوتاه بر تاریخ ریاضی
 64. سوالات کنکور درس ریاضی ۳ فنی، سال ۱۳۹۴
 65. تست کنکور – سوالات مرتبط با مبحث معادله و نامعادله
 66. تست کنکور – سوالات مرتبط با مبحث مثلثات – بخش دوم
 67. تست کنکور – سوالات مرتبط با مبحث انتگرال
 68. تست کنکور – سوالات مرتبط با مبحث توابع
 69. تست کنکور – مبحث توابع مثلثاتی و مثلثات – بخش دوم
 70. تست کنکور – مبحث توابع مثلثاتی و مثلثات
 71. تست کنکور – مبحث نقاط کسترمم تابع
 72. تست کنکور – مبحث بهینه سازی تابع
 73. تست کنکور – مبحث آهنگ تغییرات تابع
 74. تست کنکور – مبحث خط مماس و عمود بر نمودار تابع
 75. تست کنکور – مبحث تعریف مشتق و مشتق تابع
 76. تست کنکور – مبحث پیوستگی تابع
 77. تست کنکور – مبحث مجانب های تابع
 78. تست کنکور – مبحث تعریف و محاسبه ی حد
 79. تست کنکور – مبحث دنباله ها – بخش دوم
 80. تست کنکور – دنباله – بخش اول
 81. تست کنکور – اعداد حقیقی
 82. تست کنکور – سوالات مرتبط با مبحث توابع خاص
 83. Bornological space
 84. Topological vector spaces
 85. Algebraic dual space
 86. Infinity Tuples of operators and Hereditarily
 87. سوالات حد تستی – کنکور
 88. طرح درس سالانه ی حساب دیفرانسیل رشته ی ریاضی – سال تحصیلی ۹۵-۹۴
 89. سوالات تستی کنکور درس ریاضیات عمومی سال چهارم تجربی
 90. سوالات تستی کنکور مربوط به مبحث حد derivative formulas (فرمول های مشتق )
 91. سوالات تستی کنکور مربوط به مبحث ماتریس
 92. هم ارزی های جبری و مثلثاتی در محاسبه ی حد
 93. سوالات تشریحی حساب دیفرانسیل سال چهارم رشته ریاضی
 94. عملگرها و تاپل ها
 95. Operators and Tuples (In Persian)
 96.  Geometry Axiums اصول هندسه ی اقلیدسی
 97. جزوه ی سوالات کنکور حساب دیفرانسیل
 98. جزوه ی سوالات آمار و مدلسازی، کنکور سراسری
 99. به بهانه ی پنجم اکتبر، روز جهانی معلم
 100. توپولوژی عمومی General Topology
 101. بررسی عملگرها و تاپل ها روی فضای باناخ Operators and Tuples on Banach Sapces
 102. عملگرهای ابردوری و تاپل ها Hypercyclic Operators and Tuples
 103. اصول هندسه ی اقلیدسی

 

 

 1. تخصص های مرتبط با کامپیوتر

 

 

۱۲-۱ برنامه نویسی سی

۱۲-۲ برنامه نویسی کیوبیسیک

۱۲-۳ کاربری برنامه های آفیس

۱۲-۴ تایپ با کامپیوتر

۱۲-۵ نصب و تعمیر وکاربری ویندوز

۱۲-۶ طراحی و مدیریت وب سایت

۱۲-۷ تایپ وین-ادیت

۱۲-۸ طراحی آموزش آنلاین