فهرست بستن

جزوه امتحان نهایی ریاضیات گسسته، خرداد و شهریور ۱۳۹۹

سوالات

دریافت فایل pdf

پاسخنامه

دریافت فایل پاسخنامه

سوالات امتحان خرداد ۱۳۹۹

دریافت فایل سوالات امتحان خرداد ۱۳۹۹

توضیح: پاسخنامه سوالات، در فرجه امتحانات در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

بازگشت به صفحه انتخاب درس

مطالب مرتبط با موضوع