فهرست بستن

دوره های دکترای پیوسته بیوتکنولوژی، ریاضی و فیزیک

از آزمون سراسری در سه رشته برای دوره دکتری پیوسته (PhD) دانشجو پذیرفته می شود. این رشته ها عبارتند از دکتری ریاضی، دکتری فیزیک و دکتری بیوتکنولوژی. کسانی می توانند این رشته ها را انتخاب کنند که در آزمون سراسری رتبه های کشوری بین یک تا ۵۰۰ داشته و نمره کل آنها بزرگتر از۱۰۰۰۰ باشد. داوطلبان گروههای ریاضی می توانند هر سه رشته را انتخاب کنند و داوطلبان گروه تجربی تنها می توانند رشته بیوتکنولوژی را انتخاب نمایند. در دانشگاهها شرایط ویژه ای برای ادامه تحصیل در این رشته ها تدوین شده است. رشته بیوتکنولوژی در دانشگاه تهران و رشته فیزیک در دانشگاه علوم پایه زنجان و رشته ریاضی در دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه تربیت معلم تهران دایر است. شرایط تحصیل در این دوره ها از رشته ای به رشته دیگر متفاوت ولی درمجموع اگر معدل دانشجو (مثلا در رشته فیزیک) در پایان ۴ سال کمتر از ۱۶ باشد اجازه ادامه تحصیل برای دوره کارشناسی ارشد نداشته و دانشجو با درجه کارشناسی فارغ التحصیل خواهد شد. تعداد واحدها در دوره های دکتری قریب به ۲۰۰ واحد می باشد. رشته های ریاضی و فیزیک به صورت ناپیوسته در دانشگاههای کشور دایر است. داوطلبان می توانند اطلاعات مربوط به دوره های کارشناسی ریاضی و فیزیک را از همین دفترچه مطالعه کنند. رشته بیوتکنولوژی رشته ای است میان رشته ای که از اساتید شیمی، زیست شناسی و بیوفیزیک در تدریس دروس آن استفاده می شود.

مطالب مرتبط با موضوع