فهرست بستن

نخستین درس در جبر مجرد – هیگینز

ناشر : مرکز نشر دانشگاهی

مولف : ف. ج. هیگینز

ترجمه : محمدرضا رجب‌زاده مقدم

ویراسته : حمید کاظمی، همایون معین

چاپ آخر : چاپ دوم-۱۳۷۶

تعداد صفحه : ۲۲۰

توضیحات : این کتاب حاوی تقریبا تمام مطالب مورد نیاز در نخستین درس جبر مجرد برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته ریاضی است. مؤلف، برای آنکه خواننده زیبایی و سودمندی مفاهیم مجرد را درک کند، بحث دقیقی از مقدمات جبر مجرد را با مباحث مختلفی ترکیب کرده است که اگر چه کاربرد جبر مجرد در آنها اساسی نیست، ولی طبیعی و روشنگر است. نظریه مقدماتی اعداد و تجزیه چندجمله‌ایها دو مبحث اصلی از این نوع هستند که همراه نظریه مجرد شرح و بسط داده شده‌اند تا راه رسیدن به نتایجی از قبیل قضیه اویلر، محک آیزنشتاین، و نظریه کسرهای جزئی هموار شود.

مطالعه آنلاین کتاب

دریافت فایل کتاب

مطالب مرتبط با موضوع