فهرست بستن

وضعیت آموزش در کشور بحرانی است

✉️ *وضعیت آموزش در کشور بحرانی است*

آخرین فرصت برای حل بحران، پایان شهریور است چون بیش از ۹۵ درصد از معلمانِ کشور، زیر خط فقر هستند.

🖋️ مزبان حبیبی

حدود دو سال از آغاز پاندمی هولناک کرونا گذشته و طی این دو سال، با پوست خون خود درک کرده‌ایم که بودن و یا نبودن وزارت آموزش‌وپرورش برای معلمان و دانش‌آموزان تقریبا هیچ تفاوتی نداشته و چه بسا نبودنشان گاهی مفیدتر می‌بود.

 *متولیان ناوزارت آموزش‌وپرورش هم به‌جای انتقال و بیان چالش‌های پیش‌روی معلمان برای بازگشایی مدارس، چنان در هپروت اعلی سیر می‌کنند که گاهی شک می‌کنم اینها درباره آموزش‌وپرورشِ کدام ایران صحبت می‌کنند؟* 

از رئیسی هم به دلیل معرفی *ناآشناترین شخص برای تصدی وزارت آموزش‌وپرورش* و هم‌چنین معرفی سرپرست غیرمعلم، ناامید شده و فقط *امیدمان به کمیسیون آموزش مجلس است و تعدادی از نمایندگان* که درک درستی از شرایط دارند.

 *این هشدار را جدی بگیرید* ، تا رتبه بندی معلمان کاملا اجرا و پرداخت نشود، صحبت از آموزش، آب در هاون کوبیدن است و *آخرین فرصت مجلس و دولت برای اجرا و پرداخت رتبه‌بندی، فوق العاده‌ویژه و پرداخت تمام مطالبات معوق که برخی مربوط به ۱۵ سال پیش است، آخر شهریور خواهد بود.* با توجه به شرایط بحرانیِ کرونا و هم‌چنین مشکلات معیشتی خانواده دانش‌آموزان، فشار مدارس برای دریافت پول از مردم، عدم دسترسی مدارس به تجهیزات مورد نیاز، عدم انجام واکسیناسیون عمومی و نارضایتی شدیدِ معیشتی معلمان که این روزها در اوج خود طی چهل سال اخیر است، همگی *نشانه‌های وجود یک ابربحران آموزشی در کشور است* و فرصت زیادی برای جبرانِ این سهل‌انگاری‌ها وجود ندارد.

 *بیش از یک سال است که عواقب عدم اجرای رتبه بندی معلمان را هشدار می‌دهیم و جز اعضای کمیسیون آموزش مجلس و تعدادی از نمایندگان، هیچ کسی موضوع را جدی نگرفته است.* 

 *اگر تا قبل از شروع مهر ماه اجرا نشود، موج نارضایتی معلمان از سیستم، غیرقابل تصور است.* 

چون هم‌اکنون

 *تقریبا ۹۵ درصد از معلمان کشور زیر خط فقر هستند.* 

بودجه آموزش‌وپرورش در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۲,۰۰۰ میلیارد تومان است، اگر ده درصد آن را بودجه عمومی وزارت و ادارات کل و … ، فرض کنیم که قطعا بسیار بیشتر است، به عدد ۶۴,۸۰۰ میلیارد تومان خواهیم رسید. از تقسیم این عدد بر حدود ۹۰۰,۰۰۰ نفر معلم و کادر اداری، سپس تقسیم بر ۱۲ ماه از سال، میانگین حقوق معلمان در فیش حقوقی ماهانه ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان است. از حقوق معلمان حداقل ۲۵ درصد بابت کسورات ثابت قانونی کسر شده و حدود بیست درصد را هم وام فرض کنیم پس *متوسط دریافتی خالص معلمان در ماه ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان پس از پرداخت کسورات و وام است.* بیش از نود درصد از معلمان خانواده‌های سه یا چهارنفره دارند که از تقسیم این عدد بر ۳.۵، *به عدد شرم‌آور ۹۴۲,۸۵۷ تومان برای هر نفر از خانواده معلمان خواهیم رسید که بسیار پائین‌تر رقم خط فقر برای هر نفر است* .

مزبان حبیبی

ششم شهریور هزاروچهارصد

مطالب مرتبط با موضوع