فهرست بستن

من دو تا الاغ دارم اما دو تا اتومبیل ندارم

✉️ *من دو تا الاغ دارم اما دو تا اتومبیل ندارم*

معلمان گرامی فعلا زیر خط فقر بمانید چون رتبه‌بندیِ معلمان بار مالی دارد

🖋️ مزبان حبیبی

*بسیاری از نمایندگان مجلس و اعضای هیئت دولت، تا زمانی به شعارهای زیبایشان پای‌بند هستند که منافع خودشان در خطر نباشد، آنها قشنگ حرف می‌زنند اما در مقام عمل هرگز بر اساس آن‌چه می‌گویند، رفتار نمی‌كنند.*

می‌گویند *ملا نصرالدین کمونیست شده‌بود*، از او پرسیدند: ملا می‌دانی کمونیسم یعنی‌چه؟

گفت: می‌دانم.

گفتند: می‌دانی اگر دو تا اتومبیل داشته‌باشی و یکی دیگر اتومبیل نداشته‌باشد، ناچار خواهی‌بود یکی از آن دو را به او بدهی!؟

گفت: بله کاملاً حاضرم همین حالا،

گفتند: می‌دانی اگر دو تا الاغ داشته‌باشی باید یکی از آنها را بدهی به کسی که الاغ ندارد!؟

گفت: با این مخالفم! این کار را نمی‌توانم انجام دهم،

گفتند: چرا این‌که همان منطق است و همان نتیجه؟

گفت: نه این همان نیست چون *من الان دو تا الاغ دارم ولی دو تا اتومبیل ندارم!* 

با توجه به بودجه ۸۲ هزار میلیارد تومانی وزارت آموزش‌وپرورش برای حقوق در سال جاری و تقسیم بوجه بر تعداد حدود ۹۰۰ هزار پرسنل، حقوق معلمان قبل از کسورات ماهانه حدود ۷,۵۹۲,۰۰۰ تومان و پس از کسورات قانونی، حقوق دریافتی معلمان در ماه تقریبا ۵,۶۹۴,۰۰۰ تومان خواهد بود که بخشی از این دریافتی بابت وام و عضویت در صندوق های مالی کسر خواهد و عملا میانگین حقوق معلمان بسیار کمتر از پنج میلیون تومان است.

شوربختانه باید گفت، تعداد بسیاری از همکاران جوان فرهنگی، دریافتی ماهیانه‌ای کمتر از سه میلیون تومان دارند که برای نظامی با پسوند اسلامی باعث شرم و خجالت است.

بودجه ۵۸ هزار میلیارد تومانی وزارت علوم و تعداد ۸۰,۷۳۱ پرسنل شاغل در وزارت علوم در سال ۱۴۰۰ را در نظر بگیرید که تعداد ۲۶,۱۱۹ از آنها هیئت علمی هستند از تقسیم بودجه بر تعداد کل پرسنل، به میانگین حقوق ماهانه پرسنل وزارت علوم ۵۹,۸۶۹,۶۰۹ تومان است.

حالا استدلال هیئت رئیسه مجلس را با دقت ببینید، *همسان‌سازی حقوق ۵۹ میلیون تومانیِ هیئت علمیِ وزارت علوم با علوم پزشکی به قصد تامین معیشت آنها، برای اجرا بار مالی ندارد اما اجرای رتبه‌بندی معلمان برای تامین معیشت معلمان با ۵ میلیون تومان حقوق ماهانه، بار مالی دارد و اعلام وصول نمی‌شود.*

اگر برای افزایش حقوق معلمان و سایر کارمندان بودجه‌ای وجود ندارد پس برای هیچ‌کسی نباید وجود داشته‌باشد و اگر برای دیگران بودجه‌ای وجود داشته پس باید برای معلمان هم تامین شود. از نظر برخی نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس، استدلال این دو یکی نیست، چون *آنها هیئت علمی هستند اما معلم نیستند.*

این استدلال هیئت رئیسه مجلس و برخی نمایندگان که خودشان حقوق هیئت علمی دریافت می‌کنند، دقیقا همانند استدلال ملانصرالدین است. *آنها الان هیئت علمی هستند ولی معلم نیستند.* 

مزبان حبیبی

نهم شهریور هزاروچهارصد

مطالب مرتبط با موضوع