فهرست بستن

مهرداد نامداری  

مهرداد نامداری

مهرداد نامداری  

دانشیار
گروه ریاضی
شماره تماس: ۰۶۱-۳۳۳۳۱۰۴۷
پست الکترونیکی:  namdari@scu.ac.ir
پروفایل در گوگل اسکولار

زمینه‌های مورد علاقه:

توپولوژی عمومی، جبر جابجایی، حلقه توابع پیوسته

فعالیت های اجرایی

 • رئیس رئیس مرکز آموزشهای یادگیری الکترونیکی دانشگاه ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • سرپرست مرکز کامپیوتر آموزش دانشگاه ,۱۳۷۴/۰۱/۰۱ ,۱۳۸۴/۰۶/۰۱ ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • عضو شورای انفورماتیک دانشگاه ,۱۳۷۴/۰۱/۰۱ ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • عضو کمیسیون آموزشی دانشگاه ,۱۳۷۴/۰۱/۰۱ ,۱۳۸۴/۰۵/۲۹ ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • رئیس مرکز محاسبات دانشگاه ,۱۳۷۶/۰۱/۰۱ ,۱۳۷۹/۱۲/۰۱ ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,

جوایز

 • ۱۳۷۰/۰۶/۳۰ ,ایران – خوزستان – اهواز ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,

طرح های بنیادی

 • تعمیمی از فضاهای فشرده و لیندلوف و ارتباط آنها با حلقه‌ی توابع پیوسته ,محمدعلی سیاوشی : مجری مسئول,مهرداد نامداری : مجری دوم, ,۱۳۹۳/۱۲/۰۳ ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • تدوین برنامه¬ریزی استراتژیک شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور طی سال های ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۰ ,یداله مهرعلی زاده : مجری مسئول,عبدالرحیم هوشمند : مجری اول,حمید فرهادی راد : مجری اول,مهرداد نامداری : مجری اول, ,۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ,سازمان آب و برق خوزستان ,ایران – خوزستان – اهواز ,

کتب

 • منصور معتمدی : نویسنده اول,محمدرضا صالحی مازندرانی : ویراستارادبی,مهرداد نامداری : ویراستارعلمی, ,آشنایی با نظریه حلقه ها ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,۵-۶۶-۸۶۵۹-۹۶۴-۹۷۸ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • مهرداد نامداری : نویسنده اول,عبدعلی کوچک پور : نویسنده دوم, ,مقدمه‌ای بر نظریه‌ی اصولی مجموعه‌ها ,انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز ,۱۳۹۴ ,۹۷۸-۶۰۰-۱۴۱-۱۷۳-۱ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • نسرین شیرعلی : نویسنده اول,اعظم اعتماد دهکردی : نویسنده دوم,مهرداد نامداری : ویراستارعلمی,عادل سواعدی : ویراستارادبی, ,توپولوژی جبری ,انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز ,۱۳۹۴ ,۹۷۸-۶۰۰-۱۴۱-۱۷۴-۸ ,ایران – خوزستان – اهواز ,

