فهرست بستن

مطالبات معلمان

خواسته های معلمان کاملا روشن است:

۱. اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی در مورد تحصیل رایگان تا پایان متوسطه به‌گونه‌ای که مدرسه‌ای برای اجرای قانون در حوزه آموزش، نیازی به دریافت پول از خانواده‌ها نداشته باشد. هم‌اکنون تقریبا تمام هزینه‌های آموزش، برخلاف قانون اساسی برعهده دانش آموزان و خانواده آنهاست.

۲. اجرای قوانین مصوب مجلس و دولت در آموزش و پرورش و جلوگیری از هرج و مرج در اجرای قوانین جاری.

سیزده سال از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، ده سال از اجرای سند تحول بنیادین و شش سال از اجرای قانون برنامه توسعه ششم گذشته و شوربختانه موادی که به حقوق معلمان مرتبط بوده، هرگز عملیاتی نشده است در حالی‌که هر روزه و به دروغ خبرهایی درباره حقوق معلمان از رسانه‌های سراسری منتشر می‌شود.

۳. عدالت در پرداخت حقوق به همه حقوق‌بگیران به‌ویژه حذف اختلاف چند ده برابری حقوق‌‌های پرداختی در دولت و پرداخت حقوق در تراز زندگی بر اساس کرامت‌های انسانی،

برای معلمان: اجرای کامل رتبه‌بندی، اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان و حذف دریافت هزینه مدارس از اولیا دانش‌آموزان.

پرسنل همه کارخانه‌ها، شرکت‌ها، سازمانها، نهادها، بنیادها، وزارتخانه ها و …، چه دولتی و چه خصوصی، حق دارند از زندگی انسانی همراه با احساس عدالت برخوردار باشند.

مزبان حبیبی

مطالب مرتبط با موضوع