فهرست بستن

فصل شام و انتخابات

📄 فصل شام و انتخابات
✒ مزبان حبیبی

چه موسم لذت‌بخشی است فصل انتخابات: بخورید، بیاشامید، با خود ببرید و تا می‌توانید اسراف هم بکنید، چون فقط همین ده روز است.

هرچند معلوم نیست که حلال است یا خیر!، اما خیالی نیست، بگذار نیازمندان سرزمینم چند روزی سیر باشند و سرخوش.

مزبان حبیبی
بیست‌ویکم بهمن نودوهشت

مطالب مرتبط با موضوع

دیدگاهتان را بنویسید