فهرست بستن

امتحانات رشته های نظری پایه دوازدهم خرداد ماه ۱۳۹۹

سوال و راهنمای تصحیح امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه و بزرگسالان ، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد

رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه  

درنوبت امتحانی  (خرداد ماه ) سال‌تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

تذکر : سوال و راهنمای تصحیح حد اقل۳ ساعت پس ازشروع آزمون بصورت لینک به نام دروس قرار می گیرد . فایلها به فرمت PDFمی باشند.

برای دریافت هر سوال بر روی آن کلیک و دریافت نمایید .

توجه :تغییر بارم بندی سوالات درس تاریخ ۳ رشته علوم و معارف اسلامی پایه دوازدهم روزانه :

۱-    سوال ۳ قسمت (د) از صفحه ۱۴۵کتاب با ۰/۲۵نمره حذف و بارم آن به قسمت( الف) سوال ۶ اضافه گردد

۲-    سوال ۱۴ از صفحه ۱۳۹ طراحی شده که حذف می شود و دارای ۱ نمره بارم می باشد و بارم این سوال به قسمت های( ب) و (ج) و( د) و( ه) سوال ۶ که هر کدام ۰/۵ داشته است اضافه می گردد.به این ترتیب که به هرکدام ۰/۲۵اضافه شده و به هر قسمت ۰/۷۵ نمره تعلق می گیرد .

 

دروس عمومی مشترک زبان های خارجی
زبان آلمانی(۳)

روزانه

بزرگسال

تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  (ارامنه)

   روزانه            بزرگسال

زبان فرانسه (۳)

روزانه

بزرگسال

تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  (اقلیت زرتشتی)          روزانه           بزرگسال زبان انگلیسی(۳)

روزانه           

بزرگسال

 

تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  (اقلیت کلیمی)           روزانه            بزرگسال  زبان انگلیسی ۳ ویژه ناشنوایان روزانه

بزرگسال

تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  (اقلیت آشوری)          روزانه            بزرگسال  

               

 

ساعت امتحان ۸ صبح
رشته تحصیلی

روز

تاریخ امتحان

ریاضی فیزیک علوم تجربی ادبیات وعلوم انسانی علوم و معارف اسلامی
شنبه

۱۳۹۹/۳/۱۷

تعلیمات دینی (۳)

(دینی،اخلاق وقرآن)

روزانه      بزرگسال

تعلیمات دینی (۳)

(دینی،اخلاق وقرآن)

روزانه      بزرگسال

ادیان الهی (۳)

 اقلیت های دینی

بالای صفحه

ادیان الهی (۳)

 اقلیت های دینی

بالای صفحه

 یک شنبه

۱۳۹۹/۳/۱۸

—- —- تعلیمات دینی (۳)

(دینی،اخلاق وقرآن)

روزانه     بزرگسال

علوم و معارف قرآنی۳

روزانه     بزرگسال

دو شنبه

۱۳۹۹/۳/۱۹

شیمی (۳)

روزانه    بزرگسال

شیمی (۳)

روزانه   بزرگسال

—- —-
سه شنبه

۱۳۹۹/۳/۲۰

—- —- سلامت وبهداشت

روزانه     بزرگسال 

سلامت وبهداشت

روزانه      بزرگسال

چهارشنبه

۱۳۹۹/۳/۲۱

فارسی (۳)

روزانه    بزرگسال

فارسی (۳)

روزانه     بزرگسال

—- —-
شنبه

۱۳۹۹/۳/۲۴

—- —- فلسفه (۲)

روزانه     بزرگسال

فلسفه (۲)

روزانه    بزرگسال

یک شنبه

۱۳۹۹/۳/۲۵

فیزیک (۳)

روزانه     بزرگسال

فیزیک (۳)

روزانه     بزرگسال

—- —-
دو شنبه

۱۳۹۹/۳/۲۶

—- —- فارسی (۳)

روزانه     بزرگسال

فارسی (۳)

روزانه      بزرگسال

سه شنبه

۱۳۹۹/۳/۲۷

سلامت وبهداشت

روزانه     بزرگسال  

سلامت وبهداشت

روزانه      بزرگسال

 شنبه

۱۳۹۹/۳/۳۱

—- —- عربی (۳)

 (زبان تخصصی رشته )

روزانه     بزرگسال

تاریخ (۳)

( تخصصی رشته )

روزانه     بزرگسال

یک شنبه

۱۳۹۹/۴/۱

حسابان (۲)

روزانه     بزرگسال

زیست شناسی (۳)

روزانه     بزرگسال

دو شنبه

۱۳۹۹/۴/۲

—- —- تاریخ (۳)

روزانه     بزرگسال

عربی (۳) (زبان تخصصی رشته )

روزانه     بزرگسال

سه شنبه

۱۳۹۹/۴/۳

عربی ، زبان قرآن (۳)

روزانه     بزرگسال

عربی ، زبان قرآن (۳)

روزانه     بزرگسال

—- —-
چهار شنبه

۱۳۹۹/۴/۴

—- —- ریاضی و آمار (۳)

روزانه     بزرگسال

ریاضی و آمار (۳)

روزانه     بزرگسال

پنج شنبه

۱۳۹۹/۴/۵

زبان خارجی (۳) زبان خارجی (۳) زبان آلمانی ،زبان فرانسه و زبان انگلیسی۳ ناشنوایان زبان آلمانی ،زبان فرانسه و زبان انگلیسی۳ ناشنوایان
شنبه

۱۳۹۹/۴/۷

—- —- زبان خارجی (۳) زبان خارجی (۳)
یک شنبه

۱۳۹۹/۴/۸

ریاضیات گسسته ریاضی (۳) —- —-
دو شنبه

۱۳۹۹/۴/۹

—- —- جامعه شناسی (۳) احکام (۳)
سه شنبه

۱۳۹۹/۴/۱۰

علوم اجتماعی علوم اجتماعی
چهار شنبه

۱۳۹۹/۴/۱۱

جغرافیا (۳) اصول عقاید (۳)
 شنبه

۱۳۹۹/۴/۱۴

هندسه (۳) —- —-
یک شنبه

۱۳۹۹/۴/۱۵

—- —- علوم و فنون ادبی (۳) علوم و فنون ادبی (۳)

 

 

مطالب مرتبط با موضوع