فهرست بستن

آموزش های الکترونیک سایت

فیلم: آموزش احاطه گری

 

فیلم های حل تست های کنکور سراسری ۱۳۹۸ رشته ریاضی یک جمعه یکم اسفند نودونه

 تست106کنکور98ریاضی     تست107ریاضی98

 تست108ریاضی98     تست109ریاضی98    تست110ریاضی98

 

فیلم های های تدریس ریاضی یک جمعه یکم اسفند نودونه

 فیلم: نمودار سهمی     فیلم: نمودار سهمی

 فیلم: تعریف تابع     فیلم: دامنه و برد تابع    فیلم: تعیین علامت

 

فیلم های های تدریس سه شنبه بیست و هشتم بهمن نودونه

 فیلم: مجموعه احاطه گر     فیلم:تذکر مجموعهعه احاطه گر     فیلم: احاطه گر مینیمال

 فیلم: مثال احاطه گری     فیلم: عدد احاطه گری     فیلم: محاسبه عدد احاطه گری

 فیلم: معرفی سقف عدد     فیلم: تعریف تابع     فیلم: دامنه و برد تابع

 

جزوه های تدریس سه شنبه بیست و هشتم بهمن نودونه

 جزوه احاطه گری گرافها     جزوه احاطه گری گرافها     جزوه تابع: دامنه و برد

 

آزمون تشریحی هندسه یک، دوشنبه بیست و هفتم بهمن نودونه

 آزمون شماره1 هندسه1     آزمون شماره2 هندسه1     آزمون جامع هندسه1

 

آزمون تشریحی ماتریس هندسه سه دوشنبه بیست و هفتم بهمن نودونه

 آزمون شماره یک ماتریس     آزمون شماره دو ماتریس     آزمون جامع ماتریس

 

جزوه های تدریس دوشنبه بیست و هفتم بهمن نودونه

 مقاطع مخروطی:سهمی     جزوه فصل2، هندسه2     جزوه چندضلعی شبکه ای

 

جزوه های تدریس یک شنبه بیست و ششم بهمن نودونه

جزوه احاطه گری گرافها     جزوه احاطه گری گرافها

 حل تمرین لگاریتم     جزوه معرفی تابع     جزوه توابع مثلثاتی

 

دسترسی موضوعی دروس ریاضی

ریاضی یک دهم    ریاضی سه تجربی    آمار و احتمال ریاضی

حسابان یک، ریاضی دو    حسابان دو ریاضی    ریاضیات گسسته ریاضی

هندسه1 دهم ریاضی    هندسه2 یازدهم ریاضی    هندسه سه ریاضی

 

جزوه های تدریس شنبه بیست و پنجم بهمن نودونه

 جزوه نسبتهای مثلثاتی     جزوه نسبتهای مثلثاتی     جزوه ویژگیهای لگاریتم

 

آزمون های آنلاین تشریحی فصل اول هندسه سه

هندسه3فصل1تشریحی1    هندسه3فصل1تشریحی2      هندسه3فصل1تشریحی3

هندسه3فصل1تشریحی4    هندسه3فصل1تشریحی5      هندسه3فصل1تشریحی6

هندسه3فصل1تشریحی7    هندسه3فصل1تشریحی8      هندسه3فصل1تشریحی9

 

آزمون های  آنلاین تشریحی فصل اول ریاضیات گسسته

گسسته نوبت اول 1    گسسته -نوبت اول 2      گسسته نوبت اول 3

گسسته نوبت اول 4    گسسته نوبت اول 5      گسسته نوبت اول 6

گسسته نوبت اول 7    گسسته نوبت اول 8      گسسته -نوبت اول 9

 

آزمون های آنلاین تستی هندسه یک، سوالات کوتاه پاسخ

هندسه1 -آزمون1    هندسه1 -آزمون2     هندسه1 -آزمون3    هندسه1 -آزمون4

 

آزمون های آنلاین تستی حد

حد تستی 1    حد تستی 2     حد تستی 3    حد تستی 4