فهرست بستن

سوالات امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۱

برای دریافت هر سوال بر روی آن کلیک و دریافت نمایید .

دروس عمومی مشترک

زبان های خارجی

تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  (اقلیت ارامنه)

زبان آلمانی(۳)

تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  (اقلیت زرتشتی)

زبان فرانسه (۳)

تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  (اقلیت کلیمی)

زبان انگلیسی(۳)

تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  (اقلیت آشوری)

 زبان انگلیسی ۳ ویژه ناشنوایان

رشته تحصیلی

روز

تاریخ امتحان

ریاضی فیزیک

علوم تجربی

ادبیات وعلوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

یک شنبه

۱۴۰۱/۳/۱

تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن) تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن) تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  علوم و معارف قرآنی 

چهار شنبه

۱۴۰۱/۳/۴

هندسه ۳ ریاضی ۳ تاریخ ۳ تاریخ ۳

شنبه

۱۴۰۱/۳/۷

شیمی ۳ شیمی ۳ عربی،زبان قرآن ۳ احکام ۳

دوشنبه

۱۴۰۱/۳/۹

سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت

پنج شنبه

۱۴۰۱/۳/۱۲

حسابان ۲ زیست شناسی ۳ فلسفه ۲ فلسفه ۲

سه شنبه

۱۴۰۱/۳/۱۷

فیزیک ۳ فیزیک ۳ ریاضی و آمار ۳ ریاضی و آمار ۳

پنج شنبه

۱۴۰۱/۳/۱۹

عربی ،زبان قران ۳ عربی ،زبان قران ۳ علوم و فنون ادبی ۳ علوم و فنون ادبی ۳

شنبه

۱۴۰۱/۳/۲۱

علوم اجتماعی علوم اجتماعی جامعه شناسی ۳ اصول و عقاید ۳

دوشنبه

۱۴۰۱/۳/۲۳

فارسی ۳ فارسی ۳ فارسی ۳ فارسی ۳

چهارشنبه

۱۴۰۱/۳/۲۵

زبان انگلیسی(۳) زبان انگلیسی(۳) زبان انگلیسی(۳) زبان انگلیسی(۳)

شنبه

۱۴۰۱/۳/۲۸

ریاضیات گسسته —– جغرافیا ۳ عربی ۳(زبان تخصصی رشته)

مطالب مرتبط با موضوع