فهرست بستن

شناخت طایفه بابادی

بابادی باب یکی از ۴ طایفه بزرگ هفت لنگ

بختیاری می باشد که از طایفه های زیر تشکیل شده است
زیر شاخه‌های طایفۀ بابادی عبارتنداز :

 • بابادی عالی انور
 • عکاشه
 • راکی
 • میرقائد
 • شهنی
 • مدمولیل
 • پبدنی
 • آرپناهی
 • احمد محمودی
 • ململی
 • گمار
 • گله
 • رواتی
 • نصیر

 

 • ۱ محل سکونت
 • ۲ تاریخ
 • ۳ شجرنامۀ خوانین طایفۀ بابادی
 • ۴ منابع

محل سکونت

محل سکونت اصلی آنها در کوهرنگ، بیرگان، فارسان، مسجد سلیمان، ایذه، اردل، لالی و شوشتر ودشت خانمیرزای لردگان می‌باشد.

 

تاریخ

ریاست طایفه بابادی به عهده آمهدی خان بابادی فرزند بزرگ تقی (عالی انور) بوده است.

بابادی‌ها نیز مانند سایر بختیاری‌ها به ییلاق و قشلاق (سردسیر و گرمسیر) کوچ می کردند. ییلاق شان در استان چهار محال بختیاری شامل پردنجان، گوجان و شهرستان کوهرنگ است. ریاست این مکان‌ها را نیز مهدی خان بر عهده داشت. قشلاقشان در استان خوزستان شامل میان رودان؛ بنوارگله بلوط؛ مهدی آباد، ، قلعه میدان، جاستون شه، کالک شوران؛ دره بوری؛ در حومه شهرستان لالی می‌باشند. منطقهٔ مهدی آباد را به نام ایشان نام نهاده‌اند.

در جریان اصلاحات ارضی در دوره محمدرضا شاه پهلوی اراضی گوجان و پردنجان را از خان‌ها گرفته و در بین رعیت‌ها تقسیم نمودند. این واقعه در زمان فرامرزخان و جهانگیر خان اتفاق افتاد.

      آمهدی  نیز دژی واقع در دشت ده بنام دز قلعه میدان (استان خوزستان) داشته‌اند

بعد از وفات آمهدی خان فرزند بزرگش محمدکریم خان و نوه ایشان علیدوست زمامداری امور را بر عهده گرفتند در این دوران ایل آرپناهی از دادن مالیات به آعلیدوست خان سر پیچی نمودند و به دستور علیدوست خان ایل آرپناهی را غارت نمودند و بعد از مدتی فردی ناشناس از این ایل به صورت پنهانی وی را کشت و به دستور محمدکریم خان بر اساس حس انتقام جوئی و قصاص خون علیدوست خان چندین نفر از ایل آرپناهی را کشتند و سر انجام پس از فو ت ایشان ریاست بابادی به جهانگیر خان و فرامرز خان رسید لازم به ذکر است که بابادی طبق اسنادو شواهد اولین خان ایل بابادی مهدی خان بود .

شجرنامۀ خوانین طایفۀ بابادی

 • فرزندان تقی عبدالله عالی انور

مهدی خان،آ محمد، آگودرز (شَلو).

 • فرزندان آمهدی خان

محمدکریم خان، آ شنبه، آنظر علی

 • فرزندان آ محمد

مهرعلی ،احمد .

 • فرزندان آ مهرعلی :(مهری بابادی)

شیرعلی ،آفرهاد،

 • فرزندان احمد آ

حبیب ، آامان الله ، جهانگیرخان، فرامرزخان.

 • فرزندان جهانگیرخان

خسروخان، آمیرزاعِوض خان ، آمحمدولی خان ، آشیخ ویس خان ، آشیخ علی خان .

 • فرزندان خسرو خان

چراغ خان، آمحمدحسین، آعلی محمد، آمرتضی، آامان الله خان، آعلیرضا، آعزیز، آراهخدا، آمهدی، آمحمدقلی، آغلام، آنصرالله خان، آعبدالله، آمحمدرضا، آعلیقلی خان، آمصطفی، آفرج الله. فرزندان آعلیقلی خان: جعفرخان(مدت سه سال حکومت کرمان را در اختیار داشت)، آعباس(در جنگ مشروطه به شهادت رسید)، آرمضان

 • فرزندان آمیرزاعِوض

آمحمدنصیر، آنجفقلی، آعباس، آحسن، آگدا، آعلی اکبر.

 • فرزندان محمد ولی خان ( آقاولی)

حاتم خان، آمحمدرسول، حاج هاشم خان، آمحمدآقا، آعلی عسگر.

 • فرزندان فرامرزخان

آاله بخش خان، آاله یارخان، حاج میرزا پرویزخان، آرستم، آاسکندر، آفرهاد.آداراب . آملالی * فرزندان حاج میرزا پرویزخان میرزا حسین خان انتظام الملک، آمحمد زمان، آ لطفعلی، آفتحعلی.

 • فرزندان آمحمد زمان

آمحراب خان

 • فرزندان آمحراب خان

آمحمدخان پرویزی (داماد مرتضی قلی خان صمصام السلطنه).

 • فرزندان میرزا حسین خان (انتظام الملک) (پرویزی)

آخان جان، آمصطفی ( آخان جان و آمصطفی در واقع فتح اصفهان در رکاب مشرطه خواهان به شهادت رسیدند )، آ علی اکبر، آ علی اصغر(عسگر)، آ فتح الله، آرضا، آعجم، آجمشید، آاسکندر، آفرج الله، آمرتضی، فضل الله، نصرت الله.

 • فرزندان فضل الله پرویزی:بهمن، فرهاد(بهرام)، علی اصغر(فرزاد).فرزندان بهمن:بردیا،کسری،آرتین
 • فرزند نصرت الله پرویزی:حسین
 • فرزندان آ علی اصغر (عسگر) (رُستمی)

آجعفرقلی خان رستمی (آخرین کلانتر رسمی ایل بابادی)، آمحمدزمان، آرستم، آعلی، آنجف، آروزعلی.

منابع [ویرایش]

کتاب تاریخ بختیاری نوشته ی سردار اسد بختیاری

 • کتاب سیری در ایل بختیاری نوشته ی زنده یاد مهر اب امیری

[نهفتن]

ن • ب • و

طایفه‌های بختیاری

   هفت‌لنگ

 • بابادی باب
 • بهداروند باب
 • دورکی باب
 • دینارانی باب

بابادی باب

 • بابادی
 • شهنی
 • عکاشه
 • راکی
 • گله
 • نصیر
 • گمار
 • ململی
 • آرپناهی
 • پبدنی
 • عالی انور
 • احمد محمدی

 

بهداروند باب

 • بهداروند
 • علاءالدین وند
 • منجزی
 • عالی جمالی
 • جانکی سردسیر
 • بلیوند
 • دیناشی
 • مش مرداسی
 • کیارسی

 

دورکی باب

 • زراسوند
 • موری
 • گندلی
 • بابااحمدی
 • آسترکی
 • اسیوند
 • عرب کمری

 

دینارانی باب

 • اورک
 • شالو
 • لجمیر اورک
 • عالی محمودی
 • نوروزی
 • بویری
 • سهید
 • گوروئی

برای مشاهده مستند قوم باد، وارد صفحه مورد نظر شوید

قسمت اول قوم باد    قسمت دوم قوم باد    قسمت سوم قوم باد

قسمت چهارم قوم باد    قسمت پنجم قوم باد    قسمت ششم قوم باد

 

مطالب مرتبط با موضوع