فهرست بستن

جنگ‌افزارهای پیشرفته آمریکا خطرناک‌تر است یا مسؤلین اختلاس‌گر وطنی؟

جنگ‌افزارهای پیشرفته آمریکا خطرناک‌تر است یا مسؤلین اختلاس‌گر وطنی؟

چندین رزم‌ناو، دو ناو هواپیمابر با چندصد هواپیمای جنگی پیشرفته، چند بمب‌افکن ب۵۲، بزرگترین کشتی بیمارستانی و ناوگان پنجم دریایی آمریکا همه اومدن خلیج فارس،

بسیجیان بی‌ادعا را از مواجهه با آنها باکی نیست، در جنگ هشت ساله این موضوع را اثبات کرده‌اند

اما آدرس غلط ندهیم، مگر شعارهایمان در فرهنگ، اقتصاد، آموزش و پرورش، دین و … چه نتیجه‌ای داشته‌است؟

اعتقاد دارم که بی‌تدبیری، نادانی، ناتوانی و اختلاس‌های مسؤلین و بی‌تفاوتی نهادهای نظارتی کشور خودمون، از این‌ها خطرناک‌تر و برای کشور مهلک‌تر است.

مزبان حبیبی
بیست و چهارم اردیبهشت نود و هشت

مطالب مرتبط با موضوع