فهرست بستن

امتحانات رشته های نظری پایه دوازدهم شهریور ماه ۱۳۹۸

ساعت امتحان ۸ صبح
رشته تحصیلی

روز

تاریخ امتحان

ریاضی فیزیک علوم تجربی ادبیات وعلوم انسانی علوم و معارف اسلامی
شنبه

۱۳۹۸/۶/۲

تعلیمات دینی (۳)

(دینی،اخلاق وقرآن)

بالای صفحه

تعلیمات دینی (۳)

(دینی،اخلاق وقرآن)

بالای صفحه

تعلیمات دینی (۳)

(دینی،اخلاق وقرآن)

علوم و معارف قرآنی (۳)
دو شنبه

۱۳۹۸/۶/۴

ریاضیات گسسته ریاضی (۳) فلسفه (۲) فلسفه (۲)
چهارشنبه

۱۳۹۸/۶/۶

شیمی (۳) شیمی (۳) عربی (۳)

 (زبان تخصصی رشته )

تاریخ (۳)

( تخصصی رشته )

پنج شنبه

۱۳۹۸/۶/۷

فارسی (۳) فارسی (۳) فارسی (۳) فارسی (۳)
شنبه

۱۳۹۸/۶/۹

حسابان (۲) زیست شناسی (۳) تاریخ (۳) عربی (۳)

(زبان تخصصی رشته )

یک شنبه

۱۳۹۸/۶/۱۰

سلامت وبهداشت سلامت وبهداشت سلامت وبهداشت سلامت وبهداشت
سه شنبه

۱۳۹۸/۶/۱۲

زبان خارجی (۳)

بالای صفحه

زبان خارجی (۳)

بالای صفحه

زبان خارجی (۳)

بالای صفحه

زبان خارجی (۳)

بالای صفحه

چهارشنبه

۱۳۹۸/۶/۱۳

علوم اجتماعی علوم اجتماعی جامعه شناسی (۳) احکام (۳)
شنبه

۱۳۹۸/۶/۱۶

فیزیک (۳) فیزیک (۳) ریاضی و آمار (۳) ریاضی و آمار (۳)
یک شنبه

۱۳۹۸/۶/۱۷

عربی ، زبان قرآن (۳) عربی ، زبان قرآن (۳) جغرافیا (۳) اصول عقاید (۳)
شنبه

۱۳۹۸/۶/۲۳

هندسه (۳) علوم و فنون ادبی (۳) علوم و فنون ادبی (۳)

مطالب مرتبط با موضوع

دیدگاهتان را بنویسید