فهرست بستن

امتحانات رشته های نظری پایه دوازدهم خرداد ماه ۱۳۹۸

ساعت امتحان ۸ صبح
     رشته تحصیلی

روز

تاریخ امتحان

ریاضی فیزیک علوم تجربی ادبیات وعلوم انسانی علوم و معارف اسلامی
سه شنبه

۱۳۹۸/۲/۳۱

تعلیمات دینی (۳)

(دینی،اخلاق وقرآن)

تعلیمات دینی (۳)

(دینی،اخلاق وقرآن)

تعلیمات دینی (۳)

(دینی،اخلاق وقرآن)

علوم و معارف قرآنی (۳)
پنج شنبه

۱۳۹۸/۳/۲

هندسه (۳) ریاضی (۳) ریاضی و آمار (۳) ریاضی و آمار (۳)
یکشنبه

۱۳۹۸/۳/۵

فیزیک (۳) فیزیک (۳) علوم و فنون ادبی (۳) علوم و فنون ادبی (۳)
سه شنبه

۱۳۹۸/۳/۷

علوم اجتماعی علوم اجتماعی جغرافیا (۳) احکام (۳)
پنج شنبه

۱۳۹۸/۳/۹

عربی ، زبان قرآن (۳) عربی ، زبان قرآن (۳) تاریخ (۳) عربی (۳)

(زبان تخصصی رشته )

شنبه

۱۳۹۸/۳/۱۱

فارسی (۳) فارسی (۳) فارسی (۳) فارسی (۳)
دوشنبه

۱۳۹۸/۳/۱۳

زبان خارجی (۳)

بالای صفحه

زبان خارجی (۳)

بالای صفحه

زبان خارجی (۳)

بالای صفحه

زبان خارجی (۳)

بالای صفحه

شنبه

۱۳۹۸/۳/۱۸

حسابان (۲) زیست شناسی (۳) فلسفه (۲) فلسفه (۲)
دو شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۰ شیمی (۳) شیمی (۳) عربی (۳)

 (زبان تخصصی رشته )

تاریخ (۳)

( تخصصی رشته )

چهار شنبه

۱۳۹۸/۳/۲۲

سلامت وبهداشت سلامت وبهداشت سلامت وبهداشت سلامت وبهداشت
شنبه

۱۳۹۸/۳/۲۵

ریاضیات گسسته جامعه شناسی (۳) اصول عقاید (۳)

مطالب مرتبط با موضوع

دیدگاهتان را بنویسید