فهرست بستن

فرشید عبدالهی

کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : فرشيد
نام خانوادگي : عبدالهي
سال تولد : 1344
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1369
مرتبه علمي : استاد
بخش : رياضي
دانشکده : علوم
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : abdollahi@shirazu.ac.ir

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (29)
1- Mousavi B, Askari Hemmat A, Abdollahi F (2019) Wilson wavelets-based approximation method for solving nonlinear Fredholm–Hammerstein integral equations International Journal of Computer Mathematics 96:73-84
2- Behzadi ر, Abdollahi F (2018) Accelerated RHSS Iteration Method for Saddle-point Linear Systems University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin-Series A-Applied Mathematics and Physics 80:153-162
3- Abdollahi F, Najafi H (2018) Frame graph Linear and Multilinear Algebra 66:1229-1243
4- Abdollahi F, رحيمي (2017) A Method for Construction of Wavelets in Hardy Space of Analytic Functions Journal of Mathematical Extension 11:85-92
5- Abdollahi F, Rahimi E (2016) Stability of g-frame expansions Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics 11:57-67
6- Abdollahi F, Heydari M (2015) numerical range and SOT-convergency Communications of the Korean Mathematical Society 30:167-176
7- Abdollahi F, Mehrangiz S, Rooientan T (2015) Self-commutators of composition operators with monomial symbols on‎ ‎the Bergman space Bulletin of the Iranian Mathematical Society 47:65-76
8- Heydari M, Abdollahi F (2015) The numerical range of finite order elliptic automorphism composition operators Linear Algebra and its Applications 483:128-138
9- Abdollahi F, Mehrangiz S, Rooientan T (2015) Adjoint of some composition operators on the Dirichlet and Bergman‎ Bulletin of the Belgian Mathematical Society — Simon Stevin 22:59-69
10- Abdollahi F, Monfared pour M (2014) Tetris Tight Frames Construction via Hadamard Matrices Abstract and Applied Analysis 2014:1-8
11- Abdollahi F (2014) On the Numerical Ranges of a Tridiagonal Operators International Journal of Mathematical Analysis 8:1785-1789
12- Abdollahi F, Monfared pour M (2014) A recursive construction of a class of finite normalized tight frames Wavelets and Linear Algebra 1:1-7
13- Abdollahi F, رحيمي (2013) G-frame representation and Invertibility of g-Bessel Multipliers Journal of Mathematical Research with Applications 33:392-402
14- Abdollahi F, رحيمي (2012) Generalized Frames on Super Hilbert Spaces BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY 35:807-818
15- Abdollahi F, رحيمي (2010) Some results on g-frames in Hilbert spaces Turkish Journal of Mathematics 34:1-10
16- Abdollahi F, Heydari M (2009) Roots of C*-algebra elements under numerical range condition Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo 58:65-68
17- Abdollahi F (2009) On the self-inverse operators Rendiconti del Circolo Matematicodi Palermo 58:257-264
18- Abdollahi F, Heydari M, Mousavi M (2009) On numerical ranges of nilpotent elements of C*-algebras Journal of Mathematics and Statistics 5:348-351
19- Abdollahi F (2008) Self-commutators of Automorphic Composition Operators on the Dirichlet Space Proceedings of the American Mathematical Society 136:3185-3193
20- Abdollahi F (2006) The polynomial numerical hull of a matrix and algorithms for computing the numerical range Applied Mathematics and Computation 180:635-640
21- Abdollahi F (2006) A note on the cyclic vectors of the Banach spaces of analytic functions International Journal of Pure and Applied Mathematics 32:163-166
22- Abdollahi F (2005) The numerical range of a composition operator with conformal automorphism symbol Linear Algebra and it Applications 408:177-188
23- Abdollahi F, Taghavi M (2005) Dyadic Representation of the Rudin-Shapiro Coefficients with Applications J. of Appl. Math. & Computing 18:301-310
24- Abdollahi F, صديقي (1999) Finite Codimentional Invariant Subspaces of Banach Spaces of Analystic Functions Rocky Mountain Journal of Mathematics 29:369-381
25- Abdollahi F (1998) The maximal ideal space of analytic Lipschitz algebras Rendiconti Del Circolo Mathematico di Palermo 47:347-352