مقالات

 • علی رضایی علی آباد : نویسنده اول,فریبرز آذرپناه : نویسنده دوم,مهرداد نامداری : نویسنده سوم, ,Ring of continuous functions vanishing at infinity ,Comment. Math. Univ. Carolinae ,۱۳۸۳/۰۶/۳۰ ,۵۱۹ ,۵۳۳ , – – ,
 • محمدرضا احمدی زند : نویسنده اول,مهرداد نامداری : نویسنده دوم, ,فضاهای قویاً بلمبرگ ,مجله علوم دانشگاه شهید چمران ,۱۳۸۴/۰۶/۳۰ ,۷۲ ,۸۸ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • منصور معتمدی : نویسنده اول,مهرداد نامداری : نویسنده دوم,نسرین شیرعلی : نویسنده سوم, ,ASCENDING CHAINS IN LATTICES WITH KRULL DIMENSION ,(far east journal of mathematical sciences (fjms ,۱۳۸۵/۱۱/۰۱ ,۲۴۷ ,۲۵۵ ,پاکستان – پاکستان – پاکستان ,
 • مصطفی قادرمزی : نویسنده اول,مهرداد نامداری : نویسنده دوم, ,On a-Scattered Spaces ,(far east journal of mathematical sciences (fjms ,۱۳۸۵/۱۱/۰۱ ,۲۶۷ ,۲۷۴ ,پاکستان – پاکستان – پاکستان ,
 • منصور معتمدی : نویسنده اول,مهرداد نامداری : نویسنده دوم,نسرین شیرعلی : نویسنده سوم, ,Ascending chains in lattices with krulldimension ,(far east journal of mathematical sciences (fjms ,۱۳۸۶/۰۶/۳۰ ,۲۴۷ ,۲۵۵ ,پاکستان – پاکستان – پاکستان ,
 • مهرداد نامداری : نویسنده اول,سوسن افروز : نویسنده دوم, ,C_∞(X) AND RELATED IDEAL ,Real Analysis Exchange ,۱۳۸۹/۱۲/۰۱ ,۴۵ ,۵۴ , – – ,
 • مهرداد نامداری : نویسنده اول,محمدعلی سیاوشی : نویسنده دوم, ,A Generalization of Compact Spaces , JP Journal of Geometry and Topology ,۱۳۹۰/۰۶/۱۸ ,۲۵۹ ,۲۷۰ ,هندوستان – هند – الله آباد ,
 • مهرداد نامداری : نویسنده اول,محمدعلی سیاوشی : نویسنده دوم, ,A GENERALIZATION OF COMPACT SPACES , JP Journal of Geometry and Topology ,۱۳۹۰/۰۶/۱۸ ,۲۵۹ ,۲۷۰ ,هندوستان – هند – الله آباد ,
 • مهرداد نامداری : نویسنده اول,امیر ویسی : نویسنده دوم, ,Rings of Quotients of the Subalgebra of $C(X)$ Consisting of Functions with Countable Image ,International mathematical forum ,۱۳۹۰/۱۰/۰۱ ,۲۶۱ ,۵۷۱ ,بلغارستان – بلغارستان – بلغارستان ,
 • مهرداد نامداری : نویسنده اول,امیر ویسی : نویسنده دوم, ,The subalgebra of $C(X)$ consisting of elements with countable image versus $C(X)$ with respect to their rings of quotients ,(far east journal of mathematical sciences (fjms ,۱۳۹۰/۱۱/۰۱ ,۲۰۱ ,۲۱۲ ,پاکستان – پاکستان – پاکستان ,
 • فریده زرگانی : نویسنده اول,راضیه روحی زاده : نویسنده دوم,محمدرضا دایر : نویسنده سوم,مهرداد نامداری : نویسنده چهارم,عبدالهادی فرخ نیا : نویسنده پنجم,یعقوب سبحانی : نویسنده ششم,امید غیورنجف اباد : نویسنده هفتم, ,In Silico Study of Global Structure of Human Serum Albumin ,International Journal of Green Nanotechnology ,۱۳۹۱/۰۹/۰۱ ,۵۱۱ ,۵۱۵ ,انگلستان – انگلستان – لندن ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,منیره پیمان : نویسنده دوم,علی رضایی علی آباد : نویسنده سوم,امیدعلی شهنی کرم زاده : نویسنده چهارم,رستم محمدیان : نویسنده پنجم,مهرداد نامداری : نویسنده ششم, ,آشنایی با حلقه های توابع پیوسته ,فرهنگ و اندیشه ریاضی ,۱۳۹۱/۱۱/۰۱ ,۱۵ ,۵۱ ,ایران – تهران – تهران ,
 • مصطفی قادرمزی : نویسنده اول,امیدعلی شهنی کرم زاده : نویسنده دوم,مهرداد نامداری : نویسنده سوم, ,On the Functionally Countable Subalgebra of C(X) ,Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova ,۱۳۹۲/۰۴/۱۰ ,۴۷ ,۶۹ ,ایتالیا – پادوا – پادوا ,
 • امید غیورنجف‌ابادی : نویسنده اول,مهرداد نامداری : نویسنده سوم,رستم محمدیان : مترجم, ,کل و جزء در ریاضیات ,فرهنگ و اندیشه ریاضی ,۱۳۹۲/۰۵/۰۱ ,۱ ,۱۱ ,ایران – تهران – تهران ,
 • امیدعلی شهنی کرم زاده : نویسنده اول,مهرداد نامداری : نویسنده دوم,محمدعلی سیاوشی : نویسنده سوم, ,A NOTE ON λ-COMPACT SPACES ,Mathematica Slovaca ,۱۳۹۲/۰۹/۰۱ ,۱۳۷۱ ,۱۳۸۰ ,لهستان – Gdansk – Gdansk ,
 • امیدعلی شهنی کرم زاده : نویسنده اول,مهرداد نامداری : نویسنده دوم,سمیه سلطانپور : نویسنده سوم, ,On the locally functionally countable sub algebra of $C(X)$ ,APPLIED GENERAL TOPOLOGY ,۱۳۹۴/۰۲/۲۵ ,۱۸۳ ,۲۰۷ ,اسپانیا – valencia – valencia ,
 • ایرج گرجیان : نویسنده اول,امیدعلی شهنی کرم زاده : نویسنده دوم,مهرداد نامداری : نویسنده سوم, ,Morley’s Theorem Is No Longer Mysterious! ,The Mathemtical lntelligecer ,۱۳۹۴/۰۷/۰۹ ,۶ ,۷ ,امریکا – امریکا – نیویورک ,
