فهرست بستن

آرشیتاس

فیلسوف، ریاضی‌دان، ستاره‌شناس، سیاستمدار و رزم‌آرای یونان باستان بود که دهانه آتشفشانی آرشیتاس در ماه را به نکو داشت او  به نامش نام‌گذاری کرده‌اند. وی از دید فلسفی پیرو اندیشه‌های فیثاغورث بود. در تارنتوم ماگنا گریکیا در ایتالیای کنونی متولد شده و دارای دوستی نزدیک با افلاطون بود. آرشیتاس هفت بار به فرمانروایی تارنتوم رسید و در نبرد با دشمنان به کامیابی‌های چندی دست‌یافت. مرگش به دلیل غرق شدن کشتی‌اش در دریای آدریاتیک بود.