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-شفيعي نصراباد عليا ز، عبدالهي ف “موازي سازي الگوريتم تجزيه مقادير منفرد بر روي GPU و کاربرد آن در نهان نگاري تصاوير ديجيتال ” دهمين کنفرانس جبرخطي و کاربردهاي آن (1399)
2-Abdollahi F “How to teach matrices in information technology era ” Challenges of Mathematical Education (2014)
3-Liaghat M, Abdollahi F, Daneshmand F “Wavelet analysis of pressure fluctuations of bottom outlet of Kamal-Saleh Dam ” The ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition (2009)
4-Daneshmand F, Abdollahi F “FREEVIB RATION ANALYSISOF FRAME STRUCTURES USING BSWIMETH OD ” ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition (2008)
5-Abdollahi F “Some Properties of Singular Value Decomposition and its Applications to Data Mining ” دهمين سمينار جبرخطي و کاربردهاي آن (1399)
6-Behzadi ر, Abdollahi F “A preconditioner based on RHS splitting for Saddle-Point Linear Systems ” پنجاهمين کنفرانس رياضي ايران (1398)
7-Abdollahi F, Talebzadeh S “Uzawa Hard Thresholding: An algorithm for sparse recovery with restricted isometry property ” پنجمين سمينار نظريه عملگرها و کاربردهاي آن (1397)
8-Behzadi ر, Abdollahi F “A preconditioner based on regularized Hermitian and skew-Hermitian splitting for augumented systems ” چهل و نهمين کنفرانس رياضي کشور (1397)
9-Behzadi ر, Abdollahi F “Two-Parameter RHSS Iteration Method for Saddle-Point Linear Systems ” هفتمين سمينار آناليز عددي و کاربردهاي آن (1397)
10-Abdollahi F “Some recent results on the numerical ranges of composition operators ” سومين سمينار نظريه عملگرها و کاربردهاي آن (1395)
11-Abdollahi F, Monfared pour M “On the Construction of Tight Fusion Frames ” The 4th Seminar on Functional Analysis and its Applications (1394)
12-Abdollahi F “On the shape of the numerical range of finite order elliptic automorphism composition operators ” دومين سمينار نظريه عملگرها و کاربردهاي آن (1394)
13-Abdollahi F, Najafi H “Classification of frame graphs by dimension ” چهل و ششمين کنفرانس رياضي ايران (1394)
14-Abdollahi F, Mousavi B “QR-FRAME DIAGONALIZATION OF SQUARE MATRICES ” چهل و پنجمين کنفرانس رياضي ايران (1393)
15-Abdollahi F, Behzadi ر “A New Preconditioned AOR Iterative Method ” هفتمين سمينار جبرخطي و کاربردهاي آن (1392)
16-Abdollahi F, Najafi H “A Generalization of Orthogonal Basis ” هفتمين سمينار جبرخطي و کاربردهاي آن (1392)
17-Abdollahi F, Najafi H “A Connection between Frames and Graphs 1 ” چهل و چهارمين کنفرانس رياضي ايران (1392)
18-Abdollahi F, Monfared pour M “GENERATION OF FINITE TIGHT FRAMES BY DISCRETE WAVELET TRANSFORMS ” چهل و چهارمين کنفرانس رياضي ايران (1392)
19-Abdollahi F, Soltani E ” Finding {P, 2k} reflexive solution of the matrix equation AXB+CX*E=F ” پنجمين همايش ملي تخصصي رياضي دانشگاه پيام نور (1391)
20-Abdollahi F, Mehrangiz S, Roointan esfahani S “Adjoint of composition operators on the Bergman space ” پنجمين همايش ملي تخصصي رياضي دانشگاه پيام نور (1391)
21-Abdollahi F, Mehrangiz S “Adjoint of some classes of composition operators ” بيستمين سمينار آناليز رياضي و کاربردها (1391)
22-Abdollahi F ” On the Numerical Ranges of a class of Tridiagonal Operatos ” بيستمين سمينار آناليز رياضي و کاربردها (1391)
23-Abdollahi F “The numerical ranges of a class of matrices ” چهل و دومين کنفرانس رياضي کشور (1390)
24-Abdollahi F, Monfared pour M “RUDIN-SHAPIRO WAVELET TRANSFORMS AND THE CONSTRUCTION OF EQUIANGULAR TIGHT FRAMES ” چهل و دومين کنفرانس رياضي کشور (1390)
25-Abdollahi F, Mehrangiz S “On the adjoint of composition operators on the Dirichlet space ” نوزدهمين سمينار آناليز رياضي و کاربردهاي آن (1389)
26-Abdollahi F, Cheshmavar J “Multiresolution analysis based on the Rudin-Shapiro polynomials ” نوزدهمين سمينار آناليز رياضي و کاربردهاي آن (1389)
27-Abdollahi F “Matrix analysis and data mining ” Workshop of matrix analysis, frames and wavelet theory (1388)
28-Abdollahi F, Heydari M “On Numerical range Attainment Problem ” هفدهمين سمينار آناليز رياضي و کاربردهاي آن (1387)

طرح هاي کاربردي (1)
عنوان
حمايت از پنجاهمين کنفرانس رياضي ايران

مطالب مرتبط با موضوع