 • مهرداد نامداری : نویسنده اول,سمیه سلطانپور : نویسنده دوم, ,ساکل موضعی $C(X)$ ,مدل سازی پیشرفته ریاضی ,۱۳۹۴/۱۰/۱۵ ,۸۷ ,۹۹ ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • ابراهیم قشقایی : نویسنده اول,مهرداد نامداری : نویسنده دوم, ,ON STRONGLY DENSE SUBMODULES ,Bulletin of the Iranian Mathematical Society ,۱۳۹۵/۰۲/۱۲ ,۷۳۱ ,۷۴۷ ,ایران – تهران – تهران ,
 • محمدرضا درفشه : نویسنده اول,روزبه مدبر نیا : نویسنده دوم,مهرداد نامداری : نویسنده سوم, ,Computing Szeged Index of Graphs on Triples , Iranian Journal of Mathematical Chemistry ,۱۳۹۶/۰۱/۲۰ ,۱۷۵ ,۱۸۰ ,ایران – اصفهان – کاشان ,
 • محمدرضا درفشه : نویسنده اول,مهرداد نامداری : نویسنده دوم,سارا شکرالهی یانچشمه : نویسنده سوم, ,The Topological Indices of some Dendrimer Graphs , Iranian Journal of Mathematical Chemistry ,۱۳۹۶/۰۲/۱۰ ,۲۵ ,۳۶ ,ایران – اصفهان – کاشان ,
 • سحر قاسم زاده قزوینی : نویسنده اول,امیدعلی شهنی کرم زاده : نویسنده دوم,مهرداد نامداری : نویسنده سوم, ,THE SUPER SOCLE OF THE RING OF CONTINUOUS FUNCTIONS ,Mathematica Slovaca ,۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ,۱۰۰۱ ,۱۰۱۰ ,لهستان – Gdansk – Gdansk ,
 • مهرداد نامداری : نویسنده اول,محمدعلی سیاوشی : نویسنده دوم, ,On $\lambda$-perfect maps , Turkish Journal of Mathematics ,۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ,۱۰۸۷ ,۱۰۹۱ ,ترکیه – آنکارا – آنکارا ,
 • مهران : نویسنده اول,مهرداد نامداری : نویسنده دوم, ,The $\lambda$-super socle of the ring of continuous functions ,Categories and General Algebraic Structures with Applications ,۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ,۳۷ ,۵۰ ,ایران – تهران – تهران ,
 • ابراهیم قشقایی : نویسنده اول,مهرداد نامداری : نویسنده دوم, ,A generalization of max modules ,Bollettino dell’Unione Matematica Italiana ,۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ,۴۱۱ ,۴۱۶ ,ایتالیا – ایتالیا – ایتالیا ,
 • علی رضایی علی آباد : نویسنده اول,مهرداد نامداری : نویسنده دوم,داریوش سالمی گماری : نویسنده سوم, ,uniqueness conditions of the representation of a topology in $Top(X)$ ,Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society ,۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ,۱۹۵۳ ,۱۹۶۷ ,امریکا – امریکا – نیویورک ,
 • سیمین مهران : نویسنده اول,مهرداد نامداری : نویسنده دوم,سمیه سلطانپور : نویسنده سوم, ,On the essentiality and primeness of λ-super socle of C(X) ,APPLIED GENERAL TOPOLOGY ,۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ,۲۶۱ ,۲۶۸ ,اسپانیا – valencia – valencia ,
 • مصطفی قادرمزی : نویسنده اول,امیدعلی شهنی کرم زاده : نویسنده دوم,مهرداد نامداری : نویسنده سوم, ,C(X) Versus its Functionally Countable Subalgebra ,Bulletin of the Iranian Mathematical Society ,۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ,۱۷۳ ,۱۸۷ ,ایران – تهران – تهران ,
 • مهرداد نامداری : نویسنده اول,محمدعلی سیاوشی : نویسنده دوم, ,A NOTE ON DISCRETE C-EMBEDDED SUBSPACES ,Mathematica Slovaca ,۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ,۱ ,۵ ,لهستان – Gdansk – Gdansk ,
 • سحر قاسم زاده قزوینی : نویسنده اول,مهرداد نامداری : نویسنده دوم, ,When is the super socle of C(X) prime? ,APPLIED GENERAL TOPOLOGY ,۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ,۲۳۱ ,۲۳۶ ,اسپانیا – valencia – valencia ,
 • ابراهیم قشقایی : نویسنده اول,تامر کوشان : نویسنده دوم,مهرداد نامداری : نویسنده سوم,تولای ایلدریم : نویسنده چهارم, ,Rings in which every left zero-divisor is also a right zero-divisor and conversely ,Journal of algebra and its applications ,۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ,۱ ,۱۴ ,سنگاپور – سنگاپور – سنگاپور ,
 • ارش حیاتی : نویسنده اول,مهرداد نامداری : نویسنده دوم,منیره پیمان : نویسنده سوم, ,ON COUNTABLY UNIFORM CLOSED-SPACES ,Quaestiones Mathematicae ,۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ,۵۹۳ ,۶۰۴ ,آفریقای جنوبی – آفریقای جنوبی – آفریقای جنوبی ,
 • فریبرز آذرپناه : نویسنده اول,مهرداد نامداری : نویسنده دوم,علیرضا الفتی : نویسنده سوم, ,ON SUBRINGS OF THE FORM I +R OF C(X) ,JOURNAL OF COMMUTATIVE ALGEBRA ,۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ,۴۷۹ ,۵۰۹ ,امریکا – امریکا – امریکا ,

