فهرست بستن

پرسش شماره ۱۸۱

پرسش شماره ۱۸۳

پاسخنامه پرسش شماره ۱۸۳

 

با سپاس فراوان از این دوستان ارزشمند که از سراسر کشور، پرسش ۱۸۳ را پاسخ فرستادند؛خانم ها واقایان:
1.ناصر غفاری (ارومیه)
2.نسرین دادخواه( تبریز)
3.مازیارمحمد پور(شیراز)
4.سلیمان هامونی(ارومیه)
5.مرضیه بیگی(کامفیروز)
6.لیلاالهیاری(مشهدمرغاب
7.مریم نادری(ارومیه)
8.فاطمه مومنی( اسکو)
9.مهران جبارزاده(شیراز)
10.خانلار بارانی(ارومیه)
11.هاجر انصاری(شیراز)
12.حسین دهقانیان (شیراز )
13.عیسی اکبری کجاباد (تبریز)
14.سعدی عزیزی(شیراز)
15.غلامرضا روئین تن (شیراز)
16.علیرضا حسین نژاد (شیراز)
17.فاطمه کرمی (مرودشت)
18.اصغر سلیمانی(تبریز)
19.فرهادمحمدبن خواجه ( شیراز)
20.سیروس نادریان ( شیراز)
21.حسن البرزی(مشهد)
22.جوادروشندل(ابرکوه
23.پرویزرضایی(نور آباد
24.فریدون نوذری (سنندج)
25.ناصر غفاری(ارومیه)
26.محمد حسن ستوده (خفر)
27.راضیه زارع(شیراز)
28.عیسی علیلو(تبریز)
29.الهام ابو ماهی گیر (دزفول)
30مریم مستغنی(آباده)
31.مسعود پندار(سنندج)
32.فاطمه حیدری(شیراز)
33.وحیده یوسفی آذر ( ارومیه)

انجمن علمی وآموزشی معلمان ریاضی استان فارس.

مطالب مرتبط با موضوع