فهرست بستن

پیشرفت فساد

سلام

 

کارتل‌های فساد برای ویران کردن یک جامعه به نفع خودشان، راحت‌ترین مسیر را انتخاب می‌کنند، مسیر قانون و قانون‌گذاری.

 

کدام یک از نماینده‌های مجلس، از چهار جهت اصلی به خودروسازان متصل هستند؟

راهنمایی: شاید عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت هم باشند.

 

برای حذف این سرطان‌های اقتصاد کشور، از گردونه قانونگذاری و مجمع چه می‌توان کرد؟

 

 

نَ غَم خَردن، نَ شیون چاره سازِ

نَ مشکل تِی فروش نفت و گازِ

 

سرأنجومی ندارِ کشوری که

هَفَش ده سالِ، بحرانش پیازِ

 

چه انتظاری هست وقتی یک نفر:

هم نماینده مجلس است

هم عضو مجمع تشخیص

هم عضو هیئت مدیره چند شرکت بزرگ

هم رئیس است هم هیئت رئیسه

هم از دولت حقوق می‌گیره و هم از غیردولتی ها

طرف برای اتتخابات ریاست جمهوری هم تایید شده

 

تصور کنید با چنین کارتل‌هایی مواجه هستیم

در آموزش هم همینطور است

در اقتصاد هم

در سیاست هم

در کشاورزی هم

در ورزش هم

 

هرگاه یک فساد آشکار در جامعه وجود داشته‌باشد، شک نکنید که ریشه‌هایش در مجلس، قوه قضائیه و دولت است.

 

مزبان حبیبی

مطالب مرتبط با موضوع