فهرست بستن

امتحانات رشته های نظری پایه دوازدهم دی ماه ۱۳۹۸

ساعت امتحان ۱۰ صبح
رشته تحصیلی

روز

تاریخ امتحان

ریاضی فیزیک علوم تجربی ادبیات وعلوم انسانی علوم و معارف اسلامی
دوشنبه

۱۳۹۸/۱۰/۲

تعلیمات دینی (۳)

(دینی،اخلاق وقرآن)

بالای صفحه

تعلیمات دینی (۳)

(دینی،اخلاق وقرآن)

بالای صفحه

تعلیمات دینی (۳)

(دینی،اخلاق وقرآن)

علوم و معارف قرآنی (۳)
سه شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۳

سلامت وبهداشت سلامت وبهداشت سلامت وبهداشت سلامت وبهداشت
شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۷

فیزیک (۳) فیزیک (۳) عربی (۳)

 (زبان تخصصی رشته )

تاریخ (۳)

( تخصصی رشته )

دو شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۹

ریاضیات گسسته ریاضی (۳) فلسفه (۲)

چاپ ۹۷     چاپ ۹۸

فلسفه (۲)

چاپ۹۷   چاپ ۹۸

سه شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۱۰

علوم اجتماعی علوم اجتماعی جامعه شناسی (۳) احکام (۳)
شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۱۴

حسابان (۲) زیست شناسی (۳) علوم و فنون ادبی (۳) علوم و فنون ادبی (۳)
دو شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۱۶

شیمی (۳) شیمی (۳) ریاضی و آمار (۳) ریاضی و آمار (۳)
سه شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۱۷

فارسی (۳) فارسی (۳) فارسی (۳) فارسی (۳)
چهارشنبه

۱۳۹۸/۱۰/۱۸

عربی ، زبان قرآن (۳) عربی ، زبان قرآن (۳) تاریخ (۳) عربی (۳)

(زبان تخصصی رشته )

شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۲۱

هندسه (۳) جغرافیا (۳) اصول عقاید (۳)
یک شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۲۲

زبان خارجی (۳) زبان خارجی (۳) زبان خارجی (۳) زبان خارجی (۳)

مطالب مرتبط با موضوع

دیدگاهتان را بنویسید