فهرست بستن

جزوه های درسی ریاضیات گسسته

جزوه: ترکیبیات و شمارش    جزوه مربع لاتین    جزوه مربع لاتین

جزوه ترکیبیات    جزوه ترکیبیات    جزوه: ترکیبیات و شمارش

فیلم: محاسبه عدد احاطه گری    فیلم: معرفی سقف عدد    فیلم: آموزش احاطه گری

 

فیلم: احاطه گر مینیمال    فیلم: مثال احاطه گری    فیلم: عدد احاطه گری

تذکر درباره احاطه گری    فیلم: مجموعه احاطه گر    فیلم:تذکر مجموعهعه احاطه گر

جزوه احاطه گری گرافها    جزوه احاطه گری گرافها    جزوه احاطه گری گرافها

 

آموزش اصل شمول    آزمون تشریحی گسسته    جزوه احاطه گری گرافها

اصل شمول و عدم شمول    ویدئوی آموزشی اصل شمول    جزوه آموزش اصل شمول

همبندی گرافها    اصل شمول و عدم شمول    شمول و عدم شمول

 

گرافهای همبند    گرافهای همبند    همبندی گرافها

جزوه رده های گراف    جزوه رده های گراف    فیلم آموزش رده‌های گراف

معرفی گراف ساده 4    گراف ساده    گراف ساده

 

معرفی گراف ساده 1    معرفی گراف ساده 2    معرفی گراف ساده 3

معادله همنهشتی    تقویم نگاری و معادله سیاله    تقویم نگاری و معادله سیاله

هم نهشتی    هم نهشتی    معادله همنهشتی

 

جزوه قضیه تقسیم    جزوه قضیه تقسیم    هم نهشتی

آموزش برهان خلف۲    گسسته،قضیه تقسیم    گسسته، قضیه تقسیم2

برهان خلف -2    برهان خلف -1    آموزش برهان خلف

 

نمونه سوال امتحانی دوازدهم ریاضی ریاضیات گسسته

آزمون تستی فصل اول ریاضیات گسسته، استدلال

نمونه سوالات ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی

دریافت فایل کتاب درسی ریاضیات گسسته

مطالب مرتبط با موضوع