مقالات (از کنفرانس)

 • مهرداد نامداری : نویسنده اول, ,Algebraic Properties of C&(X) ,International Congress of Mathemathcian ,۱۳۸۱/۰۱/۰۱ ,چین – چین – چین ,
 • مهرداد نامداری : نویسنده اول, ,خواص جبری ,کنفرانس بین المللی ریاضیدانان جهان ,۱۳۸۱/۰۱/۰۱ ,چین – پکن – پکن ,
 • مهرداد نامداری : نویسنده اول,مصطفی قادرمزی : نویسنده دوم, ,a-scattered spaces , International Congress of Mathematicians ,۱۳۸۹/۰۵/۲۸ ,هندوستان – اوتارپرادش – حیدرآباد ,
 • مصطفی قادرمزی : نویسنده اول,مهرداد نامداری : نویسنده دوم,سمیه سلطانپور : ارائه دهنده, ,Essential ideals of Cc(X) ,چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران ,۱۳۹۳/۰۶/۰۴ ,ایران – سمنان – سمنان ,
 • مهرداد نامداری : نویسنده اول,محمدعلی سیاوشی : نویسنده دوم, ,تعمیمی از نگاشتهای کامل ,چهل وششمین کنفرانس ریاضی ایران ,۱۳۹۴/۰۶/۰۳ ,ایران – یزد – یزد ,
 • مهرداد نامداری : نویسنده اول,سمیه سلطانپور : ارائه دهنده, ,An extension of C_F (X) ,چهل وششمین کنفرانس ریاضی ایران ,۱۳۹۴/۰۶/۰۳ ,ایران – یزد – یزد ,
 • مهرداد نامداری : نویسنده اول,سمیه سلطانپور : نویسنده دوم, ,On Strongly $\lambda$-compact and Semi $\lambda$-compact Spaces , چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران ,۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ,ایران – تهران – تهران ,
 • مهرداد نامداری : نویسنده اول,محمدعلی سیاوشی : نویسنده دوم, ,ON the product of λ-compact spaces ,دومین کنفرانس منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها ,۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ,ایران – خوزستان – بهبهان ,

