فهرست بستن

ما معلمان فراموش‌شده هم دیده می‌شویم، اما فقط زمان انتخابات

ما معلمان فراموش‌شده هم دیده می‌شویم، اما فقط زمان انتخابات

بسیار ناراحت هستم اگر می‌گویم همکاران فرهنگی‌ام، از وضعیت موجود ناراحت نباشید،

این روزها، با نزدیک شدن به زمان انتخابات،
ما هم عزیز می‌شویم،

همه ما
محترم می‌شویم،

فرهنگیان
مهم خواهندشد،

دولتمردان و نمایندگان مجلس
از حقوق‌های عقب افتاده و ضایع‌شده ما، بسیار خواهندگفت،

در مجلس هم
طرح‌های مهمی برای معیشت ما بررسی خواهدشد، البته فقط بررسی می‌شود.

در هر سخنرانی و نطقی،
همه برای احقاق حقوق ما فریاد خواهندزد و گلو پاره خواهندکرد.

اما به همکاران توصیه می‌کنم که هیچ وعده و طرحی را تا قبل از اجرایی شدن، باور نکنیم، درست مانند برنامه‌های تبلیغاتی امروز وزیر آموزش‌وپرورش در شیراز، که حتما با وعده‌های فراوان آمده‌اند.

سخن آخر خطاب به دولتی‌ها و مجلس‌نشینان: همه از ته دل می‌گوییم، ما حرف‌هایمان را و شما دروغ‌هایتان به معلمان را، و هیچ‌کدام دیگری را درک نمی‌کنیم.

مزبان حبیبی
بیست و هشتم فروردین نود و هشت

مطالب مرتبط با موضوع