فهرست بستن

متن جدید پیشنهادی برای احکام انتصابات

متن جدید پیشنهادی برای احکام انتصابات
مزبان حبیبی
وقتی شرایط موجود جامعه را بررسی می‌کنم، پرواضح است که در تصمیم‌گیری برای انتصابات، یک جای کار ایراد دارد، وقتی همگی شرایط انتصابات را می‌دانیم، چرا در متن تبریک‌ها و انتصابات، این‌همه اغراق و مدیحه‌سرایی وجود دارد؟ توصیه می‌کنم: در متن تبریک‌هایمان به جای انتصاب شایسته و به جا، بنویسیم: انتصاب شانسی و بی جا، بهتر نیست؟
شک ندارم که، هرچه متن تبریک صادر شده، پرطمطراق‌تر و روغن‌داغ آن بیشتر باشد، نویسنده متن تبریک به حماقت شخص منصوب شده، اعتقاد بیشتری دارد.
از مدیران ارشد هم خواهش می‌کنیم که در متن انتصاب، این‌همه شعور ما را به سخره نگیرید و از شخص منصوب، اعجوبه نسازید.
یک توصیه و متن مشترک جهت احکام انتصابی، به مسؤلین محترم پیشنهاد می‌شود:
سرکار خانم/جناب آقای ….
نظر به سفارشات مؤکد و فشارهای فراوان دوستان مشترک، تهدیدهای نماینده محترم مردم شریف شهرستان در مجلس شورای اسلامی و لابی‌گری‌های گسترده شما که آرامش را از ما سلب کرده‌است، با توجه بی‌تجربگی، بیسوادی و ناتوانی شما، و عدم توجه به اصل شایسته سالاری و عنایت به سیستم بیماری که بر جامعه حاکم گردیده‌است و خودمان نیز از همین طریق آمده‌ایم، تبعیت نموده و حضرتعالی را به  سمت سفارش شده منصوب می‌نمایم.
پیشاپیش بابت تاخیر در صدور حکم، از افراد فوق‌الذکر پوزش می‌خواهم.
هیچ امیدی به بهبودی سیستم توسط شما نیست، لااقل همانطور که تحویل می‌گیرید، تحویل دهید.
مزبان حبیبی
سی‌ام اردیبهشت نودوهشت

مطالب مرتبط با موضوع