فهرست بستن

جزوه های هندسه یک

آموزش الکترونیک هندسه یک، فصل چهار درس دوم، تفکر فضایی و دوران

آموزش الکترونیک هندسه یک، فصل چهار درس اول، نقطه و خط در فضا

 

آموزش الکترونیک هندسه یک، چندضلعی های شبکه ای

 

آموزش ویدئویی هندسه یک، چندضلعی ها

آموزش الکترونیک هندسه یک، چندضلعی های شبکه ای

 

آموزش الکترونیک هندسه یک، ذوزنقه

 

آموزش الکترونیک هندسه یک، فصل چهارم درس اول، نقطه و خط در فضا

 

آموزش ویدئویی هندسه یک، چندضلعی ها

 

جزوه چندضلعی ها، مساحت، هندسه یک دهم ریاضی دبیرستان شاهد۱۲ شیراز

 

جزوه چندضلعی ها، ذوزنقه، هندسه یک، دهم ریاضی، دبیرستان شاهد۱۲ شیراز

 

جزوه آموزشی چندضلعی ها و متوازی الاضلاع هندسه یک، دهم ریاضی دبیرستان شاهد۱۲ شیراز

 

سوالات امتحان پایانی نوبت اول، هندسه یک دهم ریاضی دبیرستان شاهد۱۲ شیراز، دی ماه ۹۹

 

جزوه هندسه یک دهم ریاضی، معرفی چهارضلعی ها

 

حل تمرین فصل اول هندسه یک

 

جزوه هندسه یک، مثال نقض و برهان خلف

 

استدلال – هندسه یک

 

استدلال هندسه یک – ۱

 

آموزش الکترونیک هندسه یک، قضیه سینوسها

 

آموزش الکترونیک هندسه یک، فصل چهار درس دوم، تفکر فضایی و دوران

 

آموزش الکترونیک هندسه یک، فصل چهار درس اول، نقطه و خط در فضا

 

آموزش الکترونیک هندسه یک، چندضلعی های شبکه ای

 

آموزش الکترونیک هندسه یک، ذوزنقه

 

آموزش ویدئویی هندسه یک، چندضلعی ها