فهرست بستن

توجیه فاجعهٔ نگارش رتبه‌بندی

✉️ *توجیه فاجعهٔ نگارش رتبه‌بندی*

🖋 مزبان حبیبی

چند روزی هست که وزارت آموزش‌وپرورش با صرف هزینه هنگفت، چند صد نفر از مدیران کل و رؤسای ادارات در تمام کشور را به میتینگ‌های توجیه رتبه‌بندی دعوت کرده و *سعی در توجیه فاجعه نگارش رتبه‌بندی دارند.* هرچند از همین اندک فضای تعاملی نیست باید استفاده نمود و ایرادات آیین‌نامه را به گوش آنها رساند اما سوال اصلی این است که چرا نگارندگان و وزارت، حاضر نیست در مقابل کارشناسان حوزه آموزش، به ایرادات آنها پاسخ دهد!؟

همکاران گرامی، توجه کنید که *تمام گفته ها در مورد رتبه‌بندی و تغییرات آن، فعلا برداشت روسای ادارات از توضیحات دو نفر از وزارت‌خانه و برداشت مدیران مدارس از صحبت‌های رؤسای ادارات است* و هیچ کدام از متن آیین‌نامه قابل استخراج نیست.

تمام این موارد شفاهی است و هیچ‌کدام قابل پیگیری قانونی نیست و لذا:

۱. فعلا تنها سند قابل استناد متن تحویل داده شده به مدیران کل است که *هیچ یک از گفته‌های شفاهی، در آن وجود ندارد.*

۲. *تمام محدودیت‌های مذکور در تبصره ذیل ماده چهار در صفحه چهار متن منتشر شده، باید عموما حذف شده و فقط محدودیت مجموع امتیازات وجود داشته باشد.*

۳. *عناوینی مانند مقاله، کتاب، محتوای آموزشی، حضور در تیم‌های ورزشی، حضور در انجمن‌های علمی و از این دست معیارها، تمام در فرم‌های ارزشیابی سالانه معلمان وجود دارد* و لذا بهتر است امتیازات این موارد به یک بخش با عنوان ارزشیابی سالانه اختصاص داده شود.

۴. *تخصیص امتیاز به پارامترهای خارج از دانش و تخصص معلمی کاملا مردود و غیرقابل قبول است* اما می‌توان برای این امور، امتیازی خارج ۱۰۰۰ امتیاز به عنوان امتیاز ویژه منظور شود.

توصیه می‌شود نگارندگان آیین‌نامه اجرایی، برای یک بار، محتوای بخشنامه و فرم‌های ارزشیابی سالانه معلمان را مطالعه کنند.

 *به کمیسیون آموزش مجلس هشدار داده می‌شود تا قبل از اینکه معلمان بخواهند زیر میز زده و عطای رتبه‌بندی را به لقایش ببخشند، با میانجی‌گری میان معلمان و وزارت، از آغاز یک چالش جدید پیش‌گیری کنند.*

مزبان حبیبی

یکم اردیبهشت هزاروچهارصدویک

مطالب مرتبط با موضوع