فهرست بستن

آموزش های الکترونیک سایت

جزوه های ترم دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ بعد از کرونا

 جزوه های ریاضی سه     جزوه های هندسه سه     جزوه های ریاضیات گسسته

 

 جزوه هندسه3 فصل1     جزوه های حسابان یک     جزوه های ریاضی دو

 جزوه آموزش ضرب داخلی     آموزش ضرب داخلی     جزوه آموزش آهنگ تغییرات

 آموزش روابط طولی در مثلث     جزوه آموزش ضرب داخلی     آموزش ضرب داخلی

 

آموزش اصل شمول     ویدئو آموزش روابط طولی مثلث     جزوه آموزش روابط طولی مثلث

 آموزش حد راست و چپ     ویدئوی آموزشی اصل شمول     جزوه آموزش اصل شمول

 جزوه آموزشی حد     ویدئو آموزش حد راست و چپ     جزوه آموزش حد راست و چپ

 

 ویدئو آموزش نسبتهای مثلثاتی     ویدئو آموزش قضیه کسینوسها     ویدئو آموزش ضرب خارجی

 ویدوئوی آموزش حد     ویدئو آموزش قضیه کسینوسها     اصل توازی هذلولوی

ویدئوی آموزش چندضلعیها     ویدئو آموزش ماتریس     ویدئوی آموزش آهنگ تغییرات

 

 آموزش چندضلعیهای شبکه ای     آموزش چندضلعیها، ذوزنقه     آموزش نقطه وخط درفضا

 آموزش روابط طولی درمثلث     جزوه قضیه کسینوسها     آموزش قضیه کسینوسها

 آموزش ضرب داخلی     فیلم روابط طولی مثلث     جزوه روابط طولی درمثلث

 

 جزوه آموزش اصل شمول     آموزش اصل شمول     جزوه آموزش ضرب داخلی

 آموزش آهنگ تغییرات     آموزش مباحثی در ترکیبیات     فیلم آموزش اصل شمول

 فیلم آموزشی ضرب ماتریسها     فیلم آموزشی حد یکطرفه     فیلم آموزشی آهنگ تغییرات

 

 فیلم آموزشی نسبت مثلثاتی     فیلم آموزشی ضرب داخلی     فیلم آموزشی روابط طولی

 آموزش ویدئویی تجانس2     آموزش ویدئویی تجانس2     آموزش ویدئویی تجانس3

 تجسم فضایی     چندضلعی ها     آموزش ویدئویی تجانس1

 

 چندضلعی های شبکه ای     چندضلعی ها – ذوزنقه     چندضلعی ها

 قضیه سینوسها     قضیه سینوسها     قضیه کسینوسها

اصل شمول و عدم شمول     آهنگ تغییر تابع     ضرب داخلی بردارها

 

 محاسبات مثلثاتی     حد راست و چپ     روابط طولی در مثلث

 ضرب خارجی     قضیه کسینوسها     معرفی ماتریس

 مباحثی در ترکیبیات     چندضلعی شبکه ای     ذوزنقه

 

 تجسم فضایی     تفکر فضایی و دوران     آهنگ تغییر تابع

تجسم فضایی     ضرب ماتریسها     ضرب داخلی

 حد راست و چپ     حد     محاسبات مثلثاتی

 

 شمول و عدم شمول     روابط طولی در مثلث     روابط طولی در مثلث

 قضیه کسینوس ها     ضرب داخلی بردارها     آهنگ تغییر تابع

 

    مباحثی در ترکیبیات

 

ضرب خارجی     آهنگ تغییر تابع     چندضلعی ها

 حد راست و چپ     محاسبات مثلثاتی     قضیه کسینوسها

 ضرب داخلی     اصل شمول و عدم شمول     روابط طولی در مثلث

 

جزوه های آموزشی یکشنبه دوازدهم بهمن نودونه

 رسم تابع لگاریتمی     گرافهای همبند     گرافهای همبند

معرفی ماتریس     فیلم آموزشی حد

 

ویدئوی حل تست های کنکور

 تست101ریاضی98     تست102ریاضی98

 تست103ریاضی98     تست104ریاضی98    تست105ریاضی98

 

تست151تجربی98     تست152تجربی98    pdf حل کنکور تجربی 98

 تست153تجربی98     تست154تجربی98    تست155تجربی98

 

ویدئوهای آموزشی سرگرم کننده

اعجاز اعداد در طبیعت     خلاقیت در محاسبات     کاربرد محاسبات

حل یک مساله     اشکال هندسی     اشکال هندسی

 

قفل های مکانیکی     خطوط موازی و مورب     ساخت دست سازه

آموزش حجم 3     آموزش حجم 2     آموزش حجم 1

 

شور آموزش     عدالت و برابری     بیضی نگار

فرم های تکواندو     کلیپ نشاط     کلیپ پول

کلیپ شادی    دست سازه ریاضی     فرم های تکواندو