فهرست بستن

علوم کامپیوتر

دوره کارشناسی رشته علوم کامپیوتر یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است که به منظورر تحقق اهداف زیر ایجاد شده است:
ـ کسب آگاهی جامع از نظریه های علمی موجود در علوم کامپیوتر به نحوی که دانشجویان مفاهیم این علم را درک و نظرات عمیق آن را بالقوه کسب نمایند.
ـ آماده سازی دانشجویان و فارغ التحصیلان برای بکارگیری دانش کامپیوتر در حل مسائل بنیادی علوم کامپیوتر
ـ ایجاد پایه های علمی و تخصصی لازم در تعریف دقیق مسائل و پیگیری، حل و اجرا در مراحل طراحی، پیاده سازی و اثبات منطقی صحت آنها جهت کاربردهای کامپیوتر
ـ انطباق با روند تحولات علمی، تکنولوژیکی و اجتماعی در رابطه با کامپیوتر
ـ ایجاد دیدگاههای کلی و وسیع در رابطه با مطالبی که امکان بررسی عمیق آن در دوره کارشناسی ممکن نمی باشد.
پیشرفت سریع علوم کامپیوتر و گسترش روزافزون کاربرد آن در تحقیقات علمی، صنایع، اقتصاد، پزشکی و غیره ضرورت دستیابی و بهره برداری هر چه بیشتر از این علم را آشکار می سازد. ایجاد چنین دورهای در جهت پیریزی علوم کامپیوتر و گسترش آن در جهت خودکفایی علمی و تکنولوژیکی کاملاضروری و موثر می باشد.
برخی از دروس اصلی و تخصصی این رشته عبارتند از: اصول سیستمهای کامپیوتری، طراحی و تحلیل الگوریتمها، اصول طراحی نرم افزار، زبانهای برنامه سازی ذخیره و بازیابی اطلاعات و …

مطالب مرتبط با موضوع