فهرست بستن

سوالات امتحانات نهایی شهریور ۱۴۰۰

برای دریافت هر سوال بر روی آن کلیک و دریافت نمایید .

دروس عمومی مشترک

زبان های خارجی

تعلیمات دینی ۳ (ویژه آشوری)

زبان خارجی (ویژه ناشنوایان)

تعلیمات دینی ۳ (ویژه زرتشتی)

زبان آلمانی 

تعلیمات دینی ۳ (ویژه ارامنه)

زبان فرانسه 

تعلیمات دینی ۳ (ویژه کلیمی)

ساعت امتحان

۸صبح

رشته تحصیلی

روز

تاریخ امتحان

ریاضی فیزیک

علوم تجربی

ادبیات وعلوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۸

تعلیمات دینی ۳(دینی،اخلاق و قرآن)

تعلیمات دینی ۳(دینی،اخلاق و قرآن)

تعلیمات دینی ۳(دینی،اخلاق و قرآن)

علوم و معارف قرآنی ۳

چهارشنبه ۱۴۰۰/۶/۱۰

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

جامعه شناسی ۳

احکام ۳

شنبه ۱۴۰۰/۶/۱۳

فیزیک ۳

فیزیک ۳ 

عربی، زبان و قرآن ۳ 

تاریخ ۳ تخصصی

دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۱۵

سلامت و بهداشت

سلامت و بهداشت

سلامت و بهداشت

سلامت و       بهداشت

چهارشنبه ۱۴۰۰/۶/۱۷

شیمی ۳

شیمی ۳ 

علوم و فنون ادبی ۳

علوم وفنون ادبی ۳

شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۰

حسابان ۲

زیست شناسی ۳ 

فلسفه ۲ 

فلسفه ۲

دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۲

فارسی ۳

فارسی ۳

فارسی ۳

فارسی۳

چهارشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۴

زبان خارجی۳

زبان خارجی۳

زبان خارجی۳

زبان خارجی۳

شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۷

ریاضیات گسسته

ریاضی ۳ 

ریاضی و آمار ۳ 

ریاضی و آمار ۳ 

دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۹

هندسه ۳

——–

جغرافیا۳

اصول عقاید ۳

چهارشنبه ۱۴۰۰/۶/۳۱

عربی، زبان قرآن ۳ 

عربی، زبان قرآن ۳ 

تاریخ ۳ 

عربی ۳(زبان تخصصی)

 

مطالب مرتبط با موضوع