فهرست بستن

ویدئوهای آموزشی وب سایت

برای مشاهده ویدئوی مورد نظر، روی لینک آن کلیک کنید.

       

       

       

       

         

         

          

          

 

اعجاز اعداد در طبیعت     خلاقیت در محاسبات     کاربرد محاسبات

حل یک مساله     اشکال هندسی     اشکال هندسی

قفل های مکانیکی     خطوط موازی و مورب     ساخت دست سازه

آموزش حجم 3     آموزش حجم 2     آموزش حجم 1

شور آموزش     عدالت و برابری     بیضی نگار

فرم های تکواندو     کلیپ نشاط     کلیپ پول

کلیپ شادی    دست سازه ریاضی     فرم های تکواندو