طرح های بنیادی

 • تعمیمی از فضاهای فشرده و لیندلوف و ارتباط آنها با حلقه‌ی توابع پیوسته ,محمدعلی سیاوشی : مجری مسئول,مهرداد نامداری : مجری دوم, ,۱۳۹۳/۱۲/۰۳ ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • تدوین برنامه پنج ساله دوم توسعه و عمران شهر اهواز دوره زمانی ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ ,یداله مهرعلی زاده : مجری مسئول,محمدعلی فیروزی : مجری دوم,مهدی نداف : مجری دوم,کاظم رنگزن : مجری دوم,مصطفی کابلی زاده : مجری دوم,مجید گودرزی : مجری دوم,فاطمه پودات : مجری دوم,فاطمه محمد علی نژاد : مجری دوم,علی حسینی : مجری دوم,امین خطیبی : مجری دوم,سکینه شاهی : مجری دوم,مهدی قمشی : مجری دوم,حسن حکمت : مجری دوم,مهرداد بامداد : مجری دوم,عبدالرضا نواح : مجری دوم,محمدرضا دوستان : مجری دوم,یداله زرگر : مجری دوم,هادی معاضد : مجری دوم,محمدابراهیم مظهری : مجری دوم,مهرداد نامداری : مجری دوم,سعید برومندنسب : مجری دوم,مسعود خداپناه : مجری دوم,نوراله معلمی : مجری دوم,مهرانگیز چهرازی : مجری دوم,پژمان محمدی : مجری دوم,سیدمنصور مرعشی : مجری دوم,مسعود صفایی مقدم : مجری دوم,صدیقه حیدری نژاد : مجری دوم,ابراهیم حاجی دولو : مجری دوم, ,۱۳۹۴/۰۳/۱۶ ,شهرداری اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • تدوین برنامه¬ریزی استراتژیک شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور طی سال های ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۰ ,یداله مهرعلی زاده : مجری مسئول,عبدالرحیم هوشمند : مجری اول,حمید فرهادی راد : مجری اول,مهرداد نامداری : مجری اول, ,۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ,سازمان آب و برق خوزستان ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • آسیب شناسی سیل استان خوزستان و تدوین شناسنامه مناطق سیل زده ,مجید گودرزی : مجری مسئول,یداله مهرعلی زاده : مجری دوم,مسعود صفایی مقدم : مجری سوم,مهرداد نامداری : مجری چهارم,سیدمنصور مرعشی : مجری پنجم,مهدی قمشی : مجری ششم,سکینه شاهی : مجری هفتم,عباس امان الهی : مجری هشتم,حسین ملتفت : مجری نهم,حسین الهام پور : مجری دهم,زهرا سلطانی : مجری دهم, ,۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ,استانداری خوزستان ,ایران – آذربایجان شرقی – اسکو ,

فعالیت های اجرایی

 • رئیس رئیس مرکز آموزشهای یادگیری الکترونیکی دانشگاه ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • سرپرست مرکز کامپیوتر آموزش دانشگاه ,۱۳۷۴/۰۱/۰۱ ,۱۳۸۴/۰۶/۰۱ ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • عضو شورای انفورماتیک دانشگاه ,۱۳۷۴/۰۱/۰۱ ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • عضو کمیسیون آموزشی دانشگاه ,۱۳۷۴/۰۱/۰۱ ,۱۳۸۴/۰۵/۲۹ ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,
 • رئیس مرکز محاسبات دانشگاه ,۱۳۷۶/۰۱/۰۱ ,۱۳۷۹/۱۲/۰۱ ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,ایران – خوزستان – اهواز ,

جوایز

 • رتبه ,۱۳۷۰/۰۶/۳۰ ,ایران – خوزستان – اهواز ,دانشگاه شهید چمران اهواز ,

مطالب مرتبط با موضوع