فهرست بستن

جواد بهبودیان

کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : جواد
نام خانوادگي : بهبوديان
سال تولد :
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي :
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استاد
بخش : امار
دانشکده : علوم
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : behboodian@susc.ac.ir

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (26)
۱- بهبوديان ج، بلادي ص، سيمکاني م (1395) رابطه اي معادل با رابط? فيثاغورس و سه تايي فيثاغورسي وارون فرهنگ و انديشه رياضي 59:99-105
۲- برومندي ف، خراتي کوپايي م، بهبوديان ج (1395) مقايسه دو آزمون درجه آزادي تقريبي و بوت استراپ پارامتري در مدل تحليل واريانس دوطرفه نامتعادل ناهمگن انديشه آماري 41:49-55
3- Sharafi M, Zarezadeh S, Behboodian J (2018) A New Class of Skewed Lifetime Distributions with Increasing Failure Rate Iranian Journal of Science and Technology, Transaction A-Science 42:97-104
4- Mahmoodi M, Behboodian J, Maleki dehpaga M (2017) Large Sample Inference about the Ratio of Means in Two Independent Populations Journal of Statistical Theory and Applications 16:366-374
5- Rezaei A, Sharafi M, Behboodian J, Zamani A (2017) Inferences on stress–strength parameter based on GLD5 distribution Communications in Statistics – Simulation and Computation :1-13
6- Sharafi M, Sajjadnia Z, Behboodian J (2017) A new generalization of Alpha-Skew-Normal Distribution Communications in Statistics – Theory and Methods 46:6098-6111
7- Behboodian J, Bansal N, Hanedani G, Volkmer H (2013) The Pitman equality for exchanegable random vectors Statistics and Probability Letters 83:1825-1829
8- Behboodian J, Modares R (2013) On a characterization theorem of symmetry about a point Statistics and Probability Letters 83:2057-2059
9- Bidram H, Behboodian J, Towhidi M (2013) A new generalized exponential geometric distribution Communications in Statistics – Theory and Methods 42:528-542
10- Abtahi A, Behboodian J, Sharafi M (2012) A general class of univariate skew distributions considering Stein’s lemma and infinite divisibility Metrika 75:193-206
11- Bidram H, Behboodian J, Towhidi M (2011) The beta Weibull-geometric distribution Journal of statitical computation and simulation 83:52-67
12- Towhidi M, Behboodian J, Abtahi A (2011) An appropriate empirical version of skew-normal density Statistical paper 52:469-489
13- طهماسبي , Behboodian J (2010) A short note on entropy ordering property for concomitants of order statistics WASJ 9:257-258
14- طهماسبي , Behboodian J (2010) Entropy for concomitants of order statistics in generalized morgenstern sub family World applied sciences journal 8:789-791
15- طهماسبي , Behboodian J (2010) Shannon entropy for the feller parato Applied Mathematical sciences 4:495-504
16- ترابي , Behboodian J, مير حسيني (2009) On the num,ber of partitions of sets and natural numbers Applied mathematical sciences 3:1635-1646
17- Sharafi M, Behboodian J (2008) The Balakrishnan skew-normal density Statistical Papers 49:769-778
18- Behboodian J (2008) on the distribution of z scores Iranian journal of science & technology 32:71-78
19- Behboodian J (2008) Inferences about a mean vector Iranian Journal of science & technology 32:23-33
20- Sharafi M, Behboodian J (1385) A New Skew-Normal Density مجله پژوهش هاي آماري ايران 3:47-61
21- Ghalamfarsa A, Behboodian J (0) On model selection in Bayesian regression Metrika 66:0-0
22- Towhidi M, Behboodian J (0) Estimation of the multivariate normal mean under the extended reflected normal loss function Bulletin of the Iranian Math. society 28:57-0
23- Towhidi M, Behboodian J (0) Minimax estimation of a bounded parameter under some bounded loss functions Far East Journal of Theoritical Statistics 6:39-0
24- Towhidi M, Behboodian J (0) Bayesian multivariate normal analysis under the extended reflected normal loss function Statistics 35:0-0
25- Towhidi M, Behboodian J (0) Estimation of a scale parameter under a reflected gamma loss function Iranian Journal of Science 10:256-0
26- Towhidi M, Behboodian J (0) Estimation of a location parameter with a reflected normal loss function Iranian Journal of Science and Technology A1:183-0

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-رضايي ا، شرفي م، بهبوديان ج “برآوردگر انقباضي پارامتر تنش-مقاومت توزيع دو جانبه ” سيزدهمين کنفرانس آمار ايران (1395)
۲-رضايي ا، شرفي م، بهبوديان ج “برآورديابي کلاسيک پارامتر تنش-مقاومت بر اساس توزيع ليندلي تعميم يافته GLD5 ” نخستين سمينار تخصص نظريه قابليت اعتماد و کاربردهاي آن (1394)
3-Towhidi M, Behboodian J “Estimation of the multivariate normal mean under the extendedreflected normal loss function ” Sixth Iranian Statistical Conference (2002)
4-Towhidi M, Behboodian J “Bayesian Normal Analysis under the Extended Reflected Normal Loss Function ” Fifth Iranian Statistical Conference (2000)
5-Behboodian J, Sharafi M, Sajjadnia Z, Zarepour M “The bimodal standard normal density and kurtosis ” سيزدهمين کنفرانس آمار ايران (1395)
6-Sharafi M, Behboodian J “The Balakrishnan Skew-normal distribution ” هشتمين کنفرانس آمار ايران (1385)

چاپ كتاب
۱-بهبوديان ج “تصميم آماري ” چاپ اول (1374) دانشگاه شيراز دانشگاه شيراز
۲-بهبوديان ج “آمار ناپارامتري ” چاپ ششم (1367) دانشگاه شيراز دانشگاه شيراز
۳-بهبوديان ج “آماررياضي ” چاپ ششم (1370) انتشارات اميركبير تهران
۴-بهبوديان ج “نگاهي به تصميم آماري ” چاپ سوم (1374) انتشارات دانشگاه شيراز شيراز
۵-بهبوديان ج “آمار و احتمال مقدماتي چاپ چهلم ” چاپ بيستم (1370) انتشارات دانشگاه بين المللي امام رضا(ع) مشهد
۶-بهبوديان ج “ناپارامتري ” چاپ هفتم (1372) انتشارات دانشگاه شيراز شيراز
7-Behboodian J “Noparametric statistics ” چاپ پنجم (1381) shiraz university شيراز
8-Behboodian J “Mathematical statistics ” چاپ پنجم (1381) Amir kabir تهران
9-Behboodian J “Introduction to statistics and probability ” چاپ پنجم (1381) Astan ghods َدانشگاه امام رضا

مطالب مرتبط با موضوع