فهرست بستن

کارزار درخواست افزایش حقوق سالانه بر اساس نرخ تورم

سلام

 کارزار درخواست افزایش حقوق سالانه بر اساس نرخ تورم

 

 

جناب آقای حمیدرضا حاجی‌بابایی

ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

جناب آقای مهدی عیسی‌زاده

ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

جناب آقای مهدی شریفیان

نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو محترم کمیسیون اجتماعی

 

با سلام

نظر به مواد ۱۲۵ و ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و اصلاح‌شده در سال ۹۸، نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل، شاغل و سایر ویژگی‌های مذکور خواهد بود و امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل ذکرشده در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد.

بنابراین درخواست می‌شود تا میزان افزایش حقوق سالانه طبق قوانین، حداقل به میزان تورم سالانه باشد.

با تشکر

 

https://www.karzar.net/salaries-increment

مطالب مرتبط با موضوع