فهرست بستن

امتحانات سال سوم فنی دی ماه ۱۳۹۸

 

 

ساعت امتحان

روز

و تاریخ امتحان

رشته تحصیلی

۱۰ صبح
دوشنبه

۱۳۹۸/۱۰/۲

سه شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۳

شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۷

دوشنبه

۱۳۹۸/۱۰/۹

 شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۱۴

الکترونیک تعلیمات دینی و قرآن  (۳)

بالای صفحه

الکترونیک عمومی(۲) مبانی مخابرات و رادیو ریاضی (۳)

بالای صفحه

مدارهای الکتریکی
الکتروتکنیک تعلیمات دینی و قرآن  (۳)

بالای صفحه

ماشین های الکتریکی ‍AC   ماشین های الکتریکی ‍DC ریاضی (۳)

بالای صفحه

مدارهای الکتریکی
الکترونیک و مخابرات دریایی تعلیمات دینی و قرآن  (۳)

 

بالای صفحه

مبانی برق (۲) مبانی مخابرات و رادیو ریاضی (۳)

بالای صفحه

فیزیک (۲)
مکانیک موتورهای دریایی تعلیمات دینی و قرآن  (۳)

بالای صفحه

مبانی هیدرولیک صنعتی محیط زیست دریایی ریاضی (۳)

بالای صفحه

استاتیک و دینامیک مقدماتی
ناوبری تعلیمات دینی و قرآن  (۳)

بالای صفحه

هواشناسی زبان تخصصی ریاضی (۳)

بالای صفحه

مبانی رادار و وسایل کمک ناوبری
ساختمان تعلیمات دینی و قرآن  (۳)

بالای صفحه

ایستایی ساختمان فن‌آوری ساختمان‌های بتنی ریاضی (۳)

بالای صفحه

فن‌آوری ساختمان‌های فلزی
نقشه برداری تعلیمات دینی و قرآن  (۳)

بالای صفحه

کارگاه محاسبه و ترسیم (۲) روشهای تعیین موقعیت ریاضی (۳)

بالای صفحه

نقشه برداری عمومی
چاپ تعلیمات دینی و قرآن  (۳)

بالای صفحه

موادشناسی فن‌آوری چاپ ریاضی (۳)

بالای صفحه

محاسبات فنی تخصصی
تاسیسات تعلیمات دینی و قرآن  (۳)

بالای صفحه

تاسیسات حرارتی نقشه کشی تاسیسات ریاضی (۳)

بالای صفحه

تاسیسات برودتی
صنایع چوب و کاغذ تعلیمات دینی و قرآن  (۳)

بالای صفحه

خواص فیزیکی ومکانیکی چوب تکنولوژی سازه‌های چوبی ریاضی (۳)

بالای صفحه

محاسبات فنی (۲) صنایع چوب
مکانیک خودرو تعلیمات دینی و قرآن  (۳)

بالای صفحه

رسم فنی تخصصی اجزاء ماشین ریاضی (۳)

بالای صفحه

محاسبات فنی (۲(
ساخت و تولید تعلیمات دینی و قرآن  (۳)

بالای صفحه

رسم فنی تخصصی اجزاء ماشین ریاضی (۳)

بالای صفحه

محاسبات فنی(۲)
نقشه کشی عمومی تعلیمات دینی و قرآن  (۳)

بالای صفحه

هندسه ترسیمی نقشه کشی (۲) ریاضی (۳)

بالای صفحه

محاسبات فنی (۲)
صنایع فلزی تعلیمات دینی و قرآن  (۳)

بالای صفحه

رسم فنی تخصصی اجزاء ماشین ریاضی (۳)

بالای صفحه

محاسبات فنی تخصصی
سرامیک تعلیمات دینی و قرآن  (۳)

بالای صفحه

شکل دادن و پخت سرامیک ماشین‌آلات سرامیک ریاضی (۳)

بالای صفحه

محاسبات در سرامیک
متالورژی تعلیمات دینی و قرآن  (۳)

بالای صفحه

رسم مدل وقالب اصول متالورژی ریخته گری ریاضی (۳)

بالای صفحه

محاسبات فنی تخصصی
صنایع نساجی تعلیمات دینی و قرآن  (۳)

بالای صفحه

بافندگی تاسیسات نساجی ریاضی (۳)

بالای صفحه

چاپ و تکمیل نساجی
صنایع شیمیایی تعلیمات دینی و قرآن  (۳)

بالای صفحه

شیمی تجزیه(۱) عملیات دستگاهی درصنایع شیمیایی ریاضی (۳)

بالای صفحه

فرایند های شیمیایی
معدن تعلیمات دینی و قرآن  (۳)

بالای صفحه

فرآوری مواد معدنی اکتشاف معدن ریاضی (۳)

بالای صفحه

فیزیک (۲)

 

مطالب مرتبط با موضوع

دیدگاهتان را بنویسید