فهرست بستن

آموزش های الکترونیک سایت

نسبت های مثلثاتی     هندسه تحلیلی حسابان1     حل تمرین تالس

تابع و نمودار     مثال نقض و برهان خلف     تابع و نمودار

وارون ماتریس     روابط طولی     فصل1 هندسه1

تناسب و قضیه تالس     حل تمرین قدرمطلق     دنباله هندسی

 

مثال نقض، برهان خلف     جزوه زاویه ظلی     گسسته،قضیه تقسیم

دنباله حسابی     گسسته، قضیه تقسیم2     ج38 کنکور مجازی

ویژگیهای قدرمطلق     حل معادله گویا     حل معادله گنگ

 

تست104 ریاضی 99     تست105 ریاضی 99     سوالات کنکور 1399

استدلال هندسه یک     حل معادله گویا -3     حل معادله گویا -2

حل معادله گویا - 1     استدلال-هندسه دو     کنکور 99 رشته تجربی

 

حل معادله گویا -1     حل معادله گویا -2     حل معادله گویا -3

حل معادله گنگ -1     برهان خلف -1     برهان خلف -2

         

 

         

        

 

         

        

         

 

         

         

     

 

مطالبی درباره هندسه

 اصول پیوستگی ارشمیدس    اصل پیوستگی ددکیند

 اصل پیوستگی دایره     اصل توازی هذلولوی    هندسه هذلولوی

 چهارضلعی لامبرت     چهارضلعی ساکری    چرا ریاضیات؟

 

 سرآغاز هندسه     صفر    ریاضیات و پزشکی

 هندسه نااقلیدسی     تاریخ مختصر ریاضی    هندسه و سرآغاز آن

 هندسه اقلیدسی     هندسه نتاری    اصول پیوستگی

 

 اصل توازی هیلبرت     قضیه پاش    اصول هندسه میان بود

 خاصیت توازی بیضوی     مسائلی در هندسه وقوع    اصول هندسه وقوع

 اصول هندسه اقلیدسی     اعجاز اعداد در طبیعت    رسم نمودار آنلاین