فهرست بستن

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی

لینک دانلود فایل اول

لینک دانلود فایل دوم

لینک دانلود فایل سوم

حجم هر فایل: ۱/۵۷ مگابایت


لینک دانلود نمونه سوالات فصل به فصل ریاضی سوم:

نمونه سوال درس ریاضی سوم فصل اول (الگوها)


نمونه سوال درس ریاضی پایه سوم فصل دوم (عددهای چهار رقمی)


نمونه سوال درس ریاضی پایه سوم فصل سوم (عددهای کسری)


نمونه سوال درس ریاضی پایه سوم فصل چهارم (ضرب و تقسیم)


نمونه سوال درس ریاضی پایه سوم فصل پنجم (محیط و مساحت)


نمونه سوال درس ریاضی پایه سوم فصل ششم (جمع و تفریق)


نمونه سوال درس ریاضی پایه سوم فصل هفتم (آمار و احتمال)


نمونه سوال درس ریاضی پایه سوم فصل هشتم (ضرب عددها)

آزمون ریاضی سوم ابتدایی فصل به فصل

دانلود آزمون ریاضی سوم فصل اول 📲 دانلود 

دانلود آزمون ریاضی سوم فصل دوم 📲 دانلود 

دانلود آزمون ریاضی سوم فصل سوم 📲 دانلود 

دانلود آزمون ریاضی سوم فصل چهارم 📲 دانلود 

دانلود آزمون ریاضی سوم فصل پنجم 📲 دانلود 

دانلود آزمون ریاضی سوم فصل ششم 📲 دانلود 

دانلود آزمون ریاضی سوم فصل هفتم 📲 دانلود 

دانلود آزمون ریاضی سوم فصل هشتم 📲 دانلود 

 

نمونه سوال نیم سال اول
نمونه سوال نیم سال دوم

برای دریافت سوالات دیگر، وارد صفحه مقطع مورد نظر شوید.

دوره ابتدایی     متوسطه اول     دوره ابتدایی     متوسطه اول     [maxbutton id=”41

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی

قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات امتحان ریاضی سوم  می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید.

تصویری که در بالای هر نمونه سوال موجود است تصویری از همان نمونه سوالی است که دانلود می‌کنید .

برای ان که بدانید که کدام نمونه سوال دارای جواب است به عنوان درج شده قبل از هر نمونه سوال دقت کنید در صورتی که در عنوان، عبارت “همراه با جواب” ذکر شده باشد نمونه سوال دارای جواب است و درغیراین صورت بدون پاسخ می‌باشد.

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی سوم ابتدایی در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی سوم ابتدایی مراجعه کنید.

نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی نوبت اول

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت اول (نمونه اول)

نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی1

۴-یک دلار کشور شکرستان ۱۴۰۰ تومان شده است. ۴دلار این کشور چند تومان است.

الف ) ۵۴۰۰

ب) ۵۶۰۰

ج) ۵۵۰۰

د) ۵۷۰۰

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۱.۹۸ مگابایت
 منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت اول (نمونه دوم)

نمونه سوالات ریاضی سوم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی2

۹-سعید ۶ بسته شکلات دارد و در هر بسته ی آن ۳ شکلات وجود دارد. سعید چند شکلات دارد؟

۱۰-مادر من ۲۸ سیب دارد و می خواهد آنها را به ۴ نفر از همسایه ها بدهد. به هر همسایه چند سیب می رسد؟

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۱.۸۵ مگابایت
 منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت اول (نمونه سوم)

نمونه سوالات ریاضی سوم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی3

۲-یک صندلی ۴ پایه دارد. ۲ صندلی چند پایه دارد؟ ۳صندلی چند پایه دارد؟

۳-تمام عددهای ۳ رقمی که رقم صدگان آن ۲ و ۳ ، رقم دهگان آن ۵ و رقم یکان آن ۴ باشد را بنویسید.

۴- ۲۰۰۰ لیره ی کشوری۱۰ ریال است. ۳ تومان چند لیره ی این کشور است؟

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۲.۲۳ مگابایت
 منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت اول (نمونه چهارم)

نمونه سوالات ریاضی سوم دبستان نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی 4

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

جرم یک خربزه ۴ کیلوگرم و ۹۰۰ گرم می شود.جرم این خربزه چند گرم است.

الف) ۴۰۹۰ گرم

ب) ۴۰۰۹ گرم

ج) ۴۹۰۰۰ گرم

د) ۴۹۰۰ گرم

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۱.۷۲ مگابایت
 منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت اول (نمونه پنجم)

نمونه سوالات ریاضی سوم دبستان نوبت اول با جواب 5

۹-در جای خالی کلمه یا عدد مناسب بنویسید .

۳ کیلومتر و ۵۰۰ متر یعنی ——- متر ربع

هر چیز از ثلث آن ——- است.

برای کشیدن دایره از وسیله ای به نام ——- استفاده می کنیم .

دایره ——- شعاع دارد.

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۲.۲۵ مگابایت
 منبع : همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی نوبت دوم

 نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت دوم (نمونه اول)

نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی1

مساحت مربعی که طول هر ضلع آن ۲۰ سانتی متر است را به دست اورید.

با رقم های ۴، ۵، ۲، ۶ بزرگ ترین و کوچک ترین عدد چهار رقمی را بنویس

ب: ………………………..           ک: ……………………….

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۰.۰۵ مگابایت
 منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت دوم (نمونه دوم)

نمونه سوالات ریاضی سوم نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی2

کدام گزینه صحیح وکدام گزینه غلط است.

الف) محیط مربع برابر است با:یک ضلع ضربدر۴

ص-غ

ب)خطی که ازیک طرف قابل ادامه دادن باشدنیم خط نام دارد.

ص-غ

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۲.۱۲ مگابایت
 منبع : همکلاسی

 نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت دوم (نمونه سوم)

نمونه سوالات ریاضی سوم نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی3

اگر مرا در ۵ ضرب کنی و بعد با ۸ جمع کنی عدد هشت می شوم . من چه عددی هستم ؟

الف) ۱

ب) ۱۰

ج) ۰

د) ۸

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۲.۰۹ مگابایت
 منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت دوم (نمونه چهارم)

نمونه سوالات ریاضی سوم دبستان نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی 4

۹-یک مغازه دار هر کیلو شیر را ۱۰۰۰ تومان می خرد و ۱۲۰۰ تومان می فروشد

با فروش یک کیلو شیر چقدر سود می کند؟
اگر ۳ کیلو شیر بفروشدچقدر سود می کند؟
چند کیلو شیر بفروشدتا با سود آن۲ کیلو شیر بخرد؟

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۱.۸۴ مگابایت
 منبع : همکلاسی

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی نوبت دوم (نمونه پنجم)

نمونه سوالات ریاضی سوم دبستان نوبت دوم با جواب 5

۳-ب) طول یک ضلع مثلث متواضی الاضلاع  ۱۰ سانتی متر است.محیط این مثلث چند میلی متر است؟

الف) ۳۰ میلی متر

ب) ۱۰۰ میلی متر

ج ) ۳۰۰ میلی متر

د) ۱۰ میلی متر

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۰ مگابایت
 منبع : همکلاسی

مطالب مرتبط با موضوع