فهرست بستن

جایزه وبلن

جایزه وبلن یا جایزه وبلن در هندسه جایزه ای است که هر سه سال یک بار از سوی انجمن ریاضی آمریکا به پژوهشهای برتر در زمینه هندسه و توپولوژی داده میشود. این جایزه در سال ۱۹۶۱ به یاد ریاضیدان آمریکایی اسوالد وبلن بنیان نهاده شد. از نامدارترین دریافت کنندگان این جایزه می توان استیو اسمیل، ویلیام ترستن، شینگ تونگ یائو و یاکوف الیاشبرگ را می توان نام برد.

منابع[ویرایش]

  • وبگاه انجمن ریاضی امریکا، جایزه وبلن

مطالب مرتبط با موضوع